Türkçe Dersi 5. Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
AŞKİDİL - 100.000
Berat1903 - 100.000
boncuk2004 - 100.000
ceylann - 100.000
ecemerve - 100.000
efsa gürsel - 100.000
furkan32 - 100.000
hatice ekşi - 100.000
kadirgulmez2566 - 100.000
Mel-is - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok acıkmak” anlamındır?

 • Kulak kabartmak
 • Etekleri zil çalmak
 • Kulakları zil çalmak
 • Karnı zil çalmak

Soru-2: Eğitim ve dil birbirleriyle yakından ilgili iki alan. Kuşkusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir; ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden eğitici yayınların dili, açık seçik, doğru ve seslendiği kitlenin düzeyine uygun olmalıdır. Bu koşullara sahip olmayan bir kitap, içindeki bilgiler ne kadar yararlı olursa olsun, işlevini yerine getiremez. Aktarılamayan, anlaşılmayan bilgi de bir bakıma yok sayılır.
Aşağıdaki başlıklardan hangisi bu metne daha uygun düşer?

 • Eğitici Yayınlar ve Dil
 • Ülkemizde Kitle Eğitimi
 • Eğitim Alanı
 • Yayın Dünyası

Soru-3: Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt  anlamlıdır?

 • al – kırmızı 
 • açık - kapalı
 • gitmek – görmek
 • Öğrenci –  talebe

Soru-4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?

 • O görkemli dağa uzaktan bakmaya doyamadık.
 • Yol boyunca sıralanmış ağaçlara baktım.
 • Çocuklara gülümseyerek baktı.
 • Anne ve babasına bakmak her evladın görevidir.

Soru-5: “ Gençti, yiğitti. Gürül gürüldü. Hep öndeydi. Gözünü budaktan esirgemezdi. Çalışkandı. Coşkundu. Yorulmak   nedir, bilmezdi.”
Yukarıdaki parçada anlatılan kişinin hangi özelliğinden  bahsedilmemiştir?

 • Yardımseverdi
 • Atılgandı
 • Cesaretliydi
 • Çalışkandı

Soru-6: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim kullanılmamıştır?

 • Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
 • Bir maddenin özgül ağırlığı, hacmi ve kütlesi kullanılarak hesaplanır.
 • Dişimdeki köprü kırıldığından dişçiye gitmeliyim.
 • Balkondaki çiçekler hızla büyüyor.

Soru-7: Öğretmen , öğrencilerinden  yardımlaşma ve dayanışmayı vurgulayan atasözü söylemelerini istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmeninin isteğini yerine getirmemiştir?

 • Ece: Her koyun kendi bacağından asılır.
 • Engin: Bir elin nesi var iki elin sesi var.
 • Elvan: Yalnız taş duvar olmaz.
 • Emre: Birlikten kuvvet doğar.

Soru-8: “Boş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 • Boş sözlerle beni kandırma.
 • Köpek boş boş bakıyordu.
 • Bu sınıf bomboş.
 • Boş ver gitsin,yenisi gelir.

Soru-9: Hangi cümlede zıt anlamlı sözcük kullanılmıştır?

 • Ak saçlı dede beyaz yelek giymiş.
 • Al kırmızı renkler ortalığı sarmıştı.
 • Uzun yol uzadıkça uzadı.
 • Geniş yol bana çok dar geldi.

Soru-10: Al—kara—yaş—çal—yüz--el
Yukarıdaki kelimelerin kaç tanesinin eş seslisi vardır?

 • 6
 • 4
 • 3
 • 5

Soru-11: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır?

 • Sıcak çay içtiği için dili yandı.
 • Ali de Ayşe kadar çalışkan. 
 • Söylediği gibi hareket ediniz.
 • Dün çok yağmur yağdı.

Soru-12: (I) Makine alanındaki ilerlemelerin, işçinin yaşamını daha güç ve daha tekdüze hâle getirdiği doğrudur. (II) Bununla beraber, bu yeni makineler işçilere daha çok boş zaman sağlıyor. (III) Çalışma süresi, bu yüzyıl içinde üçte bir kısalmıştır. (IV) Çok güç isteyen işler makinelere bırakılıyor artık ve makine zaten böyle bir görev için icat edilmiştir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde metnin ana düşüncesi verilmiştir?

 • IV
 • I
 • II
 • III

Soru-13: “hediye-armağan” sözcükleri arasındaki anlam  İlişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

 • duygu – his
 • birey – fert 
 • sene –  yıl
 • üzülmek – sıkılmak

Soru-14: Sevgi nedir?
Sevgi akan sudur.
Sevgi umuttur, mutluluktur.
Sevgide kin ve nefret olmaz.
Çünkü dünyayı döndüren sevgidir.
Yukarıdaki şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Sevgiyle güzelleşir hayat.
 • Kin ve nefreti sevgi yok eder.
 • İnsanlar sevgisizde yaşar.
 • İnsanları hayata sevgi bağlar.

Soru-15: seviyor – okumayı – dergi – hasan
   1                2             3          4
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

 • 4–3–2–1
 •  3–4–1–2 
 • 2–4–3–1
 • 1–2–3–4

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar