Türkçe Dersi 5. Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
AŞKİDİL - 100.000
Berat1903 - 100.000
boncuk2004 - 100.000
ceylann - 100.000
ecemerve - 100.000
efsa gürsel - 100.000
furkan32 - 100.000
hatice ekşi - 100.000
kadirgulmez2566 - 100.000
Mel-is - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: seviyor – okumayı – dergi – hasan
   1                2             3          4
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

 • 1–2–3–4
 • 4–3–2–1
 •  3–4–1–2 
 • 2–4–3–1

Soru-2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bakmak” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?

 • Yol boyunca sıralanmış ağaçlara baktım.
 • Anne ve babasına bakmak her evladın görevidir.
 • Çocuklara gülümseyerek baktı.
 • O görkemli dağa uzaktan bakmaya doyamadık.

Soru-3: “hediye-armağan” sözcükleri arasındaki anlam  İlişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

 • sene –  yıl
 • birey – fert 
 • duygu – his
 • üzülmek – sıkılmak

Soru-4: “Boş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 • Boş sözlerle beni kandırma.
 • Bu sınıf bomboş.
 • Boş ver gitsin,yenisi gelir.
 • Köpek boş boş bakıyordu.

Soru-5: Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok acıkmak” anlamındır?

 • Kulakları zil çalmak
 • Karnı zil çalmak
 • Kulak kabartmak
 • Etekleri zil çalmak

Soru-6: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim kullanılmamıştır?

 • Balkondaki çiçekler hızla büyüyor.
 • Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
 • Dişimdeki köprü kırıldığından dişçiye gitmeliyim.
 • Bir maddenin özgül ağırlığı, hacmi ve kütlesi kullanılarak hesaplanır.

Soru-7: Al—kara—yaş—çal—yüz--el
Yukarıdaki kelimelerin kaç tanesinin eş seslisi vardır?

 • 3
 • 4
 • 6
 • 5

Soru-8: Öğretmen , öğrencilerinden  yardımlaşma ve dayanışmayı vurgulayan atasözü söylemelerini istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi öğretmeninin isteğini yerine getirmemiştir?

 • Elvan: Yalnız taş duvar olmaz.
 • Ece: Her koyun kendi bacağından asılır.
 • Emre: Birlikten kuvvet doğar.
 • Engin: Bir elin nesi var iki elin sesi var.

Soru-9: (I) Makine alanındaki ilerlemelerin, işçinin yaşamını daha güç ve daha tekdüze hâle getirdiği doğrudur. (II) Bununla beraber, bu yeni makineler işçilere daha çok boş zaman sağlıyor. (III) Çalışma süresi, bu yüzyıl içinde üçte bir kısalmıştır. (IV) Çok güç isteyen işler makinelere bırakılıyor artık ve makine zaten böyle bir görev için icat edilmiştir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde metnin ana düşüncesi verilmiştir?

 • IV
 • I
 • II
 • III

Soru-10: Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt  anlamlıdır?

 • al – kırmızı 
 • gitmek – görmek
 • açık - kapalı
 • Öğrenci –  talebe

Soru-11: “ Gençti, yiğitti. Gürül gürüldü. Hep öndeydi. Gözünü budaktan esirgemezdi. Çalışkandı. Coşkundu. Yorulmak   nedir, bilmezdi.”
Yukarıdaki parçada anlatılan kişinin hangi özelliğinden  bahsedilmemiştir?

 • Cesaretliydi
 • Çalışkandı
 • Atılgandı
 • Yardımseverdi

Soru-12: Sevgi nedir?
Sevgi akan sudur.
Sevgi umuttur, mutluluktur.
Sevgide kin ve nefret olmaz.
Çünkü dünyayı döndüren sevgidir.
Yukarıdaki şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Kin ve nefreti sevgi yok eder.
 • İnsanları hayata sevgi bağlar.
 • İnsanlar sevgisizde yaşar.
 • Sevgiyle güzelleşir hayat.

Soru-13: Eğitim ve dil birbirleriyle yakından ilgili iki alan. Kuşkusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir; ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden eğitici yayınların dili, açık seçik, doğru ve seslendiği kitlenin düzeyine uygun olmalıdır. Bu koşullara sahip olmayan bir kitap, içindeki bilgiler ne kadar yararlı olursa olsun, işlevini yerine getiremez. Aktarılamayan, anlaşılmayan bilgi de bir bakıma yok sayılır.
Aşağıdaki başlıklardan hangisi bu metne daha uygun düşer?

 • Yayın Dünyası
 • Eğitici Yayınlar ve Dil
 • Ülkemizde Kitle Eğitimi
 • Eğitim Alanı

Soru-14: Hangi cümlede zıt anlamlı sözcük kullanılmıştır?

 • Al kırmızı renkler ortalığı sarmıştı.
 • Geniş yol bana çok dar geldi.
 • Uzun yol uzadıkça uzadı.
 • Ak saçlı dede beyaz yelek giymiş.

Soru-15: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden- sonuç ilişkisi vardır?

 • Söylediği gibi hareket ediniz.
 • Dün çok yağmur yağdı.
 • Ali de Ayşe kadar çalışkan. 
 • Sıcak çay içtiği için dili yandı.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar