Türkçe Dersi 4.Sınıf Atatürk Teması Değerlendirme Test Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
yuşazüleyha - 100.000
millet - 90.476
batu2502 - 80.952
egece - 71.429
KucakBalı2006 - 71.429
çağrı1903 - 64.286
Elif Eylül - 61.905
canandolly - 54.762
azra1 - 52.381
irem7 - 52.381
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Yukarıda verilen metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atatürk’ün Okuma Tutkusu
 • Bilim Adamı Atatürk
 • Her Yönüyle Atatürk
 • Atatürk ile Okuma Üzerine

Soru-2: “Türkiye’de 81 il vardır.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

 • Konya vilayeti turistik bakımdan önemlidir.
 • Şehir ve insan arasında var oluştan itibaren bir etkileşim vardır.
 • Tabelalardan kent merkezine geldiğimizi anladık.
 • Ülkemizin anakentlerinde yaşamak oldukça güçtür.

Soru-3: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

 • Şairin son şiir kitabı 2003’te yayımlandı.
 • Annesinin söyledikleri hoşuna gitmeyince üzüldü.
 • Bugün hava çok güzeldi.
 • Şair, duygularını çok iyi anlatamamış.

Soru-4:

Aşağıda verilen 1 , 2 ,3 ve 4. soruları altta verilen metne göre cevaplayınız.

Atatürk’ün özel kütüphanesindeki kitaplarının sayısı 4289’dur. Süreli yayınlar dışında bunların değişik bilim dallarındaki dağılımı da onun geniş bir yelpazede bilgi edinmek ve sürekli yenilenmek istediğini göstermektedir. Atatürk’ün kütüphanesinde 194’ü işaretli, 9’u notlu ve 101’i işaretli-notlu olmak üzere, 304 işaretlenmiş kitap bulunmaktadır. Bu kitaplardan 192’si Fransızca, 91’i Türkçe, 9’u İngilizce ve 12’si Almanca başta olmak üzere diğer yabancı dillerde basılmıştır. Fransızca kitapların çoğu yalnızca işaretlenmiş iken, Türkçe kitaplarda notlu ve işaretli kitap sayısının daha çok olduğu görülmektedir. Kütüphanede bulunan kitaplar; eğitim, ders kitapları, psikoloji, Türk tiyatrosu, dil bilimi, biyografi, kamu yönetimi, din, felsefe sistemleri, metafizik, estetik, kütüphanecilik, heykeltıraşlık, müzik, güzel sanatlar, Türk romanı ve hikâyesi, edebiyat tarihi gibi birçok konuyu kapsamaktadır.
Atatürk’ün kütüphanesinde imzalı hediye kitapların varlığı da dikkat çekmektedir. Yabancı devlet adamları ile İsmet Paşa ve Fevzi Paşa’nın da Atatürk’e hediye ettiği kitaplar, kütüphanede yer almaktadır.
Yukarıda verilen metne bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Atatürk’ün okuma tutkusu yabancı devlet adamları ve yakın arkadaşları tarafından da bilinmektedir.
 • Atatürk belirli konulardaki kitapları okumayı tercih etmiştir.
 • Atatürk bilgi edinmek ve sürekli yenilenmek için kitap okumaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir.
 • Atatürk’ün kütüphanesinde farklı dillerde yazılmış kitaplar bulunmaktadır.

Soru-5: “Doğu-Batı” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

 • uygar-medeni
 • savaş-barış
 • kurak-sulak
 • kötümser-iyimser

Soru-6: “İşte, bu durum ve koşullar içinde bile vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda bulunmaktadır!”
Aşağıdaki kelimelerden hangisi, paragrafta verilen altı çizili kelimelerden birinin eş anlamlısı değildir?

 • görev
 • gelecek
 • soylu
 • güç

Soru-7: Aşağıdaki cümlelerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncesini (öznel bir yargı) içermemektedir?

 • Gezdiğimiz sergi çok güzeldi.
 • Yemeğe fazla tuz koymuşsun.
 • İskeletimiz vücudun dik durmasını sağlar.
 • Elbisenin dikimini hiç beğenmedim.

Soru-8: Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?

 • Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
 • Onun arabası var ama eskiymiş.
 • Hayret! Bugün erken gelmişsin.
 • Bu yıl, benim için daha güzel geçti.

Soru-9: Verilen metinde Atatürk’ün hangi özellikleri vurgulanmaktadır?

 • Barışçı-Vatansever
 • Aydın-Çok Yönlü
 • Eğitimci-Lider
 • Gerçekçi-İleri Görüşlü

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisinde ‘gelecek’ kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?

 • Meslek sahibi olmak için çalışmalısın.
 • Okulumuzda yarın gösteri yapılacak.
 • “Ey Türk istikbalinin evladı!”
 • Geçmişte çok hatalarım oldu.

Soru-11: Aşağıdakilerden hangisi verilen metnin sonuç cümlesi olamaz?

 • Atatürk, hediye edilen bu kitaplar için kütüphanesinde ayrı bir bölüm oluşturmuştur
 • Hatta Atatürk bu kitapların birçoğunu okumuş ve okudukları ile ilgili notlar almıştır.
 • Hediye edilen bu kitaplar günümüzde özenle korunmaktadır.
 • Bundan dolayı Atatürk’ün kitaplara olan tutkusu sır olarak kalmıştır.

Soru-12: ‘Sınav’ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

 • İmtihanda bütün soruları cevapladı.
 • Sınıflar arası yarışmada birinci olduk.
 • Bugün matematik dersinde yazılı olduk.
 • Her akşam mutlaka test çözerim.

Soru-13: Atatürk’ün şu sözü çok hoşuma gider. Diyor ki; “Geçmişi ne kadar çok unutursak, geleceği korumak o kadar zor olur.”
Yukarıdaki sözüyle Atatürk neyi vurgulamak istemektedir?

 • Geleceği korumanın zorluğunu
 • Geleceği korumanın önemini
 • Geçmişini bilmenin zorluğunu
 • Geçmişini bilmenin önemini

Soru-14: Atatürk (  ) son sözü söyler ( )
(  ) Biz Türkler (  )bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa simge olmuş bir milletiz (  )
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangi yazılmalıdır?

 • (:),(!),(.),(,),(.)
 • (,),(:),(,),(,),(.)
 • (,),(:),(-),(,),(.)
 • (:),(:),(.),(,),(!)

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar