Türkçe Dersi 4.Sınıf Atatürk Teması Değerlendirme Test Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
yuşazüleyha - 100.000
millet - 90.476
batu2502 - 80.952
egece - 71.429
KucakBalı2006 - 71.429
çağrı1903 - 64.286
Elif Eylül - 61.905
canandolly - 54.762
azra1 - 52.381
irem7 - 52.381
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdaki cümlelerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncesini (öznel bir yargı) içermemektedir?

 • Yemeğe fazla tuz koymuşsun.
 • İskeletimiz vücudun dik durmasını sağlar.
 • Elbisenin dikimini hiç beğenmedim.
 • Gezdiğimiz sergi çok güzeldi.

Soru-2: “Doğu-Batı” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

 • savaş-barış
 • uygar-medeni
 • kötümser-iyimser
 • kurak-sulak

Soru-3: Aşağıdakilerden hangisi verilen metnin sonuç cümlesi olamaz?

 • Bundan dolayı Atatürk’ün kitaplara olan tutkusu sır olarak kalmıştır.
 • Atatürk, hediye edilen bu kitaplar için kütüphanesinde ayrı bir bölüm oluşturmuştur
 • Hediye edilen bu kitaplar günümüzde özenle korunmaktadır.
 • Hatta Atatürk bu kitapların birçoğunu okumuş ve okudukları ile ilgili notlar almıştır.

Soru-4: ‘Sınav’ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

 • İmtihanda bütün soruları cevapladı.
 • Sınıflar arası yarışmada birinci olduk.
 • Her akşam mutlaka test çözerim.
 • Bugün matematik dersinde yazılı olduk.

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?

 • Onun arabası var ama eskiymiş.
 • Bu yıl, benim için daha güzel geçti.
 • Hayret! Bugün erken gelmişsin.
 • Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Soru-6: Yukarıda verilen metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Atatürk ile Okuma Üzerine
 • Atatürk’ün Okuma Tutkusu
 • Bilim Adamı Atatürk
 • Her Yönüyle Atatürk

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisinde ‘gelecek’ kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?

 • Geçmişte çok hatalarım oldu.
 • Meslek sahibi olmak için çalışmalısın.
 • “Ey Türk istikbalinin evladı!”
 • Okulumuzda yarın gösteri yapılacak.

Soru-8: Verilen metinde Atatürk’ün hangi özellikleri vurgulanmaktadır?

 • Aydın-Çok Yönlü
 • Gerçekçi-İleri Görüşlü
 • Barışçı-Vatansever
 • Eğitimci-Lider

Soru-9:

Aşağıda verilen 1 , 2 ,3 ve 4. soruları altta verilen metne göre cevaplayınız.

Atatürk’ün özel kütüphanesindeki kitaplarının sayısı 4289’dur. Süreli yayınlar dışında bunların değişik bilim dallarındaki dağılımı da onun geniş bir yelpazede bilgi edinmek ve sürekli yenilenmek istediğini göstermektedir. Atatürk’ün kütüphanesinde 194’ü işaretli, 9’u notlu ve 101’i işaretli-notlu olmak üzere, 304 işaretlenmiş kitap bulunmaktadır. Bu kitaplardan 192’si Fransızca, 91’i Türkçe, 9’u İngilizce ve 12’si Almanca başta olmak üzere diğer yabancı dillerde basılmıştır. Fransızca kitapların çoğu yalnızca işaretlenmiş iken, Türkçe kitaplarda notlu ve işaretli kitap sayısının daha çok olduğu görülmektedir. Kütüphanede bulunan kitaplar; eğitim, ders kitapları, psikoloji, Türk tiyatrosu, dil bilimi, biyografi, kamu yönetimi, din, felsefe sistemleri, metafizik, estetik, kütüphanecilik, heykeltıraşlık, müzik, güzel sanatlar, Türk romanı ve hikâyesi, edebiyat tarihi gibi birçok konuyu kapsamaktadır.
Atatürk’ün kütüphanesinde imzalı hediye kitapların varlığı da dikkat çekmektedir. Yabancı devlet adamları ile İsmet Paşa ve Fevzi Paşa’nın da Atatürk’e hediye ettiği kitaplar, kütüphanede yer almaktadır.
Yukarıda verilen metne bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Atatürk bilgi edinmek ve sürekli yenilenmek için kitap okumaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir.
 • Atatürk belirli konulardaki kitapları okumayı tercih etmiştir.
 • Atatürk’ün okuma tutkusu yabancı devlet adamları ve yakın arkadaşları tarafından da bilinmektedir.
 • Atatürk’ün kütüphanesinde farklı dillerde yazılmış kitaplar bulunmaktadır.

Soru-10: Atatürk (  ) son sözü söyler ( )
(  ) Biz Türkler (  )bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve bağımsızlığa simge olmuş bir milletiz (  )
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangi yazılmalıdır?

 • (:),(!),(.),(,),(.)
 • (,),(:),(-),(,),(.)
 • (:),(:),(.),(,),(!)
 • (,),(:),(,),(,),(.)

Soru-11: “İşte, bu durum ve koşullar içinde bile vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda bulunmaktadır!”
Aşağıdaki kelimelerden hangisi, paragrafta verilen altı çizili kelimelerden birinin eş anlamlısı değildir?

 • gelecek
 • soylu
 • görev
 • güç

Soru-12: Atatürk’ün şu sözü çok hoşuma gider. Diyor ki; “Geçmişi ne kadar çok unutursak, geleceği korumak o kadar zor olur.”
Yukarıdaki sözüyle Atatürk neyi vurgulamak istemektedir?

 • Geleceği korumanın zorluğunu
 • Geçmişini bilmenin zorluğunu
 • Geçmişini bilmenin önemini
 • Geleceği korumanın önemini

Soru-13: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

 • Şairin son şiir kitabı 2003’te yayımlandı.
 • Şair, duygularını çok iyi anlatamamış.
 • Bugün hava çok güzeldi.
 • Annesinin söyledikleri hoşuna gitmeyince üzüldü.

Soru-14: “Türkiye’de 81 il vardır.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

 • Ülkemizin anakentlerinde yaşamak oldukça güçtür.
 • Tabelalardan kent merkezine geldiğimizi anladık.
 • Konya vilayeti turistik bakımdan önemlidir.
 • Şehir ve insan arasında var oluştan itibaren bir etkileşim vardır.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar