Türkçe Dersi 2.Sınıf Anlama Noktalama İşaretleri Yazım Kuralları Testi

Bu Testin En İyi Dereceleri:
aslan1905 - 100.000
barbie17 - 100.000
Buyutec09 - 100.000
Cadıı - 100.000
Can Can - 100.000
Cnr2011 - 100.000
eminenaz - 100.000
eybel - 100.000
gamzeli - 100.000
gümgüm - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdakilerden hangisi her zaman büyük harfle başlanarak yazılır?

 • Aile
 • Kalem
 • Ahmet

Soru-2: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

 • Dedemi çok özledim.
 • Kalemi Özgeye vereceğim.
 • Küçük Çocuk ağlıyordu.

Soru-3: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

 • Zaman hızla geçti.
 • Akşam erkenden uyudum.
 • Kütüp haneye gideceğim.

Soru-4: “Bahçede Ali Canan ve Kaan var.” Okuduğunuz cümlede hangi sözcükler arasına virgül işareti konulmalıdır?

 • Ali – Canan
 • ve - Kaan
 • Kaan – var

Soru-5: “Salıveririm” sözcüğü şiirde hangi anlamda kullanılmıştır?

 • saklarım
 • bırakırım
 • ararım

Soru-6: “Dışarı çıkıp hava alacağım(  )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

 • nokta
 • ünlem işareti
 • soru işareti

Soru-7: “Kafesinde” sözcüğü şiirin kaçıncı dizesinde (mısrasında) kullanılmıştır?

 • dördüncü
 • ikinci
 • üçüncü

Soru-8:

Benim güzel kuşum,
Kafesinde kapalı mı kaldın?
Ağlama kuşum ağlama,
Salıveririm doğaya.
      
                 Güneş Özen

1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.

Kuşun ağlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • karnının acıkması
 • arkadaşlarından ayrılması
 • kafesinde kapalı kalması

Soru-9: Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin sonuna konur?

 • virgül
 • noktalı virgül
 • nokta

Soru-10: “Ayşe – aldı – mı – çiçek” yandaki sözcüklerle kurulacak cümlenin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

 • soru işareti
 • virgül
 • nokta

Soru-11: Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna doğru noktalama işareti konulmuştur?

 • Kapının kolu kırık mıydı!
 • Yaşasın, kar yağıyor?
 • Ödevlerimi erkenden bitirdim.

Soru-12: Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konulmuştur?

 • Çocuklar, beni dinleyiniz.
 • Geldiğini duymadım?
 • Ah, çok acıdı!

Soru-13: Şiir kaç dizeden oluşmuştur?

 • bir
 • dört
 • üç

Soru-14: “Çocuklar nereye gittiler(  )” cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konulmalıdır?

 • ünlem işareti
 • soru işareti
 • nokta

Soru-15: “Siz de ister misiniz(  )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

 • nokta
 • soru işareti
 • ünlem işareti

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar