Türkçe Dersi 2.Sınıf Anlama Eş Sesli Sözcükler Türemiş Sözcükler Testi

Bu Testin En İyi Dereceleri:
aslan1905 - 100.000
Cadıı - 100.000
Cnr2011 - 100.000
temelcan52 - 100.000
Tunahan Hamza - 100.000
yiba2007 - 100.000
bulent58 - 91.111
ışıkcan - 91.111
merve2006 - 91.111
MİNİKCADI - 91.111
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdaki varlıklardan hangisinin adı insan adı da olabilir?

 • Araba
 • Gül
 • Kalemtıraş

Soru-2: Yaz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

 • Ödevini şu kağıda yaz.
 • Sözcükleri daha dikkatli yaz.
 • Bu yaz nereye gideceksiniz?

Soru-3: Bengisu, ahıra gelmeyince Küçümen ne hissetmiştir?

 • kaygı
 • mutluluk
 • sevinç

Soru-4: Bengisu her sabah ne yapıyordu?

 • Okula gidiyordu.
 • Atına şeker yediriyordu.
 • Ahıra gidiyordu.

Soru-5: ”Bu mağazadan ayakkabı da almıştık.”diyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Sık sık alışverişe çıkmaktadır.
 • Çok ayakkabısı vardır.
 • Mağazaya daha önce gelmiştir.

Soru-6:      Babası Bengisu’ya bir at almıştı. Adı Küçümen’di. Bengisu ile Küçümen birbirlerini çok seviyorlardı. Bengisu her sabah saat dokuzda Küçümen’i ahırdan alırdı. Ama o gün saat dokuzu geçtiği hâlde Bengisu ahıra gelmemişti.
1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.
1. Bengisu’ya atı aşağıdakilerden hangisi almıştır?

 • dedesi
 • babası
 • amcası

Soru-7: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde al sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

 • Üzerinde al bir kazak vardı.
 • Yanakları al al oldu.
 • Bu pastayı sen al.

Soru-8: ”Bahçedeki çiçekler susuzluktan boyunlarını bükmüşlerdi.”cümlesinde koyu yazılı sözcüklerden hangisinin aldığı ek nedeniyle anlamı değişmemiştir?

 • boyunlarını
 • susuzluktan
 • çiçekler

Soru-9: Aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyen kişi mutludur?

 • Yarın kar yağacakmış.
 • Yaşasın,kar yağıyor!
 • Aaa,kar yağıyor!

Soru-10: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcük yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

 • Tatilde Fethiye’ye gideceğiz.
 • Odama yeni kitaplık alacağız.
 • Bu pazartesi okullar açılacak.

Soru-11: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koyu yazılı sözcüğün birden fazla anlamı vardır?

 • Kediye taze süt verdim.
 • Kutular için en iyi yer masanın altı, dedi.
 • Hakem maçı çok iyi yönetti.

Soru-12: Aşağıdaki sözcüklerden hangisini iki farklı anlamda kullanabiliriz?

 • gül
 • hızlı
 • kalın

Soru-13: Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek sözcüğün anlamını değiştirmemiştir?

 • elmalı
 • çocuklar
 • gözlük

Soru-14: Çiçek sözcüğüne aşağıdaki eklerden eklerden hangisi eklenirse sözcüğün anlamı değişir?

 • -de
 • -ler
 • -lik

Soru-15: Yüz sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

 • Senden daha iyi yüzüyormuş.
 • Sen yüz, ben güneşleneceğim.
 • Sınavdan yüz almış.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar