Türk Edebiyatı Dersi 9.Sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Değerlendirme Soruları 2

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Henüz rekor kaydı yapılmamış.
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1:

Gazelin ilk beytine matla(I), genellikle şairin adı bulunan son beytine tegazzül(II), en güzel beytine beytü’l-gazel(III) denir. Her beyti aynı konudan bahseden gazele yek-âhenk(IV). her beyti aynı derecede güzel gazele yek-âvâz(V) adı verilir.

Bu parçadaki numaralı terimlerden hangisinin açıklaması yanlıştır?

 • I.
 • V.
 • III.
 • IV.
 • II.

Soru-2: Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.
 • Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmalarınki ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.
 • Gazel, Divan edebiyatına; koşma, Halk edebi¬yatına özgü nazım biçimidir.
 • Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.
 • Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı halde, koşma, genellikle hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.

Soru-3: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "zaman" kavramı diğerlerine göre daha çok vurgulanmaktadır?

 • Yarın sabah İstanbul'a trenle Ali gidecek.
 • Ali, yarın sabah trenle İstanbul'a gidecek.
 • Yarın sabah trenle İstanbul'a Ali gidecek.
 • Ali, İstanbul'a yarın sabah trenle gidecek.
 • Ali, İstanbul'a trenle yarın sabah gidecek.

Soru-4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

 • Mektubu APS’yle göndermiş.
 • Satılan malın KDV’si içindedir.
 • Geçen yıl İETT’den emekli oldu.
 • YÖK’nin uygulamaları öğrencileri bezdirdi.
 • DSİ’de şoför olarak çalışıyor.

Soru-5: Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

 • Eczane
 • Postane
 • Dersane
 • Pastane
 • Hastane

Soru-6: Fatih-Harbiye romanında ismi geçen “Darülelhan” bugün hangi eğitim kurumunun karşılığıdır?

 • Edebiyat Fakültesi
 • Güzel sanatlar musikî okulu
 • Güzel sanatlar resim okulu
 • Güzel sanatlar tiyatro okulu
 • Fen Fakültesi

Soru-7: Bir şairin, başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden örnek alarak aynı ölçü, aynı uyak ve aynı redifle yazdığı benzer şiire ne ad verilir?

 • Hamse
 • Muhammes
 • Nazire
 • Müseddes
 • Murabba

Soru-8: “Anlattıklarımı masal dinler gibi, dinliyordu.” Bu cümlede altı çizili sözcükte görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 • Her sabah okula birlikte gidiyoruz.
 • Senin için bahçeden çiçek getiriyor.
 • Bu kitabı severek okuyorum.
 • Yarın sabah seni evden alıyorum.
 • Bilmiyorum benimle neden konuşmuyor.

Soru-9:

Çağının hikâye anlayışından büsbütün ayrı bir yol¬da yürümüştür. O zamana kadar edebiyatımızda hep Maupassant hikâyeleri örnek alınıyor, başı. sonu, ortası belli olan, acıklı ya da gülünç bir olaya dayanan, şaşırtıcı ve çarpıcı sonuçlarla biten eser¬ler yazılıyordu. Oysa bu hikayecimiz, konularını günlük yaşayışın en sade, en silik olaylarından seçmiştir. Bazı yazarlar onun hikayelerinin Çehov hikâyelerine benzediğini, onun Maupassant tekniği¬ne karşılık, edebiyatımıza Çehov tekniği getirdiğini söylerler.

Bu özelliklere sahip olan ünlü hikâyecimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Reşat Nuri Güntekin
 • Memduh Şevket Esendal
 • Ömer Seyfettin
 • Refik Halit Karay
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Soru-10: “Oldukça renkli yaşamın her anını dolu dolu yaşamayı ilke edinmiş bir kişiliği vardır.”
Bu cümlede aşağıdaki sözcüklerin hangisinden sonra virgül (,) konulursa anlam karışıklığı giderilmiş olur?

 • renkli
 • yaşamın
 • oldukça
 • edinmiş
 • yaşamayı

Soru-11: Mesneviyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Öyküleme gerektiren konular, bu türde işlenmiştir
 • Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.
 • Daha çok, aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır.
 • Beyit sayısı, konunun işlenişine göre belirlenir.
 • Uyak düzeni aa ba ca... biçimindedir.

Soru-12: Aşağıdakilerin hangisinde “-i” eki farklı görevdedir?

 • Sarımsağı yiyen, sakız kullanmalı.
 • İyi geçmiş mi bari sınavı?
 • Öyküsü ne kadar da ilgi topladı.
 • Vakti olsa tiyatroya da gider.
 • Hep ter içinde kalırdı sırtı.

Soru-13: Aşağıdakilerin hangisinde “orta hece ünlüsü” nün düşmesine örnek gösterilebilecek bir sözcük vardır?

 • Bütün bunları herkesten saklamalıydın.
 • Bu iş teklifini de reddetmesi, artık mümkün değildi.
 • Hemen gitmeliyiz, herkes bizi bekliyor.
 • Devamsızlık yüzünden, okuldan kaydı silindi.
 • Boğazı kuruyunca biraz su içti.

Soru-14: Kanlıca deyince akla ilk gelen, yoğurt oluyor ( ) Daha eskiler, kahvesini de biliyor. Şöyle değirmende öğütülen ( ) büyük, kulpsuz fincanlarda sunulan kahve ( ) Sonra, kıyı boyunca uzanan yalılar, ille de adıyla anılan koyu ve canım korular ( )
Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

 • (:) (;) (.) (…)
 • (…) (,) (.) (.)
 • (.) (,) (…) (…)
 • (.) (.) (:) (.)
 • (:) (;) (…) (.)

Soru-15: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gerçekten” sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?

 • Giderken gerçekten size uğradı mı?
 • Bu filmi gerçekten görmek istiyor musun?
 • Bu gazeteci yazılarından gerçekten hiç ayrılmaz.
 • Bu tatsız tartışma seni gerçekten çok üzmüş.
 • Bir gün onun da adam olduğunu gerçekten görecek miyim?

Soru-16: Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi farklı yapıdadır?

 • Çocuğunun eğitimine önem veriyordu.
 • Çalışmayı sevmeyen işçiye sonunda yol verdim.
 • Gelene gidene akıl verir zeki (!) arkadaşım.
 • Son gelişinde de bana armağan vermişti.
 • Her gün hatırlatman artık kabak tadı verdi.

Soru-17: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

 • Araştırmasına “Toplumsal Çatışma Ve Farklılaşma” adını koydu.
 • Üstüne “Sayın Umut Çeliker” diye yazarak zarfı kapattı.
 • Dilekçesine, özenle, “26 Şubat 1993” tarihini atmıştı.
 • Mektubuna “Merhaba Anneciğim” diyerek başladı.
 • Her söze, “Konuşmak istemiyorum.”la başlar; sonra da konuşur da konuşurdu.

Soru-18: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?

 • Nedense birtakım insanlar bu gerçeği kabul etmiyor.
 • Bu konu üzerinde biraz daha durmanız gerekiyor.
 • O gün,kentte her yer bayraklarla donanmıştı.
 • Akşama doğru hava birden bire değişmişti.
 • Şu ana kadar toplantının konusuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Soru-19: Aşağıdakilerin hangisinde, “barınmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?

 • Yerleşmek için uygun Koskoca kentte bir yer bulup koşullar bularak oturmak barınamadılar.
 • Bir yerde yaşamak, Burası yılın her mevsiminde yaşamını sürdürmek gemilerin barınabileceği bir yerdi.
 • Doğa etkilerinden korun- Soğuk havalarda barınmak masını sağlayacak bir için kendine kuytu bir yer yere sığınmak. arıyordu.
 • Çevresiyle uyumlu, Çalıştığı yerlerin hiçbirinde dirlik içinde yaşamak. barınamadı.
 • Bir yerde etkili olmak, Çağdışı anlayışların burada gelişecek ortam bulmak. barınamayacağını görmüştü.

Soru-20: Aşağıdakilerden hangisi Aşık Tarzı Türk Şiiri’nin genel özelliklerinden değildir?

 • Şiirlerde genellikle zengin uyak kullanılmıştır.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Son dörtlükte şair takma adını kullanır.
 • Ölçü hece ölçüsüdür.
 • Saz şairleri halkın konuşma dilini kullanmışlardır.

Soru-21: Aşağıdakilerin hangisinde basit çekimli bir fiil vardır?

 • Ödevlerini kardeşine yazdırttı.
 • Basit soruları bile çözemezdi.
 • Bugün yine yıldızlar görünüyordu.
 • Çocukken Dünya’nın kenarı var sanırdım.
 • Keşke ben de sizinle geleydim.

Soru-22: “Ad cümlelerinde kimi zaman ekeylemin 3. tekil kişi ekinin kullanılmadığı da olur.”
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir cümle vardır?

 • Gözleri beni bu hallere düşüren.
 • Sen benim gönlümün gülüsün.
 • Bu sabah bir sıkıntı vardı içimde.
 • Genç aşık eski sazını eline aldı.
 • Dışarı çıktığımızda hava güneşliydi.

Soru-23: Aşağıdakilerin hangisinde “çekmek” eylemi nesne almamıştır?

 • Yemeğin suyu beş dakikada çekmiş.
 • Çürük dişi iki dakikada çekiverdi.
 • Bir de onun kaprislerini çekiyoruz.
 • Bankadaki parasını tümüyle çekmiş.
 • Aracı parka çekmişler dün akşam.

Soru-24: “Bir garip kuş ötüyor karşı kavak dalında
Ay’ın altın kafesi içinde yanık yanık
Ve sesinden kederle ürperiyor ortalık.”
dizelerinde kişileştirilen varlıklar hangileridir?

 • Kafes-ortalık
 • Kavak-kafes
 • Kuş-ortalık
 • Dal-kuş
 • Kavak-kuş

Soru-25: Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin matla (ilk) beyitidir?

 • Gül devri ayş eyyâmıdır zevk u sefâ hengâmıdır Aşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde dem
 • Bahar erdi yine düştü letafet gülsitân üzre Yine oldu zeminin lütfü galip âsmân üzre
 • Arızın yâdıyla nemnâk olsa müjgânım n'ola Zayi olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su
 • Cefâ taşın ne gam atsa Hayalî sana alçaklar Belagat meyvesini hâsıl eden nahl-ı hünersin sen
 • Bu devr içinde benim padişeh-i mülk-i sühan Bana sunuldu kaside bana verildi gazel

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar