Sosyal Bilgiler Dersi 7.Sınıf Değerlendirme Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
dedeman68 - 100.000
dilay00 - 100.000
EMREC1D2 - 100.000
enes020 - 100.000
gedik - 100.000
gs-26 - 100.000
hoslomite - 100.000
kezban - 100.000
Murat Taha Adsız - 100.000
sedasut - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi, diğerlerine göre daha geç kullanılmaya başlanmıştır?

 • Gazete
 • İnternet
 • Radyo
 • Televizyon

Soru-2: Aşağıdakilerden hangisi genel nüfus sayımının yararlarından biri değildir?

 • Verimli tarım alanlarını belirlemek
 • Okur yazar oranını belirlemek
 • Kırsal ve kentsel nüfusu belirlemek
 • Geleceğe yönelik sağlıklı planlar yapmak

Soru-3: Ülkemizde ilk nüfus sayımı ile son nüfus sayımının yapıldığı yıllar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 • 1927-1997
 • 1923-1990
 • 1935-1995
 • 1927-2000

Soru-4: Atatürk milli mücadeleye destek sağlanmasında iletişim araçlarının rolünü çok önceden fark etmiştir. Ona göre milli egemenlik esasına dayalı temsili bir hükümette kamuoyu büyük rol oynardı.
Bu amaçla Atatürk, aşağıdaki kurumlardan hangisinin kurulmasına öncülük etmiştir?

 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 • Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
 • Anadolu Ajansı
 • Radyo Televizyon Üst Kurulu

Soru-5: Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluş ve yıkılışına neden olan savaşlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Dandanakan-Miryakefalon
 • Malazgirt-Kösedağ
 • Yassıçemen-Kösedağ
 • Pasinler-Malazgirt

Soru-6: Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının özellikleri arasında yer almaz?

 • Kamuoyu oluşmasını engeller.
 • Sosyal örgütlenmeyi güçlendirir.
 • Bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlar.
 • İnsan ilişkilerini geliştirir.

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından biri değildir ?

 • Eleştirilere karşı açık olmak
 • Önyargılı Olmak
 • Karşıdaki insanı etkin ve ilgili dinlemek
 • Hoşgörülü olmak

Soru-8: Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

 • İradeyimilliye Gazetesi
 • Anadolu Ajansı
 • Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 • Hakimiyetimilliye Gazetesi

Soru-9: İletişimsizliğe neden olan faktörler, etkili dinleme ve konuşma becerisine sahip olunamamasından kaynaklanır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iletişimsizliğe neden olan faktörler arasında gösterilebilir?

 • İnsanların birbirleriyle yüksek sesle konuşması
 • İnsanların konuşurken jest ve mimiklerle konuşmalarını desteklemeleri
 • İnsanların birbirlerine karşı tebessüm ederek konuşmaları
 • Öğretmenlerin öğrencileri dinlemesi

Soru-10: Türkiye’de bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında , iklim ve tarımsal faaliyetler etkili olmaktadır.
Aşağıdaki illerden hangisi bu duruma en az uyar?

 • Konya
 • Adana
 • Zonguldak
 • İzmir

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar