Sosyal Bilgiler Dersi 6.Sınıf Yeryüzünde Yaşam Testi

Bu Testin En İyi Dereceleri:
34400070262 - 100.000
Ahmtzn - 100.000
Ardalakos Sahte - 100.000
batuy - 100.000
borankan - 100.000
Eren50 - 100.000
fırat2131 - 100.000
Fomako - 100.000
handecik123 - 100.000
hızlı jojuk - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Türkiye ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Batı yarım kürededir.
 • Güney yarım kürededir.
 • Ekvatorun kuzeyindedir
 • Başlangıç meridyeninin batısındadır

Soru-2: Hangi bilgi yanlıştır?

 • Başlangıç meridyeni dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya böler.
 • Ekvatorun kuzeyinde kalan bölüme Kuzey Yarım Küre denir.
 • Toplam 360 adet meridyen dairesi vardır.
 • Dünyada iki adet kutup noktası bulunur

Soru-3: Hangisi genel haritalardan değildir?

 • Ekonomik haritalar
 • Türkiye sıcaklık haritası
 • Siyasi haritalar
 • Fiziki haritalar

Soru-4: Bir yeri dünyanın diğer yerlerinden ayıran ve kendine ait özelliklerini kapsayan konumuna ne ad verlir?

 • Ekonomik konum
 • Matematik konum
 • Siyasi konum
 • Özel konum

Soru-5: 1/100000 ölçekli bir haritada 1 cm kaç km`yi gösterir?

 • 3
 • 2
 • 1
 • 4

Soru-6: Türkiye`nin matematik konumu hangisinde doğru verilmiştir?

 • 36-42 güney parelelleri-26-45 doğu meridyenleri
 • 36-42 kuzey paralelleri-26-45 doğu meridyenleri
 • 36-42 güney parelelleri-26-45 batı meridyenleri
 • 36-42 kuzey parelelleri-26-45 batı meridyenleri

Soru-7: Bir çizimin harita olarak kabul edilebilmesi için hangisi gerekmez?

 • Başlık
 • Lejant
 • Kabartma
 • Ölçek

Soru-8: Bir kutuptan diğerine uzanan ve Ekvatoru dik kesen çizgilere ne ad verilir?

 • Dönence
 • Paralel
 • Yarım küre
 • Meridyen

Soru-9: Hangisi büyük ölçekli hariatalar için doğru bir ifade değidir?

 • Paydadaki rakam küçüktür
 • Gösterilen alan dardır
 • Ayrıntı fazladır
 • Bozulma oranı fazladır

Soru-10: Haritalardaki küçültme oranına ne ad verilir?

 • Lejant
 • Ölçek
 • Boylam
 • Meridyen

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar