Sosyal Bilgiler Dersi 6.Sınıf Yeryüzünde Yaşam Testi

Bu Testin En İyi Dereceleri:
34400070262 - 100.000
Ahmtzn - 100.000
Ardalakos Sahte - 100.000
batuy - 100.000
borankan - 100.000
Eren50 - 100.000
fırat2131 - 100.000
Fomako - 100.000
handecik123 - 100.000
hızlı jojuk - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Hangisi büyük ölçekli hariatalar için doğru bir ifade değidir?

 • Ayrıntı fazladır
 • Paydadaki rakam küçüktür
 • Bozulma oranı fazladır
 • Gösterilen alan dardır

Soru-2: Hangi bilgi yanlıştır?

 • Başlangıç meridyeni dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya böler.
 • Dünyada iki adet kutup noktası bulunur
 • Ekvatorun kuzeyinde kalan bölüme Kuzey Yarım Küre denir.
 • Toplam 360 adet meridyen dairesi vardır.

Soru-3: Bir çizimin harita olarak kabul edilebilmesi için hangisi gerekmez?

 • Kabartma
 • Lejant
 • Başlık
 • Ölçek

Soru-4: Türkiye`nin matematik konumu hangisinde doğru verilmiştir?

 • 36-42 güney parelelleri-26-45 batı meridyenleri
 • 36-42 kuzey parelelleri-26-45 batı meridyenleri
 • 36-42 güney parelelleri-26-45 doğu meridyenleri
 • 36-42 kuzey paralelleri-26-45 doğu meridyenleri

Soru-5: Türkiye ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Güney yarım kürededir.
 • Başlangıç meridyeninin batısındadır
 • Batı yarım kürededir.
 • Ekvatorun kuzeyindedir

Soru-6: Hangisi genel haritalardan değildir?

 • Ekonomik haritalar
 • Türkiye sıcaklık haritası
 • Fiziki haritalar
 • Siyasi haritalar

Soru-7: Haritalardaki küçültme oranına ne ad verilir?

 • Boylam
 • Ölçek
 • Meridyen
 • Lejant

Soru-8: Bir kutuptan diğerine uzanan ve Ekvatoru dik kesen çizgilere ne ad verilir?

 • Paralel
 • Meridyen
 • Yarım küre
 • Dönence

Soru-9: 1/100000 ölçekli bir haritada 1 cm kaç km`yi gösterir?

 • 3
 • 1
 • 2
 • 4

Soru-10: Bir yeri dünyanın diğer yerlerinden ayıran ve kendine ait özelliklerini kapsayan konumuna ne ad verlir?

 • Siyasi konum
 • Matematik konum
 • Ekonomik konum
 • Özel konum

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar