Sosyal Bilgiler Dersi 6.Sınıf Yeryüzünde Yaşam Testi

Bu Testin En İyi Dereceleri:
34400070262 - 100.000
Ahmtzn - 100.000
Ardalakos Sahte - 100.000
batuy - 100.000
borankan - 100.000
Eren50 - 100.000
fırat2131 - 100.000
Fomako - 100.000
handecik123 - 100.000
hızlı jojuk - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Türkiye ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Güney yarım kürededir.
 • Ekvatorun kuzeyindedir
 • Başlangıç meridyeninin batısındadır
 • Batı yarım kürededir.

Soru-2: Bir kutuptan diğerine uzanan ve Ekvatoru dik kesen çizgilere ne ad verilir?

 • Paralel
 • Dönence
 • Yarım küre
 • Meridyen

Soru-3: Hangisi büyük ölçekli hariatalar için doğru bir ifade değidir?

 • Bozulma oranı fazladır
 • Gösterilen alan dardır
 • Paydadaki rakam küçüktür
 • Ayrıntı fazladır

Soru-4: Bir yeri dünyanın diğer yerlerinden ayıran ve kendine ait özelliklerini kapsayan konumuna ne ad verlir?

 • Özel konum
 • Matematik konum
 • Siyasi konum
 • Ekonomik konum

Soru-5: Türkiye`nin matematik konumu hangisinde doğru verilmiştir?

 • 36-42 kuzey paralelleri-26-45 doğu meridyenleri
 • 36-42 kuzey parelelleri-26-45 batı meridyenleri
 • 36-42 güney parelelleri-26-45 batı meridyenleri
 • 36-42 güney parelelleri-26-45 doğu meridyenleri

Soru-6: Haritalardaki küçültme oranına ne ad verilir?

 • Ölçek
 • Boylam
 • Meridyen
 • Lejant

Soru-7: 1/100000 ölçekli bir haritada 1 cm kaç km`yi gösterir?

 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Soru-8: Bir çizimin harita olarak kabul edilebilmesi için hangisi gerekmez?

 • Kabartma
 • Başlık
 • Ölçek
 • Lejant

Soru-9: Hangi bilgi yanlıştır?

 • Ekvatorun kuzeyinde kalan bölüme Kuzey Yarım Küre denir.
 • Toplam 360 adet meridyen dairesi vardır.
 • Başlangıç meridyeni dünyayı kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya böler.
 • Dünyada iki adet kutup noktası bulunur

Soru-10: Hangisi genel haritalardan değildir?

 • Türkiye sıcaklık haritası
 • Fiziki haritalar
 • Ekonomik haritalar
 • Siyasi haritalar

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar