Sosyal Bilgiler Dersi 6.Sınıf İklimler Testi

Bu Testin En İyi Dereceleri:
duyyguksr - 100.000
fatka- - 100.000
gokdenz_tumtas.2013@hotmail.com - 100.000
melisa 1 - 100.000
Mert Taha - 100.000
Salim Kökşen - 100.000
gokdenz_tumtas.2013@hotmail.com - 95.000
efsane48484848 - 93.333
ErenB - 93.333
fulya78 - 93.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?

 • Doğal bitki örtüsünün çeşitliliği
 • Tarım ürünlerindeki çeşitlilik
 • Yeraltı zenginliklerinin çok olması
 • Çeşitli akarsu resimleri görülmesi

Soru-2:

I. Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

 II. Balıkçılığın Karadeniz bölgesinde daha yaygın olması

 III. Maki, bozkır ve ormanın görülmesi

 IV. Ege’de deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması

 Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesine bir örnektir?

 • III ve IV
 • II ve IV
 • I ve III
 • I ve IV

Soru-3:

I-Günlük ve mevsimlik sıcaklık farklarının fazla olması karakteristik özelliğidir.

 II-Yağışlar yok denecek kadar azdır.

 III- Doğal Bitki Örtüsü Kuraklığa uyum sağlamış olan kurakçıl otlar ve çalılardan oluşur. Kuraklığa en iyi uyum sağlamış bitkiler, gövdesinde çok miktarda su biriktirebilen kaktüslerdir.

 Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karasal İklim
 • Çöl İklimi
 • Karadeniz iklimi
 • Akdeniz İklimi

Soru-4: Ülkemizde görülen üç iklim türünü de görebileceğimiz bölge hangisidir ?

 • Marmara Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi

Soru-5:

  I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

 II-Yıllık ortalama sıcaklık 18°C – 20°C arasında değişir.

 III- İklim bölgesinde yaz kuraklığını belirgindir.

 IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır Kar  yağışı ve don olayı ender görülür.

 

 Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akdeniz İklimi
 • Muson İklimi
 • Karadeniz İklimi
 • Karasal İklim

Soru-6:   Sosyal Bilgiler öğretmenimizin Akdeniz iklimi görülen bir şehrimize tayini çıktı, bu şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Trabzon
 • İzmir
 • Konya
 • Ankara

Soru-7: Arkadaşım Barış Karadeniz iklimi görülen şehirlerimize gezi düzenlemek istiyor, hangi şehrimizi gezi dışı bırakması gerekiyor?

 • Manisa
 • Rize
 • Samsun
 • Sinop

Soru-8:

I-Sıcaklık yıl boyunca 0° C’ nin altındadır.

 II-Sürekli donmuş halde olan toprak kar ve buz ile kaplıdır.

 III- Toprak sürekli kar ve buz örtüsü ile kaplı olduğu için bitki örtüsünden söz edilemez.

 

 Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akdeniz İklimi
 • Çöl İklimi
 • Karasal İklim
 • Kutup İklimi

Soru-9: Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en az görüldüğü yerlerden birisidir?

 • Sivas
 • Erzurum
 • Konya
 • Mersin

Soru-10: Aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde şemsiyeyi her mevsim taşımamız gerekir ?

 • Manisa
 • Konya
 • Hatay
 • Trabzon

Soru-11: Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?

 • Yeraltı zenginlikleri
 • Sıcaklı
 • Yağış
 • Bitki örtüsü

Soru-12: Aşağıdaki merkezlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı diğerlerine göre daha fazladır?

 • Mersin
 • İzmir
 • Sivas
 • Muğla

Soru-13: Aşağıdaki illerin hangisinde maki bitki örtüsüne rastlamamız mümkün değildir?

 • Mersin
 • Antalya
 • Zonguldak
 • Adana

Soru-14: Aşağıdaki iklim türlerinden hangisi ülkemizde görülmez?

 • Muson iklimi
 • Karasal iklim
 • Karadeniz iklimi
 • Akdeniz iklimi

Soru-15:

I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

II-Marmara Denizi ve Ege denizi kıyılarımızda görülür

III- Bitki örtüsü Bozkırdır.

IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

 

Yukarıda verilenlerden hangisi Akdeniz İklimine ait değildir?

 • II ve IV
 • Yalnız III
 • II ve III
 • Yalnız II

Soru-16:

I- Bitki örtüsü makidir.

 II- Her mevsim yağışlıdır.

 III- Yıllık yağış miktarı azdır.

 IV- Güneşlenme süresi fazladır.

 Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri Karadeniz iklimi’nin özelliklerindendir?

 • Yalnız II
 • II ve IV
 • Yalnız III
 • I ve III

Soru-17:

Kısa, bodur ağaç ve çalılardır. Yaz kuraklığına uyum sağladığından yaprakları genellikle sert, tüylü, ince ve uzundur. Zeytin, defne, keçiboynuzu, mersin, lavanta, kekik ve zakkum bu bitki topluluğu içinde yer alır.

 Yukarıda anlatılan bitki örtüsünün adı nedir?

 • Çayır
 • Bozkır
 • Orman
 • Maki

Soru-18: Aşağıda sıcaklıkları birbirinden farlı il eşleştirmeleri yapılmıştır. Bu illerden hangisindeki sıcaklık farklarının temel sebebi enlem farkıdır?

 • Antalya - Mersin
 • Manisa - Afyonkarahisar
 • Hatay - Sinop
 • Erzurum - Erzincan

Soru-19: Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin hangisinde Akdeniz İklimi görülmez?

 • İspanya
 • Hindistan
 • Yunanistan
 • Türkiye

Soru-20: Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde farklı bir iklim görülür ?

 • Ankara
 • Sivas
 • Mersin
 • Yozgat

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar