Sosyal Bilgiler Dersi 6.Sınıf İklimler Testi

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Ardaa Y - 100.000
Döndünaz Sarı - 100.000
duyyguksr - 100.000
fatka- - 100.000
gokdenz_tumtas.2013@hotmail.com - 100.000
melisa 1 - 100.000
Mert Taha - 100.000
Salim Kökşen - 100.000
gokdenz_tumtas.2013@hotmail.com - 95.000
HilaNesss - 95.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1:

I-Günlük ve mevsimlik sıcaklık farklarının fazla olması karakteristik özelliğidir.

 II-Yağışlar yok denecek kadar azdır.

 III- Doğal Bitki Örtüsü Kuraklığa uyum sağlamış olan kurakçıl otlar ve çalılardan oluşur. Kuraklığa en iyi uyum sağlamış bitkiler, gövdesinde çok miktarda su biriktirebilen kaktüslerdir.

 Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çöl İklimi
 • Akdeniz İklimi
 • Karasal İklim
 • Karadeniz iklimi

Soru-2:

I-Sıcaklık yıl boyunca 0° C’ nin altındadır.

 II-Sürekli donmuş halde olan toprak kar ve buz ile kaplıdır.

 III- Toprak sürekli kar ve buz örtüsü ile kaplı olduğu için bitki örtüsünden söz edilemez.

 

 Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çöl İklimi
 • Karasal İklim
 • Kutup İklimi
 • Akdeniz İklimi

Soru-3: Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin hangisinde Akdeniz İklimi görülmez?

 • Türkiye
 • Yunanistan
 • Hindistan
 • İspanya

Soru-4:

I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

II-Marmara Denizi ve Ege denizi kıyılarımızda görülür

III- Bitki örtüsü Bozkırdır.

IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

 

Yukarıda verilenlerden hangisi Akdeniz İklimine ait değildir?

 • Yalnız II
 • II ve IV
 • Yalnız III
 • II ve III

Soru-5: Aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde farklı bir iklim görülür ?

 • Mersin
 • Sivas
 • Yozgat
 • Ankara

Soru-6: Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?

 • Sıcaklı
 • Yağış
 • Bitki örtüsü
 • Yeraltı zenginlikleri

Soru-7: Aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde şemsiyeyi her mevsim taşımamız gerekir ?

 • Konya
 • Manisa
 • Hatay
 • Trabzon

Soru-8:

  I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

 II-Yıllık ortalama sıcaklık 18°C – 20°C arasında değişir.

 III- İklim bölgesinde yaz kuraklığını belirgindir.

 IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır Kar  yağışı ve don olayı ender görülür.

 

 Yukarıda özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akdeniz İklimi
 • Muson İklimi
 • Karadeniz İklimi
 • Karasal İklim

Soru-9: Arkadaşım Barış Karadeniz iklimi görülen şehirlerimize gezi düzenlemek istiyor, hangi şehrimizi gezi dışı bırakması gerekiyor?

 • Samsun
 • Manisa
 • Sinop
 • Rize

Soru-10:

I. Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

 II. Balıkçılığın Karadeniz bölgesinde daha yaygın olması

 III. Maki, bozkır ve ormanın görülmesi

 IV. Ege’de deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması

 Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesine bir örnektir?

 • III ve IV
 • I ve IV
 • I ve III
 • II ve IV

Soru-11: Aşağıdaki iklim türlerinden hangisi ülkemizde görülmez?

 • Karasal iklim
 • Karadeniz iklimi
 • Akdeniz iklimi
 • Muson iklimi

Soru-12: Ülkemizde görülen üç iklim türünü de görebileceğimiz bölge hangisidir ?

 • Marmara Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi

Soru-13: Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?

 • Çeşitli akarsu resimleri görülmesi
 • Yeraltı zenginliklerinin çok olması
 • Tarım ürünlerindeki çeşitlilik
 • Doğal bitki örtüsünün çeşitliliği

Soru-14:

I- Bitki örtüsü makidir.

 II- Her mevsim yağışlıdır.

 III- Yıllık yağış miktarı azdır.

 IV- Güneşlenme süresi fazladır.

 Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri Karadeniz iklimi’nin özelliklerindendir?

 • Yalnız III
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve IV

Soru-15: Aşağıdaki illerin hangisinde maki bitki örtüsüne rastlamamız mümkün değildir?

 • Antalya
 • Mersin
 • Adana
 • Zonguldak

Soru-16: Aşağıda sıcaklıkları birbirinden farlı il eşleştirmeleri yapılmıştır. Bu illerden hangisindeki sıcaklık farklarının temel sebebi enlem farkıdır?

 • Erzurum - Erzincan
 • Antalya - Mersin
 • Manisa - Afyonkarahisar
 • Hatay - Sinop

Soru-17: Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en az görüldüğü yerlerden birisidir?

 • Sivas
 • Mersin
 • Erzurum
 • Konya

Soru-18:   Sosyal Bilgiler öğretmenimizin Akdeniz iklimi görülen bir şehrimize tayini çıktı, bu şehir aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • İzmir
 • Ankara
 • Konya
 • Trabzon

Soru-19: Aşağıdaki merkezlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı diğerlerine göre daha fazladır?

 • Muğla
 • Sivas
 • Mersin
 • İzmir

Soru-20:

Kısa, bodur ağaç ve çalılardır. Yaz kuraklığına uyum sağladığından yaprakları genellikle sert, tüylü, ince ve uzundur. Zeytin, defne, keçiboynuzu, mersin, lavanta, kekik ve zakkum bu bitki topluluğu içinde yer alır.

 Yukarıda anlatılan bitki örtüsünün adı nedir?

 • Orman
 • Bozkır
 • Maki
 • Çayır

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar