Sosyal Bilgiler Dersi 6.Sınıf Değerlendirme Test Soruları-2

Bu Testin En İyi Dereceleri:
dilara.calici0 - 100.000
erdiyop1111 - 100.000
fırat2131 - 100.000
gülce nur - 100.000
idemirbass - 100.000
iremmcömert - 100.000
mabella - 100.000
maligenc58 - 100.000
mustafa 60 - 100.000
Salim Kökşen - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin inceleme alanı içinde bulunmaz?

 • Yurdumuzda canlılar ve beslenme şekilleri
 • Yurdumuzda nüfus ve yerleşme
 • Yurdumuzda iklim ve bitki örtüsü
 • Yurdumuzda madenler ve enerji kaynakları

Soru-2: Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir?

 • Madenler
 • Toprak
 • Sular
 • Elektrik

Soru-3: Atatürk , “Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçli işlensin” diyerek hangi kurumu kurmuştur?

 • Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
 • Ankara Hukuk Fakültesi
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu

Soru-4: Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir olgu cümlesidir?

 • Bilimsel araştırma basamaklarının ilk adımı  konuyu belirlemektir.
 • Ankara sokakları ve caddeleri ile düzenli bir şehirdir.
 • Sosyal Bilgiler dersi kolay bir derstir.
 • Okulumuzun bahçesinde oyun alanı yetersizdir.

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimleri geliştirme amacıyla yaptığı uygulamalardan değildir?

 • Türk Dil Kurumu’nun açılması
 • Türk Tarih Kurumu’nun açılması
 • Dil ve Tarih ,coğrafya Fakültesinin açılması
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması

Soru-6: Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin yararlarından biri değildir ?

 • Bireysel farklılıklarımızı fark etmemizi sağlar.
 • Sosyal bütünlüğümüzü korumamızı sağlar.
 • Fiziki gelişmemizi sağlar.
 • Etkin bir vatandaş olarak yetişmemizi sağlar.

Soru-7: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir ?

 • Türk tarihini araştırmak.
 • Türk dilini korumak ve geliştirmek.
 • Türk eğitim sistemini yenilemek.
 • Yeni bir tarih tezi ileri sürmek.

Soru-8: Hititlerin soylulardan oluşan meclisine ne ad verilir?

 • Tiran
 • Pankuş
 • Kibele
 • Aral

Soru-9: İlk kütüphanecilik faaliyetlerini başlatan medeniyet hangisidir?

 • Hititler
 • Asurlar
 • Babiller
 • Sümerler

Soru-10: Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?

 • Denizlere ve boğazlara göre durumu
 • Hangi kıtada bulunduğu
 • Hangi paralel ve meridyende olduğu
 • Hangi yarım kürede yer aldığı

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar