Sosyal Bilgiler Dersi 6.Sınıf Değerlendirme Test Soruları-2

Bu Testin En İyi Dereceleri:
dilara.calici0 - 100.000
erdiyop1111 - 100.000
fırat2131 - 100.000
gülce nur - 100.000
idemirbass - 100.000
iremmcömert - 100.000
mabella - 100.000
maligenc58 - 100.000
mustafa 60 - 100.000
Salim Kökşen - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Atatürk , “Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçli işlensin” diyerek hangi kurumu kurmuştur?

 • Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
 • Türk Dil Kurumu
 • Türk Tarih Kurumu
 • Ankara Hukuk Fakültesi

Soru-2: Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin yararlarından biri değildir ?

 • Fiziki gelişmemizi sağlar.
 • Etkin bir vatandaş olarak yetişmemizi sağlar.
 • Bireysel farklılıklarımızı fark etmemizi sağlar.
 • Sosyal bütünlüğümüzü korumamızı sağlar.

Soru-3: Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimleri geliştirme amacıyla yaptığı uygulamalardan değildir?

 • Türk Dil Kurumu’nun açılması
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
 • Türk Tarih Kurumu’nun açılması
 • Dil ve Tarih ,coğrafya Fakültesinin açılması

Soru-4: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir ?

 • Türk dilini korumak ve geliştirmek.
 • Yeni bir tarih tezi ileri sürmek.
 • Türk tarihini araştırmak.
 • Türk eğitim sistemini yenilemek.

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin inceleme alanı içinde bulunmaz?

 • Yurdumuzda canlılar ve beslenme şekilleri
 • Yurdumuzda madenler ve enerji kaynakları
 • Yurdumuzda iklim ve bitki örtüsü
 • Yurdumuzda nüfus ve yerleşme

Soru-6: Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir olgu cümlesidir?

 • Sosyal Bilgiler dersi kolay bir derstir.
 • Bilimsel araştırma basamaklarının ilk adımı  konuyu belirlemektir.
 • Ankara sokakları ve caddeleri ile düzenli bir şehirdir.
 • Okulumuzun bahçesinde oyun alanı yetersizdir.

Soru-7: Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?

 • Hangi paralel ve meridyende olduğu
 • Denizlere ve boğazlara göre durumu
 • Hangi yarım kürede yer aldığı
 • Hangi kıtada bulunduğu

Soru-8: Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir?

 • Toprak
 • Sular
 • Madenler
 • Elektrik

Soru-9: Hititlerin soylulardan oluşan meclisine ne ad verilir?

 • Aral
 • Kibele
 • Tiran
 • Pankuş

Soru-10: İlk kütüphanecilik faaliyetlerini başlatan medeniyet hangisidir?

 • Asurlar
 • Sümerler
 • Hititler
 • Babiller

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar