Sosyal Bilgiler Dersi 6.Sınıf Değerlendirme Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
10007185372 - 100.000
Salim Kökşen - 100.000
YAKUP42 - 100.000
fatka- - 94.667
dolunay - 89.333
KANİJE HASÇİÇEK - 85.333
22319103180 - 84.000
alperenpro07powerturkdogan - 84.000
Bengisu aydemir - 84.000
gülce nur - 84.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: I. Türk Tarih Kurumu
II. Devlet Tiyatroları
III. Türk Dil Kurumu
IV. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Yukarıdaki verilen kurumlardan hangisi ya da hangilerinin sosyal bilimlere doğrudan katkı yaptığı söylenemez ?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I,III
 • II ve IV

Soru-2: Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?

 • 1929
 • 1932
 • 1931
 • 1928

Soru-3: Okul,yol,köprü ve fabrika gibi yatırım hizmetlerinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmak görevimizdir?

 • Oy vermek   
 • Kurallara uymak
 • Vergi vermek
 • Askere Gitmek

Soru-4: Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla olur?

 • Marmara Bölgesi
 • Avrupa
 • Türkiye
 • Dünya

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.

 • Ekvatora Uzaklığı
 • Bulunduğu Kıta
 • Yükseltisi
 • Denizlere göre Konumu

Soru-6: Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?

 • Denizlere ve boğazlara göre durumu
 • Hangi kıtada bulunduğu
 • Hangi paralel ve meridyende olduğu
 • Hangi yarım kürede yer aldığı

Soru-7: Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’nin coğrafi konumunun sonuçlarından değildir?

 • İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye’nin denetimi altında olması nedeniyle önemli ticaret ve ulaşım yollarına sahiptir.
 • Zengin petrol yatakları ülke ekonomisine büyük katkı sağlar
 • Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır
 • Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle kıyı kesimlerde ılıman iklim görülür.

Soru-8: I.Türk Tarih Kurumu
II . Dil Tarih coğrafya Fakültesi
III.Türk Dil Kurumu
IV.Eğitim Gönüllüleri Vakfı
Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara örnek değildir?

 • IV
 • II
 • III
 • I

Soru-9: Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin yararları arasında yer almaz?

 • Devletler arası düşmanlığı körükler
 • Geleceğimize yön vermemizi sağlar
 • Geçmişimizi öğretir.
 • Uluslar arası ilişkileri öğretir.

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmayla ilgili bir kavram değildir?

 • Dipnot
 • Kaynakça
 • Kopya
 • Katalog taraması

Soru-11: Tamamı güney yarım kürede yer alan kıtalar grubu hangisidir?

 • Antarktika- Okyanusya
 • Avrupa Güney Amerika
 • Asya – Afrika
 • Avrupa – Afrika

Soru-12: I. 1/ 2.500.000
II. 1/4.000.000
III. 1/ 1.000.000
Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • II,I,III
 • III,I,II
 • I,II,III
 • II,III,I

Soru-13: Görüş: Kişiden kişiye göre değişen ve insanların bireysel düşüncelerine denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş tanımlamasına uygun bir örnek olabilir?

 • İstanbul , Türkiye’nin en kalabalık şehridir
 • İstanbul , Türkiye’nin en güzel şehridir
 • İstanbul, tarihi bir şehirdir
 • İstanbul, Marmara Bölgesi’ndedir

Soru-14: Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?

 • En sevdiğim renk beyazdır.
 • Çok güzel bir araban var.
 • Bence o, seni sevmiyor.
 • Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.

Soru-15: Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir?

 • Kediler nankördür.
 • Ayılar armut kadar şeftaliye de bayılır.
 • Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.
 • Göçmen kuşlar her yıl sonunda sıcak ülkelere gider.

Soru-16: Bilimsel araştırma metotlarını kullanarak Türkiye’de çevre kirliliğine bağlı kanser oranının artışı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin araştırmasında hangisinden bahsetmesine gerek yoktur?

 • Hastalığı yaratan nedenlerden
 • Çevre kirliliğini önleme yollarından
 • Doğum oranlarından
 • Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden

Soru-17: Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir?

 • 1/50.000
 • 1/250.000
 • 1/5.000.000
 • 1/500.000

Soru-18: Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Sosyal Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan birisidir?

 • Milli Mücadele sonrası dönemde sanayi yatırımlarını desteklemesi
 • Cumhuriyetin ilanı sonrası Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
 • Türk Hava Kurumunun kurulmasına öncülük etmesi
 • Liseler için Geometri kitabı yazması

Soru-19: I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme,
II.Ülkemizin coğrafyasını bilme,
III.Ülkemizin tarihini bilme,
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ?

 • I ve II
 • Yalnız II
 • I,II ve III
 • Yalnız I

Soru-20: Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir?

 • Yurdumuzun en güzel dağı Uludağdır.
 • Futbol izlemek basketbol izlemekten daha çok keyif verir .
 • Sosyal bilgiler dersi Fen dersinden daha kolay öğrenilir
 • İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

Soru-21: Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

 • Eğitimde yazılı sınavlar çok önemlidir.
 • En zevkli ders Sosyal Bilgilerdir.
 • En güzel mevsim sonbahardır.
 • Türkiye’nin en doğusunda 45o doğu meridyeni geçer.

Soru-22: Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde başvurduğu yollardan birisi değildir?

 • Hak ve sorumluluklarımız ile ilgili gerektiğinde çevresindeki bilinçsiz insanları bilgilendirmek
 • Herhangi bir sorunu olduğunda dilekçe hakkını kullanarak ilgili yerlere şikayetini bildirmek
 • Haklarını ve özgürlüklerini iyi bilmek
 • Kendi haklı olduğu bir konuda başkalarının haklarını göz önünde bulundurmamak

Soru-23: Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti. Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?

 • Düşüncelerini
 • Sorumluluklarını
 • Özgürlüklerini
 • Haklarını

Soru-24: Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?

 • Psikoloji
 • Matematik
 • Coğrafya
 • Sosyoloji

Soru-25: Hangisi olgu cümlesidir?

 • İstanbul Türkiye’nin en güzel ilidir.
 • Öğrenciler matematik dersini hiç sevmezler.
 • Kızlar resim dersinde daha başarılıdır.
 • Ankara Türkiye’nin başkentidir.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar