Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Genel Değerlendirme Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
14830073882 - 100.000
blum5 - 100.000
efsa gürsel - 100.000
Elif evin efra - 100.000
onurex - 100.000
Temel efendicim - 100.000
yigit_2004 - 100.000
yunusöz - 100.000
Elif evin efra - 95.000
aleyna rana - 93.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: İstanbul tarih boyunca pek çok devlete ev sahipliği yapmıştır. Pek çok tarihi eserimiz İstanbul’da yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’da bulunan bir tarihi eser değildir?

 • Yeşil Cami
 • Çırağan Sarayı
 • Süleymaniye Camisi
 • Anadolu-Rumeli Hisarı

Soru-2: Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • Ülkemizdeki her yörenin türküleri farklı konuları işler.
 • Ülkemizin her yerinde ortak kültür değerlerimiz vardır.
 • Ülkemizdeki bölgeler arasında farklılıklar yoktur.
 • Türkler misafirperver ve hoşgörülüdür.

Soru-3: Grup içinde herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

 • Bireyler arası iş bölümü anlayışının gelişmesi
 • Yapılacak işin daha çabuk yapılması
 • Birlikte yapılan işlerden zevk ve onur duyma
 • Grubun başarısının düşmesi

Soru-4: Atatürk, kılık kıyafette birlik sağlamak ve çağdaş kıyafetleri halka benimsetmek için Ağustos 1925’te Kastamonu’ya şapka ile gitti. TBBM, 25 Kasım 1925 tarihinde Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun’u kabul etti.
Kıyafetlerle ilgili yapılan bu değişiklik aşağıdaki alanların hangisine girer?

 • Siyasal alanda yapılan inkılaplar
 • Hukuk alanında yapılan inkılaplar
 • Eğitim alanında yapılan inkılaplar
 • Toplumsal alanda yapılan inkılaplar

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı değiştirerek yapılan bir ekonomik faaliyettir?

 • Hayvancılık
 • Balıkçılık
 • Seracılık
 • Arıcılık

Soru-6: Osmanlı Devleti’nde aynı adı taşıyan çok sayıda kişi olduğundan miras, tapu, alım satım işlerinde sıkıntılar yaşanmaktaydı. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan inkılâplarda bu soruna da çözüm bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmek için yapılmış İnkılâptır?

 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
 • Medeni Kanunu’nun kabulü
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Aşar vergisinin kaldırılması

Soru-7: İzzet, ilköğretim 5. sınıf öğrencisidir. Hafta sonları Beşiktaş Spor Kulübü’nün minikler takımı çalışmalarına katılmaktadır. Hafta içi ders dışında üyesi oldu
halk kütüphanesine çalışmak için gitmektedir.

 • İzzet bir futbol kulübü üyesidir.
 • İzzet, çevresindeki kütüphanelerden yararlanmaktadır.
 • İzzet, hayatını planlayarak geçirmektedir.
 • İzzet boş zamanlarını gezerek harcamaktadır.

Soru-8: Ülkemiz; farklı din, örf, âdet, gelenek ve göreneklerin bir arada bulunduğu bir ülkedir. Bunun için zengin bir kültüre sahiptir. Ülkemizdeki bu farklılıklara karşı davranışlarımız nasıl olmalıdır?

 • Farklı düşünceleri tek düşünce haline getirmeliyiz.
 • Farklılıklara karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıyız.
 • Farklı düşünceleri kabul etmemeliyiz.
 • Bizim yaptığımız her zaman doğrudur.

Soru-9: Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi için söylenemez?

 • Dağlar arasında çöküntü ovaları yer alır.
 • Denizin etkisi iç kesimlere kadar girmektedir.
 • Bölgede dağlar kıyıya dik olarak uzanır.
 • Nüfusu en az olan bölgemizdir.

Soru-10: Pamukkale Travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır?

 • Antalya
 • Denizli
 • Uşak
 • Muğla

Soru-11: Kültürel öğeler geçmişten günümüze gelmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kuşaktan kuşağa aktarılmış kültürel öğelerden değildir?

 • Kına gecesi
 • Söz kesme
 • Boşanma
 • Askere gönderme

Soru-12: Ülkemiz, tarihi eserler açısından oldukça zengindir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkiye’de geçmişte çeşitli uygarlıların kurulmuş olması
 • Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında köprü olması
 • Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Türkiye’nin bitki örtüsünün zengin olması

Soru-13: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde evlerin damları düzdür ve topraktan yapılmıştır. Güneşten korunmak amacıyla yapılan bu evler sadece bu bölgeye özgüdür.

 • Bu bölgede evler insanların yaşantısını etkilemiştir.
 • Evler bölge insanının zevkini yansıtmaktadır.
 • Evlerin yapılmasında iklim önemli rol oynamıştır.
 • Bu bölgede havalar genelde soğuk geçmektedir.

Soru-14: Oyun grubu, birkaç çocuğun bir araya gelerek oyun oynamalarıdır. Oyun bittiği zaman oyun grubu da sona ermiş demektir. Oyun grubunda yer alarak aşağıdaki davranışlarımızdan hangisinin gelişmesini sağlamış oluruz?

 • Dostluğu, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmek
 • Kıskançlık yaparak arkadaşlarımızı incitmek
 • Arkadaşlarımızın üzerinde hakimiyet kurmak
 • Arkadaşlarının zayıf yönlerini tanıyarak bundan yararlanmak

Soru-15: Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdandır?

 • Selimiye Camisi
 • Topkapı Sarayı
 • Anıtkabir
 • Manavgat Şelalesi

Soru-16: Grup ve kurumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Bir insan, aynı anda birden fazla grup ve kurumda yer alamaz.
 • Grup ve kurumlarda insanlar ortak düşünceyle aynı amaç için çalışırlar.
 • Grup veya kurumların kuruluşu mutlaka kanunlarla belirlenir.
 • Grup ve kurumların oluşturulmasının nedeni insanların yalnız kalmak istememeleridir.

Soru-17: Derya ve ailesi, yaz tatilinde önce Anıtkabir’e gittiler. Sonra da sırasıyla Ürgüp-Göreme, Topkapı Sarayı ve Sümela Manastırı’nı gördüler. Derya ve ailesi, sırasıyla hangi illere gitmişlerdir?

 • Ankara – Nevşehir – İstanbul – Trabzon
 • İstanbul – Ankara – Nevşehir – Trabzon
 • İstanbul – Nevşehir – Ankara – Trabzon
 • Ankara – İstanbul – Nevşehir – Trabzon

Soru-18: Ülkemiz akarsu bakımından oldukça zengindir. Akarsulardan sulama, içme suyu, enerji üretimi gibi pek çok alanda yararlanılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Akarsuların büyük kısmı, ülkemizin doğusunda yer almaktadır.
 • Akarsuların uzunluğu birbirinden farklıdır.
 • Akarsular insanların yararlandığı bir doğal unsurdur.
 • Akarsular üzerinde ulaşım yapılmaktadır.

Soru-19: Ülkemiz, tarih boyunca pek çok devlete ev sahipliği yapmış ve onlardan günümüze pek çok tarihi eser kalmıştır. Aşağıda bu tarihi eserler ve bulundukları iller eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Ulu Cami – Bursa
 • Efes Antik Kenti – İzmir
 • Gök Medrese – Tokat
 • Aspendos – Antalya

Soru-20: Bir grup içinde rol ve sorumluluk alan bir kişi, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

 • Gerektiğinde arkadaşlarına yardımı esirgememek
 • Aldığı işi yarıda bırakmak
 • Arkadaşlarının düşüncelerini önemsemek
 • Fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşmaktan kaçınmamak

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar