Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Genel Değerlendirme Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
14830073882 - 100.000
blum5 - 100.000
efsa gürsel - 100.000
Elif evin efra - 100.000
onurex - 100.000
Temel efendicim - 100.000
yigit_2004 - 100.000
yunusöz - 100.000
Elif evin efra - 95.000
aleyna rana - 93.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: İzzet, ilköğretim 5. sınıf öğrencisidir. Hafta sonları Beşiktaş Spor Kulübü’nün minikler takımı çalışmalarına katılmaktadır. Hafta içi ders dışında üyesi oldu
halk kütüphanesine çalışmak için gitmektedir.

 • İzzet, çevresindeki kütüphanelerden yararlanmaktadır.
 • İzzet, hayatını planlayarak geçirmektedir.
 • İzzet bir futbol kulübü üyesidir.
 • İzzet boş zamanlarını gezerek harcamaktadır.

Soru-2: Ülkemiz akarsu bakımından oldukça zengindir. Akarsulardan sulama, içme suyu, enerji üretimi gibi pek çok alanda yararlanılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Akarsular üzerinde ulaşım yapılmaktadır.
 • Akarsuların büyük kısmı, ülkemizin doğusunda yer almaktadır.
 • Akarsuların uzunluğu birbirinden farklıdır.
 • Akarsular insanların yararlandığı bir doğal unsurdur.

Soru-3: Derya ve ailesi, yaz tatilinde önce Anıtkabir’e gittiler. Sonra da sırasıyla Ürgüp-Göreme, Topkapı Sarayı ve Sümela Manastırı’nı gördüler. Derya ve ailesi, sırasıyla hangi illere gitmişlerdir?

 • İstanbul – Nevşehir – Ankara – Trabzon
 • Ankara – İstanbul – Nevşehir – Trabzon
 • İstanbul – Ankara – Nevşehir – Trabzon
 • Ankara – Nevşehir – İstanbul – Trabzon

Soru-4: Ülkemiz; farklı din, örf, âdet, gelenek ve göreneklerin bir arada bulunduğu bir ülkedir. Bunun için zengin bir kültüre sahiptir. Ülkemizdeki bu farklılıklara karşı davranışlarımız nasıl olmalıdır?

 • Farklı düşünceleri tek düşünce haline getirmeliyiz.
 • Bizim yaptığımız her zaman doğrudur.
 • Farklı düşünceleri kabul etmemeliyiz.
 • Farklılıklara karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıyız.

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdandır?

 • Manavgat Şelalesi
 • Anıtkabir
 • Selimiye Camisi
 • Topkapı Sarayı

Soru-6: İstanbul tarih boyunca pek çok devlete ev sahipliği yapmıştır. Pek çok tarihi eserimiz İstanbul’da yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’da bulunan bir tarihi eser değildir?

 • Süleymaniye Camisi
 • Çırağan Sarayı
 • Yeşil Cami
 • Anadolu-Rumeli Hisarı

Soru-7: Pamukkale Travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır?

 • Uşak
 • Muğla
 • Denizli
 • Antalya

Soru-8: Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı değiştirerek yapılan bir ekonomik faaliyettir?

 • Balıkçılık
 • Arıcılık
 • Hayvancılık
 • Seracılık

Soru-9: Grup ve kurumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Grup ve kurumlarda insanlar ortak düşünceyle aynı amaç için çalışırlar.
 • Grup veya kurumların kuruluşu mutlaka kanunlarla belirlenir.
 • Grup ve kurumların oluşturulmasının nedeni insanların yalnız kalmak istememeleridir.
 • Bir insan, aynı anda birden fazla grup ve kurumda yer alamaz.

Soru-10: Oyun grubu, birkaç çocuğun bir araya gelerek oyun oynamalarıdır. Oyun bittiği zaman oyun grubu da sona ermiş demektir. Oyun grubunda yer alarak aşağıdaki davranışlarımızdan hangisinin gelişmesini sağlamış oluruz?

 • Arkadaşlarımızın üzerinde hakimiyet kurmak
 • Dostluğu, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmek
 • Arkadaşlarının zayıf yönlerini tanıyarak bundan yararlanmak
 • Kıskançlık yaparak arkadaşlarımızı incitmek

Soru-11: Grup içinde herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

 • Bireyler arası iş bölümü anlayışının gelişmesi
 • Birlikte yapılan işlerden zevk ve onur duyma
 • Grubun başarısının düşmesi
 • Yapılacak işin daha çabuk yapılması

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi için söylenemez?

 • Nüfusu en az olan bölgemizdir.
 • Bölgede dağlar kıyıya dik olarak uzanır.
 • Denizin etkisi iç kesimlere kadar girmektedir.
 • Dağlar arasında çöküntü ovaları yer alır.

Soru-13: Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • Türkler misafirperver ve hoşgörülüdür.
 • Ülkemizdeki her yörenin türküleri farklı konuları işler.
 • Ülkemizdeki bölgeler arasında farklılıklar yoktur.
 • Ülkemizin her yerinde ortak kültür değerlerimiz vardır.

Soru-14: Ülkemiz, tarihi eserler açısından oldukça zengindir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında köprü olması
 • Türkiye’de geçmişte çeşitli uygarlıların kurulmuş olması
 • Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Türkiye’nin bitki örtüsünün zengin olması

Soru-15: Ülkemiz, tarih boyunca pek çok devlete ev sahipliği yapmış ve onlardan günümüze pek çok tarihi eser kalmıştır. Aşağıda bu tarihi eserler ve bulundukları iller eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Efes Antik Kenti – İzmir
 • Ulu Cami – Bursa
 • Gök Medrese – Tokat
 • Aspendos – Antalya

Soru-16: Kültürel öğeler geçmişten günümüze gelmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kuşaktan kuşağa aktarılmış kültürel öğelerden değildir?

 • Söz kesme
 • Askere gönderme
 • Boşanma
 • Kına gecesi

Soru-17: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde evlerin damları düzdür ve topraktan yapılmıştır. Güneşten korunmak amacıyla yapılan bu evler sadece bu bölgeye özgüdür.

 • Evlerin yapılmasında iklim önemli rol oynamıştır.
 • Evler bölge insanının zevkini yansıtmaktadır.
 • Bu bölgede havalar genelde soğuk geçmektedir.
 • Bu bölgede evler insanların yaşantısını etkilemiştir.

Soru-18: Atatürk, kılık kıyafette birlik sağlamak ve çağdaş kıyafetleri halka benimsetmek için Ağustos 1925’te Kastamonu’ya şapka ile gitti. TBBM, 25 Kasım 1925 tarihinde Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun’u kabul etti.
Kıyafetlerle ilgili yapılan bu değişiklik aşağıdaki alanların hangisine girer?

 • Toplumsal alanda yapılan inkılaplar
 • Siyasal alanda yapılan inkılaplar
 • Eğitim alanında yapılan inkılaplar
 • Hukuk alanında yapılan inkılaplar

Soru-19: Bir grup içinde rol ve sorumluluk alan bir kişi, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

 • Aldığı işi yarıda bırakmak
 • Gerektiğinde arkadaşlarına yardımı esirgememek
 • Fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşmaktan kaçınmamak
 • Arkadaşlarının düşüncelerini önemsemek

Soru-20: Osmanlı Devleti’nde aynı adı taşıyan çok sayıda kişi olduğundan miras, tapu, alım satım işlerinde sıkıntılar yaşanmaktaydı. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan inkılâplarda bu soruna da çözüm bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmek için yapılmış İnkılâptır?

 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
 • Medeni Kanunu’nun kabulü

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar