Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Genel Değerlendirme Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
14830073882 - 100.000
blum5 - 100.000
efsa gürsel - 100.000
Elif evin efra - 100.000
onurex - 100.000
Temel efendicim - 100.000
yigit_2004 - 100.000
yunusöz - 100.000
Elif evin efra - 95.000
aleyna rana - 93.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Ülkemiz; farklı din, örf, âdet, gelenek ve göreneklerin bir arada bulunduğu bir ülkedir. Bunun için zengin bir kültüre sahiptir. Ülkemizdeki bu farklılıklara karşı davranışlarımız nasıl olmalıdır?

 • Farklılıklara karşı saygılı ve hoşgörülü olmalıyız.
 • Farklı düşünceleri tek düşünce haline getirmeliyiz.
 • Farklı düşünceleri kabul etmemeliyiz.
 • Bizim yaptığımız her zaman doğrudur.

Soru-2: Pamukkale Travertenleri hangi ilimiz sınırları içinde yer alır?

 • Uşak
 • Antalya
 • Muğla
 • Denizli

Soru-3: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde evlerin damları düzdür ve topraktan yapılmıştır. Güneşten korunmak amacıyla yapılan bu evler sadece bu bölgeye özgüdür.

 • Bu bölgede evler insanların yaşantısını etkilemiştir.
 • Evlerin yapılmasında iklim önemli rol oynamıştır.
 • Bu bölgede havalar genelde soğuk geçmektedir.
 • Evler bölge insanının zevkini yansıtmaktadır.

Soru-4: Derya ve ailesi, yaz tatilinde önce Anıtkabir’e gittiler. Sonra da sırasıyla Ürgüp-Göreme, Topkapı Sarayı ve Sümela Manastırı’nı gördüler. Derya ve ailesi, sırasıyla hangi illere gitmişlerdir?

 • Ankara – İstanbul – Nevşehir – Trabzon
 • İstanbul – Ankara – Nevşehir – Trabzon
 • İstanbul – Nevşehir – Ankara – Trabzon
 • Ankara – Nevşehir – İstanbul – Trabzon

Soru-5: Osmanlı Devleti’nde aynı adı taşıyan çok sayıda kişi olduğundan miras, tapu, alım satım işlerinde sıkıntılar yaşanmaktaydı. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan inkılâplarda bu soruna da çözüm bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmek için yapılmış İnkılâptır?

 • Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu
 • Medeni Kanunu’nun kabulü

Soru-6: Ülkemiz, tarihi eserler açısından oldukça zengindir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkiye’de geçmişte çeşitli uygarlıların kurulmuş olması
 • Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında köprü olması
 • Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Türkiye’nin bitki örtüsünün zengin olması

Soru-7: Ülkemiz, tarih boyunca pek çok devlete ev sahipliği yapmış ve onlardan günümüze pek çok tarihi eser kalmıştır. Aşağıda bu tarihi eserler ve bulundukları iller eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 • Ulu Cami – Bursa
 • Gök Medrese – Tokat
 • Efes Antik Kenti – İzmir
 • Aspendos – Antalya

Soru-8: Grup içinde herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?

 • Grubun başarısının düşmesi
 • Bireyler arası iş bölümü anlayışının gelişmesi
 • Birlikte yapılan işlerden zevk ve onur duyma
 • Yapılacak işin daha çabuk yapılması

Soru-9: Kültürel öğeler geçmişten günümüze gelmiş ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kuşaktan kuşağa aktarılmış kültürel öğelerden değildir?

 • Söz kesme
 • Kına gecesi
 • Askere gönderme
 • Boşanma

Soru-10: Oyun grubu, birkaç çocuğun bir araya gelerek oyun oynamalarıdır. Oyun bittiği zaman oyun grubu da sona ermiş demektir. Oyun grubunda yer alarak aşağıdaki davranışlarımızdan hangisinin gelişmesini sağlamış oluruz?

 • Kıskançlık yaparak arkadaşlarımızı incitmek
 • Dostluğu, paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenmek
 • Arkadaşlarının zayıf yönlerini tanıyarak bundan yararlanmak
 • Arkadaşlarımızın üzerinde hakimiyet kurmak

Soru-11: İzzet, ilköğretim 5. sınıf öğrencisidir. Hafta sonları Beşiktaş Spor Kulübü’nün minikler takımı çalışmalarına katılmaktadır. Hafta içi ders dışında üyesi oldu
halk kütüphanesine çalışmak için gitmektedir.

 • İzzet boş zamanlarını gezerek harcamaktadır.
 • İzzet bir futbol kulübü üyesidir.
 • İzzet, çevresindeki kütüphanelerden yararlanmaktadır.
 • İzzet, hayatını planlayarak geçirmektedir.

Soru-12: Ülkemiz akarsu bakımından oldukça zengindir. Akarsulardan sulama, içme suyu, enerji üretimi gibi pek çok alanda yararlanılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Akarsular insanların yararlandığı bir doğal unsurdur.
 • Akarsuların büyük kısmı, ülkemizin doğusunda yer almaktadır.
 • Akarsuların uzunluğu birbirinden farklıdır.
 • Akarsular üzerinde ulaşım yapılmaktadır.

Soru-13: Grup ve kurumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Grup veya kurumların kuruluşu mutlaka kanunlarla belirlenir.
 • Bir insan, aynı anda birden fazla grup ve kurumda yer alamaz.
 • Grup ve kurumlarda insanlar ortak düşünceyle aynı amaç için çalışırlar.
 • Grup ve kurumların oluşturulmasının nedeni insanların yalnız kalmak istememeleridir.

Soru-14: Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • Türkler misafirperver ve hoşgörülüdür.
 • Ülkemizdeki her yörenin türküleri farklı konuları işler.
 • Ülkemizdeki bölgeler arasında farklılıklar yoktur.
 • Ülkemizin her yerinde ortak kültür değerlerimiz vardır.

Soru-15: Atatürk, kılık kıyafette birlik sağlamak ve çağdaş kıyafetleri halka benimsetmek için Ağustos 1925’te Kastamonu’ya şapka ile gitti. TBBM, 25 Kasım 1925 tarihinde Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun’u kabul etti.
Kıyafetlerle ilgili yapılan bu değişiklik aşağıdaki alanların hangisine girer?

 • Siyasal alanda yapılan inkılaplar
 • Toplumsal alanda yapılan inkılaplar
 • Hukuk alanında yapılan inkılaplar
 • Eğitim alanında yapılan inkılaplar

Soru-16: Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdandır?

 • Selimiye Camisi
 • Manavgat Şelalesi
 • Topkapı Sarayı
 • Anıtkabir

Soru-17: Bir grup içinde rol ve sorumluluk alan bir kişi, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

 • Arkadaşlarının düşüncelerini önemsemek
 • Gerektiğinde arkadaşlarına yardımı esirgememek
 • Fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşmaktan kaçınmamak
 • Aldığı işi yarıda bırakmak

Soru-18: Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı değiştirerek yapılan bir ekonomik faaliyettir?

 • Arıcılık
 • Balıkçılık
 • Seracılık
 • Hayvancılık

Soru-19: İstanbul tarih boyunca pek çok devlete ev sahipliği yapmıştır. Pek çok tarihi eserimiz İstanbul’da yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’da bulunan bir tarihi eser değildir?

 • Süleymaniye Camisi
 • Anadolu-Rumeli Hisarı
 • Çırağan Sarayı
 • Yeşil Cami

Soru-20: Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi için söylenemez?

 • Nüfusu en az olan bölgemizdir.
 • Denizin etkisi iç kesimlere kadar girmektedir.
 • Dağlar arasında çöküntü ovaları yer alır.
 • Bölgede dağlar kıyıya dik olarak uzanır.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar