Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Bölgemizi Tanıyalım Test Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
ahmetensar - 100.000
asiye110 - 100.000
Berk11 - 100.000
BERRA ÖZBAYRAKTAR - 100.000
Dorin - 100.000
efsa gürsel - 100.000
esraseba@hotmail.com - 100.000
fatma_Ksl - 100.000
imsohappynow - 100.000
menikralex - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla ve Bozok platoları hangi bölgemizdedir?

 • Marmara Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi

Soru-2: Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgelerinden değildir?

 • İç Anadolu Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Çukurova Bölgesi
 • Marmara Bölgesi

Soru-3: Türkiye'nin en yüksek bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadeniz Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi

Soru-4: Yurdumuzda kıyıdan uzak iç kesimlerde yer alan bölgelerimizin orman bakımında fakir olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • İç bölgelerin dağlık oluşu.
 • Yağışların yetersiz olması.
 • Yükseltinin az oluşu.
 • Sıcaklığın düşük olması.

Soru-5: Ülkemizin en büyük ovası hangisidir?

 • Çukurova
 • Konya Ovası
 • Gediz Ovası
 • Amik Ovası

Soru-6: Aşağıdakilerden hangisi en çok Karadeniz Bölgesi'nde yetişir?

 • karpuz
 • fındık
 • portakal
 • elma

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak önlemlerden değildir?

 • Sivil kurtarma ekipleri oluşturmak.
 • Çok katlı binalar yapmak.
 • Deprem planı oluşturmak.
 • Halkı bilinçlendirmek.

Soru-8: Fiziki haritada dağlar aşağıdaki renklerden hangisiyle gösterilir?

 • Açık mavi
 • Mavi
 • Kahverengi
 • Sarı

Soru-9: Ülkemizde en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir?

 • İzmir
 • Ankara
 • İstanbul
 • Bursa

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi için söylenemez?

 • Karadeniz iklimi görülür.
 • Ormanların en çok olduğu bölgedir.
 • Yağış çok azdır.
 • Çay yetişir.

Soru-11: Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

 • Tarım
 • Bitki örtüsü
 • Eğitim
 • Hayvancılık

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye''nin en yüksek dağıdır?

 • Ağrı Dağı
 • Tendürek Dağı
 • Süphan Dağı
 • Nemrut Dağı

Soru-13: Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir afettir?

 • Heyelan
 • Deprem
 • Nükleer patlama
 • Sel

Soru-14: Ülkemiz coğrafi bölgelere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?

 • iklim
 • sanat etkinlikleri
 • sanayi
 • yeryüzü şekilleri

Soru-15: Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

 • Yağışların çok olması.
 • Dağların kıyıya paralel uzanması.
 • Akarsuların dağları parçalaması.
 • Toprak yapısının sert olması.

Soru-16: İç Anadolu Bölgesi'nde hangi iklim türü hâkimdir?

 • Okyanussal iklim
 • Karadeniz iklimi
 • Karasal iklim
 • Akdeniz iklimi

Soru-17: Aşağıdaki illerimizden hangisi Karadeniz Bölgesi'nde değildir?

 • Artvin
 • Sinop
 • Bolu
 • Sivas

Soru-18: Doğal, beşeri ve ekonomik yönleri ile diğer alanlardan ayrılan, kendi sınırları içinde benzerlik gösteren alanlara ne ad verilir?

 • ülke
 • şehir
 • coğrafi bölge
 • kıta

Soru-19: Yıllık yağış miktarının en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadeniz Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • Güney Doğu Anadolu Bölgesi
 • Ege Bölgesi

Soru-20: I. Yazlar sıcak ve kuraktır.
II. Kışlar ılık ve yağışlıdır.
III. Bitki örtüsü Bozkır'dır.

Yukarıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminde görülmez?

 • I
 • I - II
 • II
 • III

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar