Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Bölgemizi Tanıyalım Test Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
ahmetensar - 100.000
asiye110 - 100.000
Berk11 - 100.000
BERRA ÖZBAYRAKTAR - 100.000
Dorin - 100.000
efsa gürsel - 100.000
esraseba@hotmail.com - 100.000
fatma_Ksl - 100.000
imsohappynow - 100.000
menikralex - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Ülkemizin en büyük ovası hangisidir?

 • Konya Ovası
 • Gediz Ovası
 • Çukurova
 • Amik Ovası

Soru-2: Türkiye'nin en yüksek bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ege Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi

Soru-3: Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir afettir?

 • Sel
 • Deprem
 • Heyelan
 • Nükleer patlama

Soru-4: Fiziki haritada dağlar aşağıdaki renklerden hangisiyle gösterilir?

 • Sarı
 • Kahverengi
 • Açık mavi
 • Mavi

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi için söylenemez?

 • Karadeniz iklimi görülür.
 • Ormanların en çok olduğu bölgedir.
 • Yağış çok azdır.
 • Çay yetişir.

Soru-6: Aşağıdaki illerimizden hangisi Karadeniz Bölgesi'nde değildir?

 • Bolu
 • Sinop
 • Artvin
 • Sivas

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisi en çok Karadeniz Bölgesi'nde yetişir?

 • karpuz
 • elma
 • fındık
 • portakal

Soru-8: Ülkemiz coğrafi bölgelere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?

 • iklim
 • sanayi
 • sanat etkinlikleri
 • yeryüzü şekilleri

Soru-9: Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak önlemlerden değildir?

 • Halkı bilinçlendirmek.
 • Deprem planı oluşturmak.
 • Sivil kurtarma ekipleri oluşturmak.
 • Çok katlı binalar yapmak.

Soru-10: Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

 • Bitki örtüsü
 • Eğitim
 • Hayvancılık
 • Tarım

Soru-11: Ülkemizde en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bursa
 • İzmir
 • Ankara
 • İstanbul

Soru-12: Yurdumuzda kıyıdan uzak iç kesimlerde yer alan bölgelerimizin orman bakımında fakir olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yağışların yetersiz olması.
 • Sıcaklığın düşük olması.
 • İç bölgelerin dağlık oluşu.
 • Yükseltinin az oluşu.

Soru-13: Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgelerinden değildir?

 • Ege Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
 • Çukurova Bölgesi

Soru-14: Yıllık yağış miktarının en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Güney Doğu Anadolu Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi

Soru-15: İç Anadolu Bölgesi'nde hangi iklim türü hâkimdir?

 • Okyanussal iklim
 • Akdeniz iklimi
 • Karadeniz iklimi
 • Karasal iklim

Soru-16: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye''nin en yüksek dağıdır?

 • Tendürek Dağı
 • Nemrut Dağı
 • Süphan Dağı
 • Ağrı Dağı

Soru-17: Doğal, beşeri ve ekonomik yönleri ile diğer alanlardan ayrılan, kendi sınırları içinde benzerlik gösteren alanlara ne ad verilir?

 • kıta
 • şehir
 • ülke
 • coğrafi bölge

Soru-18: I. Yazlar sıcak ve kuraktır.
II. Kışlar ılık ve yağışlıdır.
III. Bitki örtüsü Bozkır'dır.

Yukarıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminde görülmez?

 • I - II
 • III
 • II
 • I

Soru-19: Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla ve Bozok platoları hangi bölgemizdedir?

 • Marmara Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi

Soru-20: Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

 • Toprak yapısının sert olması.
 • Akarsuların dağları parçalaması.
 • Dağların kıyıya paralel uzanması.
 • Yağışların çok olması.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar