Sosyal Bilgiler Dersi 5. Sınıf Bölgemizi Tanıyalım Test Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
ahmetensar - 100.000
asiye110 - 100.000
Berk11 - 100.000
BERRA ÖZBAYRAKTAR - 100.000
Dorin - 100.000
efsa gürsel - 100.000
esraseba@hotmail.com - 100.000
fatma_Ksl - 100.000
imsohappynow - 100.000
menikralex - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Yurdumuzda kıyıdan uzak iç kesimlerde yer alan bölgelerimizin orman bakımında fakir olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıcaklığın düşük olması.
 • İç bölgelerin dağlık oluşu.
 • Yükseltinin az oluşu.
 • Yağışların yetersiz olması.

Soru-2: Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?

 • Bitki örtüsü
 • Tarım
 • Hayvancılık
 • Eğitim

Soru-3: Ülkemizin en büyük ovası hangisidir?

 • Konya Ovası
 • Amik Ovası
 • Gediz Ovası
 • Çukurova

Soru-4: Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı alınacak önlemlerden değildir?

 • Deprem planı oluşturmak.
 • Sivil kurtarma ekipleri oluşturmak.
 • Halkı bilinçlendirmek.
 • Çok katlı binalar yapmak.

Soru-5: Doğal, beşeri ve ekonomik yönleri ile diğer alanlardan ayrılan, kendi sınırları içinde benzerlik gösteren alanlara ne ad verilir?

 • coğrafi bölge
 • kıta
 • ülke
 • şehir

Soru-6: Ülkemiz coğrafi bölgelere ayrılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?

 • yeryüzü şekilleri
 • iklim
 • sanat etkinlikleri
 • sanayi

Soru-7: Karadeniz kıyılarımız fazla girintili çıkıntılı değildir. Bunun en önemli nedeni hangisidir?

 • Yağışların çok olması.
 • Toprak yapısının sert olması.
 • Akarsuların dağları parçalaması.
 • Dağların kıyıya paralel uzanması.

Soru-8: Fiziki haritada dağlar aşağıdaki renklerden hangisiyle gösterilir?

 • Kahverengi
 • Mavi
 • Sarı
 • Açık mavi

Soru-9: Yıllık yağış miktarının en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadeniz Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Güney Doğu Anadolu Bölgesi
 • Doğu Anadolu Bölgesi

Soru-10: I. Yazlar sıcak ve kuraktır.
II. Kışlar ılık ve yağışlıdır.
III. Bitki örtüsü Bozkır'dır.

Yukarıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminde görülmez?

 • II
 • III
 • I
 • I - II

Soru-11: Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir afettir?

 • Deprem
 • Sel
 • Nükleer patlama
 • Heyelan

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgelerinden değildir?

 • Çukurova Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi

Soru-13: Ülkemizde en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul
 • İzmir
 • Ankara
 • Bursa

Soru-14: Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla ve Bozok platoları hangi bölgemizdedir?

 • İç Anadolu Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi
 • Marmara Bölgesi

Soru-15: Aşağıdakilerden hangisi Türkiye''nin en yüksek dağıdır?

 • Tendürek Dağı
 • Ağrı Dağı
 • Nemrut Dağı
 • Süphan Dağı

Soru-16: Aşağıdakilerden hangisi en çok Karadeniz Bölgesi'nde yetişir?

 • fındık
 • elma
 • portakal
 • karpuz

Soru-17: İç Anadolu Bölgesi'nde hangi iklim türü hâkimdir?

 • Karasal iklim
 • Karadeniz iklimi
 • Akdeniz iklimi
 • Okyanussal iklim

Soru-18: Türkiye'nin en yüksek bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi
 • Ege Bölgesi
 • Akdeniz Bölgesi

Soru-19: Aşağıdaki illerimizden hangisi Karadeniz Bölgesi'nde değildir?

 • Bolu
 • Artvin
 • Sinop
 • Sivas

Soru-20: Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesi için söylenemez?

 • Karadeniz iklimi görülür.
 • Çay yetişir.
 • Yağış çok azdır.
 • Ormanların en çok olduğu bölgedir.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar