Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf Konu Tarama Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
2005li - 100.000
başarılı kız - 100.000
batu2502 - 100.000
Dambiş - 100.000
doremi1 - 100.000
Ebrua - 100.000
ece246 - 100.000
egece - 100.000
erdemli - 100.000
esin07 - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Mustafa Kemal Atatürk “Gazi” ve “Mareşallik” rütbesini hangi savaştan sonra almıştır?

 • Sakarya Meydan Muharebesi
 • I. İnönü Savaşı
 • Başkomutanlık
 • Çanakkale savaşı

Soru-2: Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün  ilk askeri başarısıdır?

 • I. Dünya Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
 • Çanakkale Savaşı
 • Balkan Savaşları

Soru-3: Aşağıdakilerden hangisi bir milletin kültürünü tanıtmaz?

 • Mimarileri
 • Müzikleri
 • Yemekleri
 • Telefonları

Soru-4:

Yukarıdaki üç öğrenci ülkemizin farklı bölgelerindendir. Her biri kendi bölgesi hakkında bilgi vermiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Türk kültürünün mimari ve el sanatları ile sınırlı olduğu.
 • Türk kültüründeki zenginlik.
 • El sanatlarının gelişmiş olduğu.
 • Mimarinin gelişmiş olduğu.

Soru-5:

Millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur.

Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Dayanışma
 • Milli kültür
 • Millet sevgisi
 • Vatan sevgisi

Soru-6:

Sözlü tarih geçmişte yaşanan olayları yaşayanların hafızasından ve onların yaşam öyküleri çerçevesinde toplayarak kaydetmeye dayanır.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sözlü tarih, kaynak olarak anlatımlardan yararlanır.
 • Sözlü tarih, tarihin içerisine hayatı da yerleştirir.
 • Sözlü tarihin kahramanları sıradan insanlarda olabilir.
 • Sözlü tarih hayali olaylardan oluşmaktadır.

Soru-7: Milli mücadele aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır?

 • Çanakkale Savaşı
 • Erzurum Kongresi
 • Trablusgarp Savaşı
 • Atatürk’ün Samsun’a çıkışı

Soru-8: Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü yansıtan bir öğedir?

 • Hentbol oynamak
 • Asker uğurlaması
 • Basketbol oynamak
 • Futbol oynamak

Soru-9:

Yukarıda numaralandırılmış olayların doğru sırası hangisinde verilmiştir?

 • I – II – III
 • II – III – I
 • III – II – I
 • II – I – III

Soru-10: Tarihi olayların yer ve zamanlarını belirleyip oluş sırasını düzenleyen bilim dalına ………… denir.

 • Tarih
 • Kültür
 • Gelenek
 • Kronoloji

Soru-11: Mustafa Kemal Atatürk hangi antlaşmadan sonra Cumhuriyet’i ilan etmiştir?

 • Amasya Genelgesi
 • Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Sevr Antlaşması
 • Lozan Antlaşması

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar