Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf Konu Tarama Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
2005li - 100.000
başarılı kız - 100.000
batu2502 - 100.000
Dambiş - 100.000
doremi1 - 100.000
Ebrua - 100.000
ece246 - 100.000
egece - 100.000
erdemli - 100.000
esin07 - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Tarihi olayların yer ve zamanlarını belirleyip oluş sırasını düzenleyen bilim dalına ………… denir.

 • Kültür
 • Tarih
 • Gelenek
 • Kronoloji

Soru-2:

Yukarıda numaralandırılmış olayların doğru sırası hangisinde verilmiştir?

 • II – III – I
 • I – II – III
 • II – I – III
 • III – II – I

Soru-3: Aşağıdakilerden hangisi bir milletin kültürünü tanıtmaz?

 • Müzikleri
 • Mimarileri
 • Yemekleri
 • Telefonları

Soru-4: Mustafa Kemal Atatürk hangi antlaşmadan sonra Cumhuriyet’i ilan etmiştir?

 • Amasya Genelgesi
 • Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Lozan Antlaşması
 • Sevr Antlaşması

Soru-5:

Sözlü tarih geçmişte yaşanan olayları yaşayanların hafızasından ve onların yaşam öyküleri çerçevesinde toplayarak kaydetmeye dayanır.

Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Sözlü tarihin kahramanları sıradan insanlarda olabilir.
 • Sözlü tarih, kaynak olarak anlatımlardan yararlanır.
 • Sözlü tarih, tarihin içerisine hayatı da yerleştirir.
 • Sözlü tarih hayali olaylardan oluşmaktadır.

Soru-6:

Millet, aynı kültürden insanların oluşturduğu toplumdur.

Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Dayanışma
 • Vatan sevgisi
 • Milli kültür
 • Millet sevgisi

Soru-7: Mustafa Kemal Atatürk “Gazi” ve “Mareşallik” rütbesini hangi savaştan sonra almıştır?

 • Çanakkale savaşı
 • Sakarya Meydan Muharebesi
 • I. İnönü Savaşı
 • Başkomutanlık

Soru-8:

Yukarıdaki üç öğrenci ülkemizin farklı bölgelerindendir. Her biri kendi bölgesi hakkında bilgi vermiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Türk kültüründeki zenginlik.
 • Mimarinin gelişmiş olduğu.
 • Türk kültürünün mimari ve el sanatları ile sınırlı olduğu.
 • El sanatlarının gelişmiş olduğu.

Soru-9: Milli mücadele aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır?

 • Çanakkale Savaşı
 • Erzurum Kongresi
 • Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
 • Trablusgarp Savaşı

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü yansıtan bir öğedir?

 • Asker uğurlaması
 • Futbol oynamak
 • Hentbol oynamak
 • Basketbol oynamak

Soru-11: Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün  ilk askeri başarısıdır?

 • Çanakkale Savaşı
 • Balkan Savaşları
 • I. Dünya Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar