Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf 1.Dönem 3.Yazılı Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
sibel 99 - 100.000
temelcan52 - 100.000
zeynepuyen - 100.000
sarıkız - 94.667
talhafazlı - 94.667
erkan, - 89.333
Senaelif06 - 89.333
ASYA79 - 85.333
ASYA79 - 84.000
erdemli - 84.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Yüzümü doğuya döndüğümde sol tarafım hangi yönü göstermektedir?

 • kuzey batı
 • batı
 • güney
 • kuzey

Soru-2: Aşağıdakilerden yön bulma yollarından biri değildir?

 • güneş
 • kutup yıldızı
 • ayın görünüşü
 • pusula

Soru-3: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
 • Pusulaların renkli ucu kuzeyi gösterir.
 • Minarelerin kapısı güneyi göstermektedir.
 • Karınca yuvalarının ağzı kuzeyi gösterir.

Soru-4: Geceleyin yüzümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde, sağ kolumuz hangi yönü gösterir?

 • güney
 • doğu
 • kuzey
 • batı

Soru-5:

İnsanların doğal çevrede yaptıkları olayların pek çoğu olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi insanların çevreye verdiği olumsuz etkilerden değildir?

 • Ozon tabakasının delinmesi
 • Küresel ısınma
 • Konutların yapılması
 • Tarım alanlarının azalması

Soru-6: Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır?

 • kuzeydoğu
 • güneydoğu
 • güneybatı
 • kuzeybatı

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisi krokinin özeliklerinden değildir?

 • Bir yerin kuşbakışı görünüşüdür.
 • Kaba taslak çizimlerdir.
 • Bir yeri tarif ederken yararlanılırlar.
 • Ölçekle çizilirler.

Soru-8: Bir yerin kuş bakışı taslak çizimine ne denir?

 • harita
 • kroki
 • taslak
 • plan

Soru-9: Bir gruplandırma yapılırsa aşağıdakilerden hangisi bu grubun dışında kalır?

 • nehir
 • orman
 • ağaç
 • kaldırım

Soru-10: Düz bir zemin üzerine dikilen çubuğun gölgesi en kısa olduğu zaman hangi yönü gösterir?

 • kuzeyi
 • doğuyu
 • batıyı
 • güneyi

Soru-11: Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlara örnek olarak verilebilir?

 • dereler
 • konutlar
 • yollar
 • köprüler

Soru-12: “ Kuzeybatı” aşağıdaki yönlerden hangileri arasında kalmaktadır?

 • doğu – güney
 • güney – batı
 • kuzey - doğu
 • kuzey – batı

Soru-13: Hava olaylarıyla ilgili bilgi ve tahminlerin öğrenildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Sivil Savunma Müdürlüğü
 • İl Sağlık Müdürlüğü
 • Devlet Meteoroloji  İşleri Genel Müdürlüğü

Soru-14: Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara  ne ad verilir?

 • yapay unsur
 • doğal afet
 • doğal unsur
 • beşeri unsur

Soru-15: Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir?

 • dağlar
 • yaylalar
 • caddeler
 • göller

Soru-16: Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

 • Trafik kazaları
 • Çığ
 • Seller
 • Deprem

Soru-17: Aşağıdaki olaylardan hangisi çevremizde meydana gelen hava olaylarından değildir?

 • kar
 • sel
 • tsunami
 • fırtına

Soru-18: Aşağıdaki olaylardan hangisi hava olayları arasında yer alır?

 • rüzgâr
 • deprem
 • çığ
 • sel

Soru-19: Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınabilecek önlemler arasında yer almaz?

 • Deprem tahliye planı hazırlamak.
 • Dolap, raf gibi eşyaları duvara sabitlemek.
 • Deprem çantası hazırlamak.
 • Pencere, merdiven gibi yerlerden uzak durmak.

Soru-20: Aşağıdaki yönlerden hangisi ara yön değildir?

 • güneydoğu
 • batıkuzey
 • kuzeydoğu
 • güneybatı

Soru-21: Aşağıdaki hangisi depremin şiddetini ve süresini ölçen alettir?

 • takograf
 • sismograf
 • barometre
 • termometre

Soru-22: 4sossYandaki şekilde numaralı yerler hangi yönleri göstermektedir?

 • 1-Güney     2-Batı    3-Güneybatı
 • 1-Kuzeybatı     2-Doğu    3-Güneybatı
 • 1-Batı     2-Doğu    3-Güneydoğu
 • 1-Doğu     2-Güney    3-Batı

Soru-23: Aşağıdaki doğal olaylardan hangisi alınacak önlemlerle engellenemez?

 • deprem
 • çığ
 • heyelan
 • sel

Soru-24: Aşağıdaki  bölgelerden hangisinde “ heyelan” olayı sık görülür?

 • Doğu Anadolu Bölgesi
 • Marmara Bölgesi
 • İç Anadolu Bölgesi
 • Karadeniz Bölgesi

Soru-25: Aşağıdaki yönlerden hangisi ana yön değildir?

 • doğu
 • batı
 • kuzeydoğu
 • güney

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar