Psikoloji Dersi 10.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Asdfg18 - 100.000
sanane58 - 100.000
mira10 - 95.000
mısra123 - 95.000
13th Patronus - 93.333
alper123asd - 93.333
beyza0046 - 93.333
diloşum - 93.333
Elifim123 - 93.333
fastboy - 93.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Bir araştırmada, farklı ailelerin yanında yetişen tek yumurta ikizlerinin zekâ düzeylerindeki benzerliğin, aynı ailede yetişen çift yumurta ikizlerine göre daha fazla olduğu bulunmuştur.
Bu bulguya dayanarak, zekâ üzerinde aşağıdakilerden hangisinin güçlü bir etkiye sahip olduğu savunulabilir?

 • Eğitimin
 • Deneyimlerin
 • Beslenmenin
 • İlgilerin
 • Kalıtımın

Soru-2: Pikniğe gitmek isteyen ancak evde ders çalışmak zorunda kalan bir öğrencinin durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Polyanna mekanizması
 • Yaklaşma - Uzaklaşma çatışması
 • Yaklaşma - yaklaşma çatışması
 • Yüceltme mekanizması
 • Uzaklaşma -Uzaklaşma çatışması

Soru-3: Aşağıdakilerden hangisi kötü stresin ortaya çıkmasında rol oynayan nedenlerden değildir?

 • Stres süresinin uzun olması.
 • Peş peşe yaşanan gerginlikler.
 • Bireyin yaşam enerjisinin güçlü olması.
 • İş hayatında olumsuzlukların yaşanması veya işsizlik.
 • Yaşanan sorunlarda aşırı kaygılanma.

Soru-4:Kimlik bunalımı”, bireyin kimlik duygusu kazanabilmek için yaşadığı bir mücadele sürecidir. Bu mücadele aşağıdaki gelişim dönemlerinden hangisinde yaşanır?

 • Çocukluk Dönemi
 • Bebeklik Dönemi
 • Yetişkinlik Dönemi
 • Ergenlik Dönemi
 • Yaşlılık Dönemi

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisi sosyal nedenlerden kaynaklanan engellemeye örnektir?

 • Boy kısalığı nedeniyle dolabın kapağını açamama
 • Havanın soğuk olması nedeniyle dışarı çıkamamak
 • Aileyi üzmemek için istenilen her davranışı yapmama.
 • Ertesi gün olacak sınav kaygısıyla uyuyamama.
 • Aşırı heyecan nedeniyle toplum önünde konuşamamak.

Soru-6: Yaşı tutmadığı için yasal nedenlerle sürücü ehliyeti alamama sosyal engellemeye, ehliyet sınavında aşırı heyecanlandığından sürücü belgesi alamama ise psikolojik engellemeye birer örnektir.
Bu örneklerden hareketle aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

 • Çevreden kaynaklanan engellemenin bir kısmı fiziki nedene dayanır.
 • Engelleme, bireyin kendisinden veya çevresinden kaynaklanabilir.
 • Engelleme sonucunda yaşanan gerilimin şiddeti güdülenmenin şiddetine bağlıdır.
 • Engellemeler hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
 • Engelleme, çaresizlik ve öfkeye neden olur.

Soru-7: Zekâ bölümü  “90-110 “arasında olan zekâ grubu, hangisiyle ifade edilir?

 • Normal zeka 
 • İdiot
 • Embesil
 • Üstün zeka 
 • Dahi

Soru-8: Birçok insanın pek tehlikeli görmediği bir durum karşısında şiddetli korkuyla tepki veren bir kişinin fobisi olduğu söylenir. Birey genelde korkusunun mantıksız olduğunu bilir, yine de korkusunun önüne geçemez.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde “fobi ” nin tanımına yer verilmiştir?

 • Fobiler günlük yaşama engeller oluşturur.
 • Çeşitli türde fobiler vardır.
 • Fobi, herhangi bir şeyden duyulan mantık dışı ve yoğun korkudur.
 • Fobiler süreklilik gösterir.
 • Fobiler öğrenmelerden kaynaklanır.

Soru-9: Bir üvey anne, çevredeki insanların kendini kınama kaygısından kurtulmak için üvey çocuklarına aşırı ilgi gösterisinde bulunmuştur.
Bu üvey annenin davranışı aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

 • Karşıt tepki geliştirme
 • Bastırma
 • Yansıtma
 • Yön değiştirme
 • Kaçma

Soru-10: Psikolojik Savunma mekanizmaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Sürekli kullanılırsa insanın ruh sağlığını bozabilir.
 • Geçici olarak ruh sağlığını korurlar.
 • Sorunu çözüme ulaştırarak sürekli bir rahatlama sağlarlar.
 • Stres yaratan gerçekleri ortadan kaldırmazlar.
 • Engelleme ve çatışmaların getirdiği gerginliği azaltır.

Soru-11: Bir şeyi çok isteyip elde edemediğimizde ve beklentilerimiz gerçekleşmediğinde şiddetli bir gerilime düşeriz. Psikolojide bu duruma ne ad verilir?

 • Depresyon
 • Şizofren
 • Çatışma
 • Anormallik
 • Hayal kırıklığı

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi zeka geriliğinin nedenlerinden biri olamaz?

 • Ateşli hastalık
 • Kalıtım
 • Meslek seçimi
 • Alkol bağımlılığı
 • Olumsuz çevre şartları

Soru-13: En önemli belirtisi aşırı kuşku ve gururdur. Hasta takip edildiğine, zehirlenmek istendiğine inanır. Kendini bir padişah, bir kral gibi görür.
Bu Psikotik bozukluğa ne ad verilir?

 • Fobi
 • Şizofreni
 • Histeri
 • Mani – Depresif
 • Paranoya

Soru-14: Bir koşucunun, antrenman sahasına giren köpekten kaçarken 100 metreyi 10 saniyede koştuğu, antrenörü tarafından kaydedilmiştir. Ama bu koşucu daha önce katıldığı yarışmalarda aynı mesafeyi hiçbir zaman 12 saniyenin altında koşamamıştır.
Koşucunun 100 metreyi 10 saniyede koşması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 • Güçlü motivler enerjiyi artırır.
 • Bazı stresler başarıyı engeller.
 • Öğrenilmiş çaresizlik hedeften uzaklaştırır
 • Alışkanlıkların terk edilmesi zordur.
 • Herkesin koşucu olma potansiyeli vardır.

Soru-15: Bireyin doğuştan getirdiği, değişmeyen psikolojik tutumlarına “Mizaç” denir.
Aşağıdakilerden hangisi mizaçla ilgili bir örnek değildir?

 • Doğruluk
 • Çabuk sinirlenme
 • Dışa dönük olma
 • Neşeli olma
 • İçe dönük olma

Soru-16: Müşterisiyle tartışan bir şoförün, yardımcısını azarlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

 • Yön değiştirme
 • Ödünleme
 • Yüceltme
 • Yansıtma
 • Bastırma

Soru-17: Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde olan bir insanda görülmesi beklenen bir durum değildir?

 • Yaşamaktan zevk alması
 • Çevresiyle uyumlu olması
 • Gerçeklerden kopuk olması
 • Sorunları çözebilecek güçtedir.
 • Zaman  zaman kaygı duyması

Soru-18: Aşağıdaki davranışlardan hangisinde zekânın rolü en azdır?

 • Şiddetli uyarıcılar karşısında irkilme
 • Geçmiş tecrübelerden yararlanma
 • Toplumla barış içinde olma
 • Davranışların sonuçlarını tahmin etme
 • Yeni durumlara uyum sağlama

Soru-19: I- Zekâ     II- Kişilik     III- Beslenme ihtiyacı    IV- Yetenek
Yukarıdakilerden hangileri insandan insana farklılık gösteren bireysel özelliklerdendir?

 • II-III
 • I-III
 • II-III- IV
 • I-II-IV
 • I-IV

Soru-20: Utanılacak bir davranış ve suç olduğunu bildiği halde, sınavda kopya çekerken yakalanan bir öğrencinin “başkaları da kopya çekiyor”  demesi hangi savunma mekanizmasına örnektir?

 • Kaçma
 • Yansıtma
 • Yüceltme
 • Özdeşim kurma
 • Bahane bulma

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar