Proje Hazırlama (Seçmeli) Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Ahıskalı - 100.000
Ahmed1234 - 100.000
alyncrö - 100.000
Anilmrg67 - 100.000
Atıf - 100.000
Biomedicalmuhammet - 100.000
bncanpolat - 100.000
Didoseveriöm - 100.000
Eceky - 100.000
Emre7229 - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: “Her problemin çözümü belirli bir sürece bağlıdır” ifadesiyle problem çözmenin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

 • Kaynak
 • Maliyet
 • Zaman
 • Orijinallik
 • Güncellik

Soru-2: Aşağıdakilerden hangisi proje tamamlama sürecinde planlama ile ilgili bir basamak olmaz?

 • Bilgilerin düzenlenmesi
 • Materyal ve malzemenin düzenlenmesi
 • Farklı bir problemin belirlenmesi
 • Denence sonuçlarının ortaya konması
 • Projenin yazılması

Soru-3: İnsanın günlük hayatını kolaylaştırmak ve araç-gereçlerdeki küçük çaplı arızaları gidermek için kullandığı bilgi türü hangisidir?

 • Pratik
 • Bilimsel
 • Teknik
 • Gündelik
 • Doğal

Soru-4: “Tuzu fazla kaçmış yemeğe patates doğranır.” bilgisi hangi tür bilgidir?

 • Gündelik
 • Felsefi
 • Doğal
 • Pratik
 • Teknik

Soru-5: “Varoluşçuluk, insanın varoluşunu, somut gerçekliği içinde ve toplumdaki bireyselliği açısından göz önüne alan öğretidir.” bilgisi hangi tür bilgidir?

 • Kuramsal
 • Soyut
 • Dogmatik
 • Bilimsel
 • Felsefi

Soru-6: “İslam dininde imanın altı şartı vardır.” bilgisi hangi bilgi türüne örnektir?

 • Dini
 • İslami
 • Gündelik
 • Felsefi
 • Göreceli

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisi bir denencenin farklı zamanlarda aynı sonucu vermesidir?

 • Güvenirlik
 • Geçerlilik
 • Tahmin
 • Örnekleyicilik
 • Objektiflik

Soru-8: Aşağıdaki bilim adamı buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Arşimet - suyun kaldırma kuvveti
 • Galileo - dünyanın yuvarlak olması
 • Einstein - görelilik kuramı
 • Newton - yer çekimi yasası
 • Pascal - evrenin genişleme kuramı

Soru-9: Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

 • Deneyseldir
 • Evrenseldir
 • Nesneldir
 • Dogmatiktir
 • Kesindir

Soru-10: Proje hazırlamada ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 • Problemi tespit etmek
 • Denenceler üretmek
 • Gözlem yapmak
 • Deney yapmak
 • Verileri toplamak

Soru-11: Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

 • Bilim temeldir, teknoloji ise üründür.
 • Bilim, hayatımızı dolaylı; teknoloji ise doğrudan etkiler.
 • Bilim, nedenler ve sonuçlara; teknoloji ise insan yaratıcılığına bağlıdır.
 • Teknoloji, bilimsel çabalar sonucu ortaya çıkar.
 • Bilim gelişmese bile teknoloji gelişir.

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi televizyon ve bilgisayar kullanımının insan yaşamındaki olumsuz etkilerinden biri değildir?

 • Sağlık sorunları ortaya çıkarma
 • Bağımlılık arttırma
 • Sosyalleşmeyi engelleme
 • Zamanı boşa geçirme
 • İletişimi sağlama

Soru-13: Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma yöntemi olamaz?

 • Anket
 • Monografi
 • Deney
 • Tahmin
 • Görüşme

Soru-14: Aşağıda özellikleri verilen araştırma tekniği hangisidir?
I. Sorular önceden hazırlanır.
II. Hazırlanan sorular yüz yüze sorulur ve cevaplar alınır.

 • İstatistik
 • Görüşme
 • Anket
 • Monografi
 • Deney

Soru-15: Pastör'ün Bilimsel buluşta şans ya da tesadüfün rolü,………………………..sözünün devamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kimi zaman vardır.
 • Vardır.
 • Olsa bile buluşlar çalışma neticesinde ortaya çıkar.
 • Yoktur.
 • Buna hazır bir kafa için vardır.

Soru-16: Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanında mutlaka olması gereken bir özellik değildir?

 • Hızlı olmak
 • Meraklı olmak
 • Objektif olmak
 • Gözlemci olmak
 • Sabırlı olmak

Soru-17: “kekik suyu mide ağrısına iyi gelir.”
“bulutlara bakarak yağmurun yağıp yağmayacağını tahmin edebiliriz”

Yukarıda verilen örnekler hangi bilgi türüne aittir?

 • Gündelik bilgi
 • Felsefi bilgi
 • Bilimsel bilgi
 • Teknik bilgi
 • Dini bilgi

Soru-18: Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisine örnektir?

 • İnsan, evrenin biricik varlığıdır.
 • Metaller elektriği iletir.
 • Şair Evlenmesi, batılı anlamda ilk tiyatro eseridir.
 • Davranışlarımız, toplumsal değerlerin ürünüdür.
 • Peygamberlere inanma, imanın şartlarındandır.

Soru-19: İnsanın çevresindeki olaylar ya da nesneler karşısındaki duygulanımlarını, heyecanlarını değişik biçimlerde ifade etmesiyle ortaya çıkan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Felsefi bilgi
 • Teknik bilgi
 • Bilimsel bilgi
 • Sanat bilgisi
 • Dini bilgi

Soru-20: “Vida saat yönünde sıkılır bilgisi” ne tür bilgidir?

 • Teknik
 • Teorik
 • Bilimsel
 • Statik
 • Pratik

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar