Ortaokul Müzik Dersi 1.Dönem Değerlendrme Soruları-2

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Ardacan - 100.000
Ardacan Küçükcan - 100.000
ecem kuru - 100.000
PROARDACAN - 100.000
slacre5 - 100.000
Ardacan - 86.667
Ardacan Küçükcan - 86.667
Ardacan - 73.333
Cml21 - 73.333
Ardacan - 46.667
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdakilerden hangisi yaylı çalgı topluluklarında bulunan çalgılardan değildir?

 • Keman
 • Gitar
 • Kontrbas
 • Viyola

Soru-2: Müzikte kullandığımız notalar kaç tanedir?

 • 9
 • 6
 • 8
 • 7

Soru-3: İki cismin birbirine etkisi ile ortaya çıkan sese ne denir?

 • melodi
 • dizek
 • müzik
 • naturel

Soru-4: Aşağıdakilerden hangisi şarkı söylerken uyulması gereken kuralardan değildir?

 • Şarkıya birlikte başlamalıyız.
 • Bağıra bağıra şarkı söylememeliyiz.
 • Şarkı söylerken kız erkek sayısı eşit olmalı.
 • İleri gitmemeli yada geri kalmamalıyız.

Soru-5: Milletlerin bağımsızlığını ifade eden müzik eserlerine ne ad verilir?

 • Türkü
 • Şarkı
 • Oratoryo
 • Milli Marş

Soru-6: İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir?

 • Atilla İLHAN
 • Refik Halit KARAY
 • Osman Zeki ÜNGÖR
 • Mehmet Akif ERSOY

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisi, müzik eserlerinin kuvvetli çalınıp söyleneceğinianlatan gürlük terimidir?

 • Forte
 • Fortepiano
 • Fortissimo
 • Pianissimo

Soru-8: Atatürk en çok hangi yörenin türkülerini sever ve dinlerdi?

 • Karadeniz
 • Rumeli
 • Ege
 • İç Anadolu

Soru-9: Dizeğin 2. çizgisindeki ses nedir?

 • sol
 • fa
 • mi
 • la

Soru-10: Ezgilerde seslerin kalın notadan ince notaya doğru gitmesi, ezgini hangi özelliğidir?

 • eksik ölçü özelliği
 • inici özelliği
 • çıkıcı özelliği
 • tam ölçü özeliği

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar