Ortaokul Müzik Dersi 1.Dönem Değerlendrme Soruları-2

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Ardacan - 100.000
Ardacan Küçükcan - 100.000
ecem kuru - 100.000
Melisa Koç - 100.000
PROARDACAN - 100.000
slacre5 - 100.000
Ardacan - 86.667
Ardacan Küçükcan - 86.667
Melisa Koç - 86.667
Ardacan - 73.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdakilerden hangisi yaylı çalgı topluluklarında bulunan çalgılardan değildir?

 • Keman
 • Gitar
 • Kontrbas
 • Viyola

Soru-2: Milletlerin bağımsızlığını ifade eden müzik eserlerine ne ad verilir?

 • Milli Marş
 • Şarkı
 • Türkü
 • Oratoryo

Soru-3: Dizeğin 2. çizgisindeki ses nedir?

 • mi
 • la
 • sol
 • fa

Soru-4: İki cismin birbirine etkisi ile ortaya çıkan sese ne denir?

 • naturel
 • müzik
 • dizek
 • melodi

Soru-5: Atatürk en çok hangi yörenin türkülerini sever ve dinlerdi?

 • İç Anadolu
 • Ege
 • Karadeniz
 • Rumeli

Soru-6: İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir?

 • Atilla İLHAN
 • Mehmet Akif ERSOY
 • Refik Halit KARAY
 • Osman Zeki ÜNGÖR

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisi şarkı söylerken uyulması gereken kuralardan değildir?

 • Şarkıya birlikte başlamalıyız.
 • Şarkı söylerken kız erkek sayısı eşit olmalı.
 • İleri gitmemeli yada geri kalmamalıyız.
 • Bağıra bağıra şarkı söylememeliyiz.

Soru-8: Ezgilerde seslerin kalın notadan ince notaya doğru gitmesi, ezgini hangi özelliğidir?

 • tam ölçü özeliği
 • inici özelliği
 • eksik ölçü özelliği
 • çıkıcı özelliği

Soru-9: Aşağıdakilerden hangisi, müzik eserlerinin kuvvetli çalınıp söyleneceğinianlatan gürlük terimidir?

 • Fortissimo
 • Forte
 • Pianissimo
 • Fortepiano

Soru-10: Müzikte kullandığımız notalar kaç tanedir?

 • 8
 • 6
 • 7
 • 9

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar