Ortaokul Müzik Dersi 1.Dönem Değerlendrme Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
cannecdet22 - 100.000
deniz00 - 100.000
deniz34 - 100.000
sedefkoparan - 100.000
demir15 - 93.333
şebnemgürsoy0223 - 93.333
Soru soruuu - 86.667
sinanbaba4646 - 83.333
alikarakuş46 - 80.000
laysü - 73.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: İçi dolu, saplı, iki halkalı notanın adı nedir?

 • ikilik
 • birlik
 • onaltılık
 • sekizlik

Soru-2: İnce mi sesinin portedeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • dördüncü aralık
 • birinci  çizgi
 • dördüncü çizgi
 • ikinci çizgi

Soru-3: İyi bir müzik dinleyicisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Yalnız batı müziği dinlemeli
 • Yalnız türkü dinlemeli
 • Her tür müzik dinlemeli
 • Seviyesine uygun nitelikli müzikler dinlemeli

Soru-4: Aşağıdakilerden hangisi Trabzon yöresine ait bir türküdür ?

 • Alageyik
 • Yavuz
 • Fidayda
 • Üsküdar’ a  Gideriken

Soru-5: Şarkı söylemek amacıyla oluşturulan insan sesi topluluğuna ne ad verilir?

 • Korist
 • Oda müziği topluluğu
 • Koro
 • Şef

Soru-6: Aşağıdakilerden hangisi en küçük müzik fikridir ?

 • cümle
 • motif
 • dönem
 • ölçü

Soru-7: Kalın do notasının yeri, aşağıdaki şıkların hangisinde yazmaktadır?

 • birinci ek çizgi
 • üçüncü aralık
 • birinci ek aralık
 • birinci çizgi

Soru-8: Yanına geldiği notayı kalınlaştıran işaretin adı nedir?

 • naturel
 • bemol
 • Senyö
 • diyez

Soru-9: Şarkı söylerken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 • Rezonans boşluklarını iyi kullanılması
 • Diyafram nefesinin alınması
 • Ağzın yeterince açılması
 • Göğsün şişirilmemesi

Soru-10: ”Müzik hayatın neşesi,ruhu,sevinci ve her şeyidir .“sözünü aşağıda adı geçen hangi büyüğümüz söylemiştir ?

 • Muzaffer Sarısözen
 • Tamburi Cemil Bey
 • Atatürk
 • Aşık Veysel

Soru-11: Aşağıdakilerden hangisi karma ölçüdür?

 • İki dörtlük
 • dört dörtlük
 • beş sekizlik
 • altı sekizlik

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi fonetik ( işitsel ) sanatlardandır ?

 • Resim
 • Opera
 • Müzik
 • Tiyatro

Soru-13: Aşağıdakilerden hangisi anonim özelliği gösterir ?

 • Türk Halk Müziği
 • Türk Pop Müziği
 • Türk Sanat Müziği
 • Çok Sesli Türk Müziği

Soru-14: Dizeğin en sonunda ki işaretin adı nedir  ?

 • anahtar
 • bitiş çizgisi
 • nota adı
 • nota adedi

Soru-15: Portenin en başında bulunan işaretin adı nedir ?

 • anahtar
 • ölçü çizgisi
 • ses değiştiriciler
 • notalar

Soru-16: Aşağıdakilerden hangisi ses dizilerinin özelliği değildir ?

 • dizilerin her sesle başlayabilmesi
 • dizilerin daima do sesiyle başlaması
 • seslerin birbirini sırayla takip etmesi
 • seslerin sekiz tane olması

Soru-17: Aşağıdakilerden hangisi çok önemli bir derlemecidir ?

 • Atatürk
 • Ferhat Özyakupoğlu
 • Muzaffer Sarısözen
 • Aşık Ali

Soru-18: Dörtlük nota kaç vuruşta okunur?

 • 4 vuruş
 • 2 vuruş
 • 1 vuruş
 • 1/2 vuruş

Soru-19: Aşağıdakilerden hangisi ses değiştirici işaret değildir ?

 • DC
 • diyez
 • bemol
 • naturel

Soru-20: Yanına geldiği notayı incelten işaretin adı nedir ?

 • bemol
 • diyez
 • naturel
 • tekrar

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar