Ortaokul Müzik Dersi 1.Dönem Değerlendrme Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
cannecdet22 - 100.000
deniz00 - 100.000
deniz34 - 100.000
gokkusagi_43 - 100.000
rasim54 - 100.000
sedefkoparan - 100.000
demir15 - 93.333
şebnemgürsoy0223 - 93.333
Soru soruuu - 86.667
sinanbaba4646 - 83.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdakilerden hangisi fonetik ( işitsel ) sanatlardandır ?

 • Müzik
 • Tiyatro
 • Resim
 • Opera

Soru-2: ”Müzik hayatın neşesi,ruhu,sevinci ve her şeyidir .“sözünü aşağıda adı geçen hangi büyüğümüz söylemiştir ?

 • Muzaffer Sarısözen
 • Tamburi Cemil Bey
 • Aşık Veysel
 • Atatürk

Soru-3: Aşağıdakilerden hangisi çok önemli bir derlemecidir ?

 • Ferhat Özyakupoğlu
 • Muzaffer Sarısözen
 • Atatürk
 • Aşık Ali

Soru-4: Şarkı söylemek amacıyla oluşturulan insan sesi topluluğuna ne ad verilir?

 • Korist
 • Koro
 • Oda müziği topluluğu
 • Şef

Soru-5: İnce mi sesinin portedeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • birinci  çizgi
 • dördüncü çizgi
 • ikinci çizgi
 • dördüncü aralık

Soru-6: Şarkı söylerken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

 • Diyafram nefesinin alınması
 • Ağzın yeterince açılması
 • Rezonans boşluklarını iyi kullanılması
 • Göğsün şişirilmemesi

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisi ses değiştirici işaret değildir ?

 • DC
 • diyez
 • naturel
 • bemol

Soru-8: Yanına geldiği notayı kalınlaştıran işaretin adı nedir?

 • bemol
 • Senyö
 • diyez
 • naturel

Soru-9: Dörtlük nota kaç vuruşta okunur?

 • 1/2 vuruş
 • 1 vuruş
 • 4 vuruş
 • 2 vuruş

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisi Trabzon yöresine ait bir türküdür ?

 • Yavuz
 • Alageyik
 • Üsküdar’ a  Gideriken
 • Fidayda

Soru-11: Kalın do notasının yeri, aşağıdaki şıkların hangisinde yazmaktadır?

 • birinci ek çizgi
 • birinci çizgi
 • üçüncü aralık
 • birinci ek aralık

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi anonim özelliği gösterir ?

 • Türk Sanat Müziği
 • Türk Halk Müziği
 • Çok Sesli Türk Müziği
 • Türk Pop Müziği

Soru-13: Aşağıdakilerden hangisi en küçük müzik fikridir ?

 • cümle
 • ölçü
 • dönem
 • motif

Soru-14: Dizeğin en sonunda ki işaretin adı nedir  ?

 • nota adı
 • bitiş çizgisi
 • anahtar
 • nota adedi

Soru-15: Yanına geldiği notayı incelten işaretin adı nedir ?

 • diyez
 • naturel
 • bemol
 • tekrar

Soru-16: Aşağıdakilerden hangisi karma ölçüdür?

 • beş sekizlik
 • İki dörtlük
 • altı sekizlik
 • dört dörtlük

Soru-17: Aşağıdakilerden hangisi ses dizilerinin özelliği değildir ?

 • dizilerin her sesle başlayabilmesi
 • seslerin sekiz tane olması
 • seslerin birbirini sırayla takip etmesi
 • dizilerin daima do sesiyle başlaması

Soru-18: Portenin en başında bulunan işaretin adı nedir ?

 • anahtar
 • notalar
 • ölçü çizgisi
 • ses değiştiriciler

Soru-19: İyi bir müzik dinleyicisi aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 • Her tür müzik dinlemeli
 • Seviyesine uygun nitelikli müzikler dinlemeli
 • Yalnız türkü dinlemeli
 • Yalnız batı müziği dinlemeli

Soru-20: İçi dolu, saplı, iki halkalı notanın adı nedir?

 • birlik
 • sekizlik
 • ikilik
 • onaltılık

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar