Noktalama İşaretleri İle İlgili Değerlendirme Test Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Henüz rekor kaydı yapılmamış.
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1:

Sanatçının uzun süre yaşadığı bu ev ( , )(1)  çocukları tarafından müzeye dönüştürülmüş. Odalardan      birinin duvarında yer alan fotoğraflarla sanki bir soyağacı oluşturmuş. Başka bir odada onunla bütünleşmiş eşyalar sergilenmiş ( : ) (2)   küçük   el    radyosu,    fotoğraf    makinesi,    daktilosu,    gözlüğü    ( ... )   (3)

Hastalandığında  ve  ölümünden  sonra  gelen  mektuplar  ve   telgraflarla   ( , ) (4) kitapları da camekânlı dolaplarda saklıyor.

Yukarıdaki parçada, numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi gereksizdir?

 • 2
 • 3
 • 1
 • 4

Soru-2:

‘’Yazar bir yazısında şöyle der ( )  ( ) Sanatçının konusu insandır(  ) Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.(  ) Bu söze katılıyorum.’’

 Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • (; ),  ( ‘ ), (; ), (‘ )
 • (: ),  ( ‘ ), ( . ), (‘ )
 • ( ; ), ( ‘ ), ( , ), (‘ )
 • ( : ), ( - ), (. ), (; )

Soru-3: Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde üç nokta (...)kullanılmaz?

 • Alıntılarda, alınmayan kelime ve bölümlerin yerine
 • Tamamlanmamış cümlelerin sonunda
 • Aktarma cümlelerin başında ve sonunda
 • Açıklama isteyen kelime ya da bölümlerin yerine

Soru-4: Aşağıda belirtilen yerlerden hangisine noktalı virgül (;) kullanılmaz?

 • Kendilerinden evvelki cümle ile ilgi kuran ancak, yalnız, fakat vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur.
 • Cümle içinde virgüllülerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
 • Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır.
 • Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

Soru-5:

“Romanda düşsel yaşantı, biyografide ( hayat hikâyesinde ) ise gerçek söz konusudur.”

Bu cümlede parantezin kullanımına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

 • Bir şiirin iletisinin (mesajının ) ne olduğu belirgin olmamalıdır.
 • Yazar baştan sona yazım ( imla ) kurallarına ters düşen dil kusurları işliyor.
 • Bu eser Shakespeare ( Şekspir )  tarafından yazılmış olmalı.
 • Her ulusun kendine has gülmece ( mizah ) anlayışı vardır.

Soru-6: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül ( ; ) getirilmelidir?

 • Parlak yüzlü, beyaz saçlı ( ) otuz yaşlarında bir adamdı.
 • At ölür, meydan kalır ( ) yiğit ölür şan kalır.
 • ‘’Yoo ( ) güvercinlerime dokunmayınız.’’ dedi.
 • Ahşap ( ) iki katlı, eski bir evde oturuyordu.

Soru-7:

‘’Arabanın muşamba örtülerinde( )yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik( )sonra birdenbire sarsıntı oldu( )hayvanlar( )bir şeyden ürkmüş gibi( )bir iki adım gerileyerek durdular( )

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • ( , ), ( . ), ( , ), ( ; ), ( , ), ( , ), ( . )
 • ( ; ), ( . ), ( : ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )
 • ( , ), ( . ), ( ; ), ( ; ), ( , ), ( : ), ( . )
 • ( ; ), ( . ), ( ; ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )

Soru-8: Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlem ( !) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 • Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.
 • Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için ayraç içinde ünlem kullanılır.
 • Bilinmeyen yer, tarih v.b durumlar için kullanılır.
 • Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

Soru-9:

Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda yay ayraç içinde kullanılan noktalama işareti hangisidir?

 • Soru işareti
 • Uzun çizgi
 • Ünlem işareti
 • Üç nokta

Soru-10:

‘’ Edebiyatımız karamsar mı değil mi (  ) Tartışılması gereken bir konu (  ) Yalnız önce şunu belirtmeliyim (   ) Karamsar konusunda sorun (   )  yazarın gerçeğe bakışıdır.’’                

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • ( ? ), ( . ), ( , ), ( . )
 • ( . ), ( : ), ( , ), ( : )
 • ( : ), ( . ), ( , ), ( . )
 • ( ? ), ( . ), ( , ), ( : )

Soru-11:

Kitabı kapadı. Sokağa çıktı. Bahar geliyordu. Güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler...ve başka insanlarla birlikte.

Bu parçada üç noktanın (...) kullanılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sözün bir yerde kesildiğini anlatma
 • Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme
 • Cümlenin bittiğine dikkati çekme
 • Benzer örneklerin sürdürülebileceğini gösterme

Soru-12: “Sanatçı bir mektubunda:’Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir.’ diyor.”
Bu parçanın noktalama bakımından doğru olması için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

 • Tekli tırnak kapatılmadan önce nokta (.) getirilmelidir.
 • İki nokta (:) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir.
 • Cümledeki virgülün (,) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir.
 • Cümledeki tekli tırnak ( ‘ ) kaldırılmalıdır.

Soru-13:

‘’Edirne’den gelen bir yük treni ( ) yerleri sarsarak ( ) hızla gelip geçiyor ( ) Baş döndürücü bir geçiş ( ) iki evin arasındaki dar aralıktan vagonları geçtiği görülüyor. Geçti, geçti( )sonra birdenbire bitti.Oh( )Nuri Efendi,rahatsız olmuştu.

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • ( , ), ( ; ), ( . ), ( ... ), ( , ), ( ! )
 • ( , ),  ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ! )
 • ( , ), ( , ), ( . ), ( . ), ( , ), ( ! )
 • ( ;), ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ... )

Soru-14:

‘’ O tüm insanları severdi. Onun için zenginin, yoksulun; yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktur.’’

Bu cümlede noktalı virgülün( ; ) kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Öznenin diğer öğelerle karışmasına engel olmak
 • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
 • Birbiriyle ilgili söz öbekleri arasındaki nitelik farklarını belirlemek
 • Birbirine anlamca bağlı yargılar arasında ilgi kurmak

Soru-15: Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iki nokta (:) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 • Sesbiliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.
 • Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
 • Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.
 • Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.

Soru-16: Aşağıdakilerin hangisinde ‘’kısa çizgi’’(-)kullanılmaz?

 • Bir olayın bitiş ve başlangıç tarihleri arasında
 • Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında
 • Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında
 • Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda

Soru-17: ‘’Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır( )Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için( )Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevirmiş olmasıdır.’’Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar.’’sözü de bu görüşü destekler( )

 Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • ( ! ), ( . ), ( ; ), (...)
 • ( ? ), ( . ), ( : ), ( . )
 • ( ? ), ( . ), ( ; ), (...)
 • ( ? ), (...), ( ! ), ( . )

Soru-18: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) yerinde kullanılmamıştır?

 • Anladım ki: Burada istenmiyorum
 • Öğretmen bize:’’Size verdiğim ödevleri yarın istiyorum.’’dedi
 • Onun tek bir dostu vardı: Ahmet
 • Sonunda şunu hissettim: Ben yalnız daha mutluyum.

Soru-19:

‘‘Günümüzde yaygın bir yanlış var ( ) Bilimin kesin olduğu inancı ( ) çağdaş yaşayışın   ( ) çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel kesinlik.’’

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • ( : ), ( ; ), ( , )
 • ( ; ), ( , ), ( , )
 • ( : ), ( , ), ( , )
 • ( . ), ( ; ), ( , )

Soru-20: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?

 • Öğretmen sana:’’yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu.
 • Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu?
 • Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin ‘’diye niçin sordu?
 • Öğretmen sana:yarın da gelecek misin ,diye niçin sordu?

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar