Noktalama İşaretleri İle İlgili Değerlendirme Test Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Henüz rekor kaydı yapılmamış.
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde üç nokta (...)kullanılmaz?

 • Alıntılarda, alınmayan kelime ve bölümlerin yerine
 • Aktarma cümlelerin başında ve sonunda
 • Tamamlanmamış cümlelerin sonunda
 • Açıklama isteyen kelime ya da bölümlerin yerine

Soru-2:

‘’Arabanın muşamba örtülerinde( )yağmurun çıkardığı sesleri dinleyerek bir hayli gittik( )sonra birdenbire sarsıntı oldu( )hayvanlar( )bir şeyden ürkmüş gibi( )bir iki adım gerileyerek durdular( )

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • ( ; ), ( . ), ( ; ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )
 • ( ; ), ( . ), ( : ), ( : ), ( , ), ( , ), ( . )
 • ( , ), ( . ), ( ; ), ( ; ), ( , ), ( : ), ( . )
 • ( , ), ( . ), ( , ), ( ; ), ( , ), ( , ), ( . )

Soru-3:

Kitabı kapadı. Sokağa çıktı. Bahar geliyordu. Güneşli fırtınalar, renk renk çiçekler...ve başka insanlarla birlikte.

Bu parçada üç noktanın (...) kullanılış gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sözün bir yerde kesildiğini anlatma
 • Söylenmek istenmeyen sözcükler olduğunu belirtme
 • Benzer örneklerin sürdürülebileceğini gösterme
 • Cümlenin bittiğine dikkati çekme

Soru-4: “Sanatçı bir mektubunda:’Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir.’ diyor.”
Bu parçanın noktalama bakımından doğru olması için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

 • Cümledeki virgülün (,) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir.
 • Cümledeki tekli tırnak ( ‘ ) kaldırılmalıdır.
 • Tekli tırnak kapatılmadan önce nokta (.) getirilmelidir.
 • İki nokta (:) yerine noktalı virgül (;) getirilmelidir.

Soru-5: Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ünlem ( !) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 • Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.
 • Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için ayraç içinde ünlem kullanılır.
 • Bilinmeyen yer, tarih v.b durumlar için kullanılır.
 • Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur.

Soru-6: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) yerinde kullanılmamıştır?

 • Anladım ki: Burada istenmiyorum
 • Öğretmen bize:’’Size verdiğim ödevleri yarın istiyorum.’’dedi
 • Sonunda şunu hissettim: Ben yalnız daha mutluyum.
 • Onun tek bir dostu vardı: Ahmet

Soru-7:

‘‘Günümüzde yaygın bir yanlış var ( ) Bilimin kesin olduğu inancı ( ) çağdaş yaşayışın   ( ) çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel kesinlik.’’

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • ( . ), ( ; ), ( , )
 • ( : ), ( , ), ( , )
 • ( : ), ( ; ), ( , )
 • ( ; ), ( , ), ( , )

Soru-8:

Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı durumlarda yay ayraç içinde kullanılan noktalama işareti hangisidir?

 • Soru işareti
 • Üç nokta
 • Uzun çizgi
 • Ünlem işareti

Soru-9: Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde iki nokta (:) işaretinin kullanımıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 • Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
 • Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur.
 • Sesbiliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.
 • Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur.

Soru-10:

‘’ O tüm insanları severdi. Onun için zenginin, yoksulun; yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktur.’’

Bu cümlede noktalı virgülün( ; ) kullanılma gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birbirine anlamca bağlı yargılar arasında ilgi kurmak
 • Öznenin diğer öğelerle karışmasına engel olmak
 • Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
 • Birbiriyle ilgili söz öbekleri arasındaki nitelik farklarını belirlemek

Soru-11:

‘’Yazar bir yazısında şöyle der ( )  ( ) Sanatçının konusu insandır(  ) Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.(  ) Bu söze katılıyorum.’’

 Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • (: ),  ( ‘ ), ( . ), (‘ )
 • (; ),  ( ‘ ), (; ), (‘ )
 • ( ; ), ( ‘ ), ( , ), (‘ )
 • ( : ), ( - ), (. ), (; )

Soru-12: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı yoktur?

 • Öğretmen sana:’’yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu.
 • Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin?’’diye niçin sordu?
 • Öğretmen sana:yarın da gelecek misin ,diye niçin sordu?
 • Öğretmen sana:’’Yarın da gelecek misin ‘’diye niçin sordu?

Soru-13:

“Romanda düşsel yaşantı, biyografide ( hayat hikâyesinde ) ise gerçek söz konusudur.”

Bu cümlede parantezin kullanımına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

 • Yazar baştan sona yazım ( imla ) kurallarına ters düşen dil kusurları işliyor.
 • Bu eser Shakespeare ( Şekspir )  tarafından yazılmış olmalı.
 • Bir şiirin iletisinin (mesajının ) ne olduğu belirgin olmamalıdır.
 • Her ulusun kendine has gülmece ( mizah ) anlayışı vardır.

Soru-14:

‘’ Edebiyatımız karamsar mı değil mi (  ) Tartışılması gereken bir konu (  ) Yalnız önce şunu belirtmeliyim (   ) Karamsar konusunda sorun (   )  yazarın gerçeğe bakışıdır.’’                

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • ( . ), ( : ), ( , ), ( : )
 • ( : ), ( . ), ( , ), ( . )
 • ( ? ), ( . ), ( , ), ( : )
 • ( ? ), ( . ), ( , ), ( . )

Soru-15: Aşağıdakilerin hangisinde ‘’kısa çizgi’’(-)kullanılmaz?

 • Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında
 • Bir olayın bitiş ve başlangıç tarihleri arasında
 • Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda
 • Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında

Soru-16: ‘’Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır( )Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için( )Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil, geçmişe çevirmiş olmasıdır.’’Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar.’’sözü de bu görüşü destekler( )

 Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • ( ? ), ( . ), ( ; ), (...)
 • ( ! ), ( . ), ( ; ), (...)
 • ( ? ), ( . ), ( : ), ( . )
 • ( ? ), (...), ( ! ), ( . )

Soru-17: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül ( ; ) getirilmelidir?

 • At ölür, meydan kalır ( ) yiğit ölür şan kalır.
 • Parlak yüzlü, beyaz saçlı ( ) otuz yaşlarında bir adamdı.
 • Ahşap ( ) iki katlı, eski bir evde oturuyordu.
 • ‘’Yoo ( ) güvercinlerime dokunmayınız.’’ dedi.

Soru-18: Aşağıda belirtilen yerlerden hangisine noktalı virgül (;) kullanılmaz?

 • Cümle içinde virgüllülerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.
 • Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır.
 • Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
 • Kendilerinden evvelki cümle ile ilgi kuran ancak, yalnız, fakat vb. cümle başı bağlaçlarından önce konur.

Soru-19:

Sanatçının uzun süre yaşadığı bu ev ( , )(1)  çocukları tarafından müzeye dönüştürülmüş. Odalardan      birinin duvarında yer alan fotoğraflarla sanki bir soyağacı oluşturmuş. Başka bir odada onunla bütünleşmiş eşyalar sergilenmiş ( : ) (2)   küçük   el    radyosu,    fotoğraf    makinesi,    daktilosu,    gözlüğü    ( ... )   (3)

Hastalandığında  ve  ölümünden  sonra  gelen  mektuplar  ve   telgraflarla   ( , ) (4) kitapları da camekânlı dolaplarda saklıyor.

Yukarıdaki parçada, numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi gereksizdir?

 • 2
 • 4
 • 1
 • 3

Soru-20:

‘’Edirne’den gelen bir yük treni ( ) yerleri sarsarak ( ) hızla gelip geçiyor ( ) Baş döndürücü bir geçiş ( ) iki evin arasındaki dar aralıktan vagonları geçtiği görülüyor. Geçti, geçti( )sonra birdenbire bitti.Oh( )Nuri Efendi,rahatsız olmuştu.

Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?

 • ( , ),  ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ! )
 • ( , ), ( , ), ( . ), ( . ), ( , ), ( ! )
 • ( ;), ( , ), ( . ), ( ! ), ( , ), ( ... )
 • ( , ), ( ; ), ( . ), ( ... ), ( , ), ( ! )

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar