Matematik Dersi 8. Sınıf Genel Değerlendirme Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
hazal581 - 100.000
aybars9 - 66.667
obabeyi55-57 - 22.222
obabeyi55-57 - 20.000
obabeyi55-57 - 13.333
dişikanarya - 11.111
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Ali dede 102 yaşında, Ali amca 81 yaşında, Ali dayı 64 yaşında, Ali abi 16 yaşında, Ali bebek 1 yaşındadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Ali abinin yaşı ,Ali dayının yaşının 2 -2   katıdır.
 • Ali amcanın yaşı Ali bebeğin yaşından 2 20  kadar fazladır.
 • Ali dedenin yaşı 3 basamaklı bir sayıdır.
 • Ali amca nın yaşı 4 tane 3 ün çarpılmasıyla bulunabilir.

Soru-2: (p+2)2 - 8.(p+2)+16 ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?

 • (p+4)2
 • (p-1)2
 • (p-4)
 • (p-2)2

Soru-3: 2 < a < 4  ve 3 ≤ b < 7 ise a+b nin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır?

 • 5
 • 7
 • 4
 • 6

Soru-4: İki kürenin yarıçap uzunlukları oranı 4 / 5 ise hacimlerinin oranı kaçtır?

 • 24 / 25
 • 12 / 25
 • 16 / 25
 • 8 / 10

Soru-5:

 

     sin 300 + cos 600 + tan 450  işleminin sonucu kaçtır?
      sin 450 . cos 450

 • 4
 • 8
 • 6
 • 2

Soru-6: 4 farklı fen, 3 farklı matematik, 2 farklı sosyal bilgiler kitabı bir rafa kaç farklı şekilde dizilir?

 • 4!.3!.2!
 • 9!
 • 3!.2!
 • 4!.3!.2!.3!

Soru-7:

 

  5    ( 00 < x < 900 ) ise tanX+cotX kaçtır?

sinX

 • 49 / 40
 • 69 / 40
 • 89 / 40
 • 99 / 40

Soru-8: Bir torbada 2 kırmızı ,3 sarı 5 mavi top vardır.Bu torbadan rastgele çekilen 3 topun geri koymama şartı ile farklı renkte olma olasılığı kaçtır?

 • 1 / 12
 • 1 / 4
 • 1 / 24
 • 1 / 3

Soru-9: Bir çiftlikte inek ve tavuk olmak üzere toplam 41 hayvan bulunmaktadır.Bu hayvanların ayaklarının sayısı 86 dır.Bu çiftlikte kaç tane inek vardır?

 • 4
 • 2
 • 5
 • 6

Soru-10: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • 42 negatif tam sayıdır.
 • (-5)0  negatif tamsayıdır.
 • (-2)2 negatif tamsayıdır.
 • -3-2 negatif tamsayıdır.

Soru-11: Aşağıdakilerdenhangisi aritmetik dizi oluşturur?

 • Üçer yıl ara ile doğmuş 4 kardeş
 • Asal sayılar
 • Doğalsayılarım kareleri
 • Tamsayıların küpleri

Soru-12: (0,125)2 sayısını hangi sayı ile çarparsak sonuç 1 olur?

 • 64
 • 8
 • 125
 • 1250

Soru-13: Mersin de seralar 640 ar, ormanlar 108 ar, yollar 62 ar ve diğer alanlar 270 ar olarak tespit edilmiştir. Buna göre Mersin in yüzde kaçı ormandır?

 • 15
 • 30
 • 10
 • 20

Soru-14: a ile b pozitif tamsayıdır. a+b=19  ise  a/b  nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

 • 3 / 16
 • 1 / 18
 • 2 / 17
 • 4 / 15

Soru-15: 5,6,11,x,4,8,7,2,7,x sayı dizisinin aritmetik ortalaması 8 ise x kaçtır?

 • 20
 • 30
 • 25
 • 15

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar