Matematik Dersi 4.Sınıf Değerlendirme Test Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
1456778934 - 100.000
2005li - 100.000
aleyna rana - 100.000
aleyna@ - 100.000
azrapelin - 100.000
benvededem - 100.000
bersueda - 100.000
irem_2006 - 100.000
kartopu - 100.000
kıvrak.gb - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: 24 748, 24 847, 42 847, 42 748 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

 • 42748 > 42847 > 24847 > 24748
 • 42847 > 42748 > 24847 > 24748
 • 42847 > 24847 > 42748 > 24748
 • 24847 > 24748 > 42847 > 42748

Soru-2: “Otuz bin iki yüz altı” doğal sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • 30 260
 • 30 206
 • 30 602
 • 32 006

Soru-3: 2/4 Kesrinin dengi olan kesir aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/3
 • 5/9
 • 4/8
 • 3/5

Soru-4: Bir desimetresi  80 Kuruş olan ipin, bir metresi kaç  Kuruş eder?

 • 8000
 • 80
 • 800
 • 8

Soru-5: Uzun kenarı 20 cm, kısa kenarı uzun kenarının 3/5'i kadar olan dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç cm’dir?

 • 56
 • 52
 • 64
 • 70

Soru-6: a b c  sayısı  25'e bölündüğünde bölüm 16, kalan 7 ise bölme işleminde bölünen a b c sayısı kaçtır?

 • 407
 • 397
 • 467
 • 507

Soru-7: A={ 3 ile 12 arasındaki tek doğal sayılar } kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A={3,5,7,9,11}
 • A={4,5,7,9,12}
 • A={3,5,7,11}
 • A={5,7,9,11}

Soru-8: İki direk arasındaki uzaklık 25 metredir. Uzaktaki direk 5 metre ileriye, yakındaki direk 8 metre geriye doğru kaydırılırsa aralarındaki uzaklık ne olur?

 • 38
 • 41
 • 34
 • 28

Soru-9: Çevresi 60 cm olan karenin kenarlarını 3’er cm kısaltırsak çevresi kaç cm olur?

 • 72
 • 48
 • 60
 • 40

Soru-10: Bir sınıftaki öğrencilerin   2/3’ ü erkektir.Sınıf mevcudu 36 olduğuna göre, sınıfta kaç kız öğrenci vardır?

 • 16
 • 12
 • 8
 • 10

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar