Fen Ve Teknoloji Dersi 5. Sınıf Genel Değerlendirme Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
14830073882 - 100.000
676785856 - 100.000
14830073882 - 93.333
Nursi - 93.333
SudegÖKKURT - 93.333
melo1875 - 86.667
girlissey - 80.000
esraakyurek - 73.333
ergunberk - 66.667
korkutb12 - 66.667
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Mine ıslak çamaşırların katlı olarak yavaş, açılmış olarak serildiğinde ise hızlı kuruduğunu gözlemliyor.
Mine, gözleminden aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabilir?

 • Islaklık azaldıkça çamaşırlar daha çabuk kurur.
 • Hava sıcaklığı arttıkça buharlaşma kolaylaşır.
 • Çamaşırları katlı olarak sermek kurumayı kolaylaştırır.
 • Çamaşırların hava ile temas yüzeyi genişledikçe buharlaşma hızlanır.

Soru-2: 1-Tahta parçası
2-Demir parçası
3-Plastik bardak
4-Taş
Yukarıdaki maddelerin hangileri suya attığımızda batar?

 • Hepsi
 • 2 ve 4
 • Yalnız 3
 • Yalnız 1

Soru-3: * Buhar çıkan bir çaydanlığın ağzına metal bir kaşık tuttuğumuzda kaşığın üstünde su damlacıklarının oluşması
* Banyo yaparken aynada su damlacıklarının oluşması
* Yağmur damlalarının yeryüzüne düşmesi
* Cam kavanoza buzlu su koyup kavanozun ağzını kapattığımızda bir süre sonra kavanozun üzerinde su damlacıklarının oluşması
Yukarıdaki olaylar aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 • Kaynama
 • Buharlaşma
 • Erime
 • Yoğuşma

Soru-4: “Canlıların büyümesini, yıpranan dokuların onarılmasını ……………… sağlar.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • proteinler
 • demir
 • yağlar
 • karbonhidratlar

Soru-5:  Aşağıdaki besin grubunun hangisi vitamin yönünden daha zengindir?

 • Et
 • Portakal
 • Ekmek
 • Yağ

Soru-6: 1-Kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlar fosil yakıtlardır.
2-Fosil yakıtlar, milyonlarca yıl önce bataklıkların dibinde kalan bitkiler ve canlı kalıntılarının ısınıp sıkışmasıyla oluşmuştur.
3-Besinlerde insanların yakıtıdır.
4-Bütün yakıtların enerji kaynağı Güneş’tir.
Yukarıda yakıtlarla ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

 • Hiçbiri
 • 2 – 3
 • 1 – 2
 • 3 – 4

Soru-7: İç içe geçmiş ve sıkışmış olan iki cam bardağı birbirinden ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılamaz?

 • Dıştaki bardağı ısıtmak
 • İçteki bardağı ısıtmak
 • İçteki bardağı soğutmak
 • Dıştaki bardağı ısıtıp içtekini soğutmak

Soru-8:  1-Her çeşit yiyecekten yeterince yemek.
2-Hep sevdiğimiz yiyecekleri yemek.
Yukarıdaki bilgiler için ne söylenebilir?

 • İkisi de yanlış
 • yanlış 2 doğru
 • İkisi de doğru
 • Yalnız 1 doğru

Soru-9: * Bezlerin kuruması buharlaşmadır.
* İkisi de kuruduğuna göre buharlaşma her sıcaklıkta olur.
* Bezlerden soğuk havada olanı geç, kaloriferin üzerinde olanı daha çabuk kurur.
* Isı miktarı buharlaşmayı etkilemez.
Aynı büyüklükteki iki parça bezi ıslatıp birini pencereden dışarı soğuk havaya, ötekini kaloriferin üstüne koyduğumuzda bir süre sonra bezlerin kuruduğunu gözlemleriz. Bezlerin kuruması ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1

Soru-10: Kış aylarında evlerimizdeki pencerenin camlarının buğulanması hangi doğa olayını ifade eder?

 • Erime
 • Donma
 • Buharlaşma
 • Yoğuşma

Soru-11: 1-Yutak
2-Mide
3-Akciğer
4-İnce bağırsak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sindirim sistemi organı değildir?

 • yalnız 4
 • yalnız 3
 • 2 ve 3
 • 1 ve 2

Soru-12: Böbrek sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenler aşağıdakilerden hangisi değildir?

 • İdrarını sıkmamak.
 • Çok tuzlu ve acılı besinler tüketmemek.
 • Her gün yeterince su içmek.
 • Baharatlı gıdaları çok yemek.

Soru-13: Maddenin katı halden sıvı hale geçmesi olayı aşağıda verilenlerden hangisi ile ifade edilir?

 • kaynama
 • erime
 • donma
 • yoğunlaşma

Soru-14: * kaynama noktası
* Erime noktası
* Yoğunluk
* Kütle
* Donma noktası
Yukarıdakilerden kaç tanesi maddelerin ayırt edici özelliğidir?

 • 2
 • 4
 • 3
 • 5

Soru-15: 1-Yoğuşma oluşması
2-Doğadaki su döngüsünün devam etmesi
3-Bitkilerin besinlerini üretmesi
4-Odun, kömür, petrolün oluşması
5-Bazı pillerden elektrik elde edilmesi
Yukarıdaki olaylardan kaç tanesinin kaynağı Güneş’tir?

 • 4
 • 3
 • 5
 • 2

Soru-16: 1-Su, yüzeyden donmaya başlar. Dip kısım canlıların yaşayabileceği sıcaklıktadır.
2-Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan küçük olduğundan buz yüzeyde kalır.
3-Maddelerin hacmi, madde soğudukça küçülürken suyun hacmi büyür. Böylece buz su üzerinde yüzer.
Kışın nehirler ve göller donduğu halde balıkların ve sudaki canlıların yaşayabilmesi yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ile açıklanabilir?

 • Yalnız 2
 • Yalnız 1
 • 1-2-3
 • Yalnız 3

Soru-17: Kolonyayı elimize döktüğümüzde elimiz serinler ve koku yayılır. Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1-Kolonya buharlaşıp havaya karışmıştır.
2-Kolonya buharlaşırken elimizden ısı almıştır.
3-Bu olay, yoğuşmaya örnektir.
4-Bu olay, buharlaşmaya örnektir.

 • 3
 • 2
 • 4
 • 1

Soru-18: 1-Kaynama sırasında çıkan kabarcıklar havadır.
2-Her maddenin kaynama derecesi farklıdır.
3-Kaynama hızlı buharlaşmadır.
4-Buharlaşma her sıcaklıkta olmasına rağmen kaynama belirli bir sıcaklıkta olur.
Yukarıda kaynama ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • 4
 • 2
 • 3
 • 1

Soru-19: Aşağıda dengeli beslenme ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Masa başında çalışan bir kişinin çok enerji veren besinlere ihtiyacı yoktur.
 • Bir inşaat işçisi, kendisine daha çok enerji verecek besinleri tüketmelidir.
 • Sporcular, enerji verecek besinler tüketmelidir.
 • Yaşlılar, her türlü besinden istedikleri kadar yiyebilirler.

Soru-20: Kemiklerimizin gelişmesinde etkili olan D vitamini oluşumunda, aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

 •  Marul
 • Zeytin yağı
 • Güneş ışığı
 • Peynir

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar