Fen Bilimleri Dersi Maddenin Değişimi Ve Tanınması

Bu Testin En İyi Dereceleri:
14830073882 - 100.000
efsa gürsel - 100.000
Salim Kökşen - 100.000
xaxa w - 100.000
kaanbilsem - 73.333
SudegÖKKURT - 73.333
Mel-is - 40.000
bengisutstn - 30.000
afraafra - 28.333
cixcocuq61 - 26.667
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Sıvı maddelerin ısı alarak gaz haline geçmeleri olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kaynama
 • Donma
 • Buharlaşma
 • Yoğuşma

Soru-2: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Erime ve donma olayları bitinceye kadar sıcaklık değişir.
 • Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları birbirinden farklıdır.
 • Bir maddenin erime ve donma sıcaklığı aynıdır.
 • Erime ve donma sıcaklığı, maddeleri tanımamızı sağlayan ayırt edici bir özelliktir.

Soru-3: Su buharının soğutulması sonucu sıvı hale geçmesine ne denir?

 • Yoğuşma
 • Buharlaşma
 • Kaynama
 • Donma

Soru-4: Çevreye en az zarar veren enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Benzin
 • Odun
 • Doğal gaz
 • Fuel-oil

Soru-5: Yandığı zaman çevresine ısı veren maddelere ne denir?

 • Kömür
 • Odun
 • Doğal gaz
 • Yakıt

Soru-6: 1.  Cisimlerin kütlesine
2.  Cisimlerin cinsine
3.  Cisimlerin ilk sıcaklığına
Isı enerjisi yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangilerine bağlı olarak değişmektedir?

 • Yalnız 2
 • 1 ve 3
 • Yalnız 1
 • 1 ve 2

Soru-7: Aşağıdaki olaylardan hangisi buharlaşma olayını yavaşlatır?

 • Sıvı yüzeyinin genişlemesi
 • Sıcaklığın artması
 • Havanın kuru olması
 • Basıncın artması

Soru-8: Maddeleri genleşme oranlarını dikkate alarak sıraladığımızda küçükten büyüğe doğru hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 • Sıvı-Gaz-Katı
 • Katı-Gaz-Sıvı
 • Gaz-Sıvı-Katı
 • Katı-Sıvı-Gaz

Soru-9: Aşağıdakilerden hangisi iyi ve kaliteli bir yakacakta bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Karbon oranı düşük olmalı.
 • Ucuz ve kolay kullanılmalı.
 • Yandığı zaman az kül bırakmalı.
 • Yanma ısısı yüksek ve dayanıklı olmalı.

Soru-10: Aşağıdaki olayların hangisinde ısı alınmaz?

 • Su buharının yoğuşması.
 • Buzun erimesi.
 • Suyun kaynaması.
 • Suyun buharlaşması.

Soru-11: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ısı birim çiftleri doğru olarak verilmiştir?

 • joule-kilogram
 • joule-kalori
 • Kilogram-gram
 • Litre-gram

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi ısı birimidir?

 • Joule
 • Metre
 • Santigrat
 • Litre

Soru-13: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sıcaklık birimi derecedir.
 • Sıcaklık barometre ile ölçülür.
 • Isı kalorimetre ile ölçülür.
 • Isı birimi kaloridir.

Soru-14: Bulutları oluşturan su damlacıklarının atmosferin üst katmanlarında soğuk havayla karşılaşarak buz kristallerine dönüşmesi ile ne oluşur?

 • Kar ve dolu
 • Yağmur
 • Bulut
 • Sis

Soru-15: Maddeler ısıtıldığında, aşağıda verilen olaylar-dan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

 • Boyutları aynı kalır.
 • Genleşirler.
 • Hacimleri artar.
 • Yüzeyleri genişler.

Soru-16: 1. Termometre
2. Konserve
3. Termostat
Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri maddelerin genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?

 • 2 ve 3
 • Yalnız 1
 • 1, 2 ve 3
 • 1 ve 3

Soru-17: Soğuk ve sıcak maddeler bir araya geldikleri zaman aralarında meydana gelen olaylarla ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

 • Alınan ısı, verilen ısıdan fazladır.
 • Maddeler, ısınırken aldığı ısı enerjisini, soğurken geri verir.
 • Isı alışverişi son sıcaklık aynı oluncaya kadar devam eder.
 • Soğuk cisimler ısı alır, sıcak cisimler ise ısı verir.

Soru-18: Havanın ısınması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 • Molekülleri sıklaşır.
 • Yükselir.
 • Hafifler.
 • Hacmi büyür.

Soru-19: 1. Katı
2. Sıvı
3. Gaz
Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri için genleşme ayırt edici bir özelliktir?

 • 1 ve 2
 • Yalnız 2
 • Yalnız 3
 • 2 ve 3

Soru-20: Havadaki su buharının küçük damlacıklar halinde yoğuşarak gözle görülebilir hal almasına ne denir?

 • Yağmur
 • Bulut
 • Kar
 • Sis

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar