Fen Bilimleri Dersi Maddenin Değişimi Ve Tanınması

Bu Testin En İyi Dereceleri:
14830073882 - 100.000
efsa gürsel - 100.000
Salim Kökşen - 100.000
xaxa w - 100.000
kaanbilsem - 73.333
SudegÖKKURT - 73.333
Mel-is - 40.000
bengisutstn - 30.000
afraafra - 28.333
cixcocuq61 - 26.667
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdaki olaylardan hangisi buharlaşma olayını yavaşlatır?

 • Sıcaklığın artması
 • Sıvı yüzeyinin genişlemesi
 • Basıncın artması
 • Havanın kuru olması

Soru-2: Maddeleri genleşme oranlarını dikkate alarak sıraladığımızda küçükten büyüğe doğru hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 • Katı-Gaz-Sıvı
 • Sıvı-Gaz-Katı
 • Katı-Sıvı-Gaz
 • Gaz-Sıvı-Katı

Soru-3: Maddeler ısıtıldığında, aşağıda verilen olaylar-dan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?

 • Genleşirler.
 • Hacimleri artar.
 • Boyutları aynı kalır.
 • Yüzeyleri genişler.

Soru-4: Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ısı birim çiftleri doğru olarak verilmiştir?

 • joule-kilogram
 • Kilogram-gram
 • joule-kalori
 • Litre-gram

Soru-5: Çevreye en az zarar veren enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğal gaz
 • Fuel-oil
 • Benzin
 • Odun

Soru-6: 1.  Cisimlerin kütlesine
2.  Cisimlerin cinsine
3.  Cisimlerin ilk sıcaklığına
Isı enerjisi yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangilerine bağlı olarak değişmektedir?

 • 1 ve 3
 • 1 ve 2
 • Yalnız 1
 • Yalnız 2

Soru-7: Yandığı zaman çevresine ısı veren maddelere ne denir?

 • Odun
 • Yakıt
 • Kömür
 • Doğal gaz

Soru-8: Havanın ısınması sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 • Hafifler.
 • Molekülleri sıklaşır.
 • Hacmi büyür.
 • Yükselir.

Soru-9: 1. Katı
2. Sıvı
3. Gaz
Yukarıda verilen maddelerden hangisi veya hangileri için genleşme ayırt edici bir özelliktir?

 • 2 ve 3
 • Yalnız 2
 • 1 ve 2
 • Yalnız 3

Soru-10: Bulutları oluşturan su damlacıklarının atmosferin üst katmanlarında soğuk havayla karşılaşarak buz kristallerine dönüşmesi ile ne oluşur?

 • Kar ve dolu
 • Bulut
 • Sis
 • Yağmur

Soru-11: Soğuk ve sıcak maddeler bir araya geldikleri zaman aralarında meydana gelen olaylarla ilgili verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

 • Soğuk cisimler ısı alır, sıcak cisimler ise ısı verir.
 • Alınan ısı, verilen ısıdan fazladır.
 • Maddeler, ısınırken aldığı ısı enerjisini, soğurken geri verir.
 • Isı alışverişi son sıcaklık aynı oluncaya kadar devam eder.

Soru-12: Su buharının soğutulması sonucu sıvı hale geçmesine ne denir?

 • Buharlaşma
 • Donma
 • Yoğuşma
 • Kaynama

Soru-13: Aşağıdaki olayların hangisinde ısı alınmaz?

 • Buzun erimesi.
 • Suyun kaynaması.
 • Suyun buharlaşması.
 • Su buharının yoğuşması.

Soru-14: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Sıcaklık birimi derecedir.
 • Sıcaklık barometre ile ölçülür.
 • Isı kalorimetre ile ölçülür.
 • Isı birimi kaloridir.

Soru-15: Havadaki su buharının küçük damlacıklar halinde yoğuşarak gözle görülebilir hal almasına ne denir?

 • Bulut
 • Kar
 • Yağmur
 • Sis

Soru-16: Aşağıdakilerden hangisi iyi ve kaliteli bir yakacakta bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Karbon oranı düşük olmalı.
 • Yanma ısısı yüksek ve dayanıklı olmalı.
 • Yandığı zaman az kül bırakmalı.
 • Ucuz ve kolay kullanılmalı.

Soru-17: Aşağıdakilerden hangisi ısı birimidir?

 • Joule
 • Litre
 • Metre
 • Santigrat

Soru-18: Sıvı maddelerin ısı alarak gaz haline geçmeleri olayı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yoğuşma
 • Kaynama
 • Donma
 • Buharlaşma

Soru-19: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Erime ve donma olayları bitinceye kadar sıcaklık değişir.
 • Erime ve donma sıcaklığı, maddeleri tanımamızı sağlayan ayırt edici bir özelliktir.
 • Bir maddenin erime ve donma sıcaklığı aynıdır.
 • Farklı maddelerin erime ve donma sıcaklıkları birbirinden farklıdır.

Soru-20: 1. Termometre
2. Konserve
3. Termostat
Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri maddelerin genleşme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır?

 • 2 ve 3
 • Yalnız 1
 • 1, 2 ve 3
 • 1 ve 3

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar