Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 5.Sınıflar 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Kalbim bugra - 96.000
mustafa umut - 73.333
mustafa umut - 68.000
Berra Sağlam - 57.333
elifseyran - 25.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ibadet niyetiyle yaptığı iş ve davranışlarına ne ad verilir?

 • Haram
 • Farz
 • Vacip
 • Sünnet

Soru-2: Allah’a karşı neden ibadet ederiz?

 • Allah’a kulluk borcumuzu ödemek için.
 • İnsanlara karşı iyi örnek olmak için.
 • İnsanlara karşı görevimizi yapmak için.
 • Para kazanmak için.

Soru-3: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in dedesi vefat ettikten sonra 8 yaşından 25 yaşına kadar O’nu himaye eden ona bakan amcasının adı nedir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Abdülmuttalip
 • Hz. Hamza
 • Ebu Talip

Soru-4: Aşağıdakilerden hangisi farz ibadetlerden biridir?

 • Yolda insanlara engel olan bir taşı kaldırmak
 • Teravih namazı kılmak
 • Dişleri fırçalamak
 • Oruç tutmak

Soru-5: Cemaatle kılınan namazlarda imamın cemaate namaz kıldırmak için durduğu, içi oyuk olan ve kıbleyi gösteren yere ne ad verilir?

 • Mahfil
 • Minber
 • Minare
 • Mihrap

Soru-6: Hz. Muhammed’in 25 yaşında evlendiği ve yirmi beş yıl evli kaldığı altı çocuğunun annesi kimdir?

 • Amine
 • Zeynep
 • Hz. Hatice
 • Rukiye

Soru-7: Camide Cuma ve Bayram namazlarında imamın hutbe okumak için çıktığı merdivenli yüksekçe yere ne ad verilir?

 • Minare
 • Mihrap
 • Minber
 • Kürsü

Soru-8:İnsanı hayvanlardan ayıran en büyük özellik akıldır. Allah insana akıl verdiği için sorumlu tutmuş ve değer vermiştir.”  Cümlesinden hangi sonuç çıkarılamaz?

 • İnsan dünyada rahat ve sorumsuzca yaşamalıdır.
 • İnsan yaptığı her davranıştan sorumlu olduğunu bilmeli, sorumluluklarını yerine getirmelidir.
 • İnsan iyilik ve kötülükleri aklıyla ayırt edebilmelidir.
 • İnsan aklıyla zararına olan şeyleri bilip, yapmamalıdır.

Soru-9: Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve onun çevresindeki yerleri ziyaret ederek yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fitre
 • Zekat
 • Hac
 • Sadaka

Soru-10: Camilerde ezan okumak için çıkılan kuleye benzeyen özel bir mimari ile yapılmış caminin bitişiğindeki yapılara ne ad verilir?

 • Minare
 • Mahfil
 • Mihrap
 • Minber

Soru-11: Peygamberimizin anne ve babasının isimleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 • Fatıma - Abdulmuttalip
 • Amine - Ali
 • Halime – Ebu Talip
 • Amine - Abdullah

Soru-12: İmamın cuma ve bayram namazlarında minberde yaptığı konuşmaya ne ad verilir?

 • Nasihat
 • Sohbet
 • Vaaz
 • Hutbe

Soru-13: Namaz ibadeti düşünüldüğünde hangisi doğrudur?

 • Namaz sadece evde kılınır.
 • Namaz temiz olmak şartıyla yeryüzünün her yerinde kılınır.
 • Namaz cemaatle ve sadece camide kılınır.
 • Namaz kılabilmek için Kabe’ye gitmeliyiz.

Soru-14: Hz. Muhammed’e peygamberlik verildiğinde O’na ilk inanan ve ‘’Ey Muhammed sen fakirleri doyurursun, akrabaya yardım edersin, yolda kalmışlara yardım edersin, yetimleri korursun Allah senin gibi birini mahcup etmez ve yalnız bırakmaz ‘’sözleriyle destek olan kadın kimdir?

 • Rukiye
 • Zeynep
 • Fatıma
 • Hz. Hatice

Soru-15: Allah tarafından kesin ve açık bir şekilde yapılması emredilen ibadetlere iş ve davranışlara ne denir?

 • Vacip
 • Farz
 • Sünnet
 • Nafile

Soru-16: İsteklerimizi Allah’a iletmenin en kolay yolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oruç tutmak
 • Sadaka vermek
 • Dua etmek
 • Hacca gitmek

Soru-17: Aşağıdaki isimlerden hangisi peygamberimizin çocuklarının isimlerinden değildir?

 • Abdullah
 • Ömer
 • Fatıma
 • Zeynep

Soru-18: Çevremize bir göz atalım. Çeşit çeşit bitkiler, renk renk çiçekler bizi kuşatıyor. Arı bizim için bal yapıyor. Suyun buharlaşması ve yağmurun yağması belli bir dengede oluyor. Adeta tüm evren birlik olmuş bize hizmet ediyor.
Tüm bu bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz en kapsamlı sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çiçekler çok güzeldir.
 • Evrende her şey insanın hizmetine sunulmuştur.
 • Yeryüzüne düşen su miktarı ile yeryüzünden buharlaşan su miktarı birbirine çok yakındır.
 • Bütün gök cisimlerinin olduğu yere evren denir.

Soru-19: Hz. Muhammed (SAV)in doğum yeri ve tarihi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

 • Medine - 20 Haziran 610
 • Mekke - 12 Nisan 632
 • Medine - 20 Nisan 571
 • Mekke - 20 Nisan 571

Soru-20: Namaz vakitlerinin geldiğini ilan etmek ve duyurmak için ezan okuyan namazların farzı öncesinde kamet getiren cami görevlisinin adı nedir?

 • Vaiz
 • Müezzin
 • Münadi
 • Hatip

Soru-21: Aşağıdakilerden hangisi caminin dışında yer alır?

 • Şadırvan
 • Mihrap
 • Kürsü
 • Minber

Soru-22: Allah'ın emirlerini yerine getirip, Allah’a kulluk etmeye ne denir?

 • Tekbir
 • Niyet
 • İbadet
 • Rüku

Soru-23: Yalnız Allah’ın zatına mahsus olan Allah’tan başka canlılarda bulunmayan sıfatlara ne ad verilir?

 • Zati sıfat
 • İlim
 • Semi
 • Subuti sıfat

Soru-24: Mal ile yapılan ibadettir. Zengin ve yoksul kimseler arasında kardeşlik ve sevgi duygularını geliştirir. Bireyleri birbirine yaklaştırır. Zenginler her yıl mallarının kırkta birini verirler. Paragrafta konu edilen ibadet hangisidir?

 • Oruç
 • Zekat
 • Hac
 • Namaz

Soru-25: Hz. Muhammed’in doğduğu yıllardaki Arabistan yarımadasındaki toplumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı.
 • Kadın ve kız çocuklarına çok değer verilirdi.
 • İnsanlar kabileler halinde yaşıyorlardı.
 • Haksız kazanç ve zulüm yaygındı.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar