Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 4-5.Sınıf Genel Değerlendirme Test Soruları-5

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Ahmet Buğra BOZBIYIK0671 - 100.000
ecemerve - 100.000
temelcan52 - 100.000
Ahmet Buğra BOZBIYIK0671 - 93.333
süleyman ali - 81.667
zonguldak - 80.000
erdener - 73.333
elemin - 61.667
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdakilerden hangisi nimettir ve şükür etmeyi gerektirir?

 • Sağlık
 • Hepsi
 • Anne - babamız
 • Vakit

Soru-2: Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin Babası – Amcası – Dedesinin isimleri sırasıyla verilmiştir?

 • Kasım  –   Zübeyr  –  Abdullah
 • Abdullah  –   Ebu Talib  –  Abdülmuttalip
 • Ebu Talip –  İbrahim  –  Abdülmuttalip
 • Abdullah  –  Abdülmuttalip  –  Hamza

Soru-3: Öğretmen öğrencilerine “size verilen şu çikolatalarınızı kimsenin görmediği bir yerde yiyip gelin” deyince, içlerinden biri çikolatasını yemeden geri getiriyor. Öğretmeni sen niye çikolatanı yemedin. Deyince öğrencisi çünkü öğretmenim siz bana kimsenin görmediği bir yerde yememi söylediniz.Oysa ki Allah …………… …………. ………… diye cevap verdi.
Yukarıda anlatılan öyküde boş bırakılan yere öğrenci aşağıdaki cümlelerden hangisini söylemiş olabilir?

 • Her şeye gücü yeter
 • Her şeyi görür
 • Her şeyi bilir
 • Her şeyi işitir

Soru-4: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Necm Suresi 39. ayet
Bu ayetin açıklaması aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Bazıları çalışsın ki bazılarının rahatı artsın.
 • Her çalıştığımızın karşılığını alamayız.
 • Dünya ve ahiret için herkes ne yaparsa onu bulacaktır.
 • Kışın dinlenebilmek için yazın çok çalışmak gerekir.

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında yanlış bilgidir?

 • Allah bizimle beraberdir.
 • Allah Göktedir.
 • Allah her şeyi işitir.
 • Allah kapkaranlık gecede bile görür.

Soru-6: Peygamberimizin doğumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Bir pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir
 • Fil olayından 50 gün sonra doğmuştur
 • Arabistan’ın Medine şehrinde dünyaya gelmiştir
 • Doğduğu gece bazı olağanüstü olaylar meydana gelmiştir

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisi kulların şaşırması gereken Allah'ın mucizelerindendir?

 • Koyun keçi inek gibi hayvanlara süt çeşmesi takılıp bize bol bol süt gönderilmesi
 • Güneşin bir lamba ve soba gibi başımız üstüne takılmış olması
 • Hepsi
 • Kara topraktan renkli, tatlı ve sulu meyvelerin çıkması

Soru-8: Kullarım  sana, beni sorduğunda(söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm…(Bakara suresi, 186. ayet)
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

 • Allah dua ettiğimizde bizi işitir ve bize cevap verir
 • Allah sadece biz ona ibadet ederken bizimle beraberdir
 • Biz Allah’ı ansak da anmasak da O’nun bizden haberi vardır
 • Allah her an ve her yerde bizimle beraberdir

Soru-9: Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından biri olamaz?

 • Helal para kazanmak
 • Başkalarına ait eşyaları izinsiz almak
 • Her zaman doğruyu söylemek
 • İnsanlara karşı iyi davranmak

Soru-10: *Dünya kendi ekseni etrafında belirli bir sürede döner ve bu süre hiç değişmez
*Güneşin dünyamıza olan uzaklığının değişmesi bizi olumsuz yönde etkiler
*Gezegenler birbirlerine çarpmadan varlılarını devam ettirirler
Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 • Evrende bir düzen vardır
 • Evrendeki düzeni sağlayan bir varlık vardır
 • Evrende düzen olmasaydı yaşayamazdık
 • Evrendeki bu düzen bir tesadüf eseridir

Soru-11: Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin erkek çocuklarından birisi değildir?

 • İbrahim
 • Abdullah
 • Mustafa
 • Kasım

Soru-12: Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları özelliklerden uzaktır.
Yukarıda verilen ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 • Allah’tan başka Tanrı olsaydı evrendeki düzen bozulurdu
 • Evrendeki düzen, Allah’ın bir olduğunu gösterir
 • Allah’ın eşi ve benzeri olsaydı evrende yine düzen olurdu
 • Allah’tan başka Tanrı yoktur

Soru-13: Peygamberimizin soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir?

 • Zeynep
 • Fatıma
 • Kasım
 • Rukiye

Soru-14: Araplar arasında nadiren de olsa Haram aylarda savaşlar yapılmıştır. İşte bu aylarda yapılan savaşlara ne isim verilir?

 • Ficar Savaşları
 • Yüzyıl Savaşları
 • Haram Savaşlar
 • Fil savaşları

Soru-15: Peygamberimizin doğmasından kısa bir süre önce gerçekleşmiştir. Kâbe’yi yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir?

 • Kâbe Olayı
 • Fil olayı
 • Hakem Olayı
 • Ebabil Olayı

Soru-16: "... Aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (Allah’ın) varlığının delillerindendir.” ( AYET )
Yukarıdaki Ayette asıl vurgulanan hangisidir?

 • Allah en büyüktür
 • Sevgi ve merhamet Allah'ın var olduğunun bir delilidir
 • Herkese merhamet edilmelidir
 • Sevgi çok güzeldir

Soru-17: Peygamberimizin doğduğu mübarek kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Miraç
 • Beraat
 • Mevlid
 • Regaib

Soru-18: Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.  Bu anlamı taşıyan söz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelime-i Şehadet
 • Şükür
 • Besmele
 • Kelime-i Tevhid

Soru-19: Aşağıdakilerden hangisi iyi bir iş yaptığımızda Allah tarafından bize verilecek manevi hediyeleri ifade eder?

 • farz
 • helal
 • haram
 • sevap

Soru-20: Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki derneklerden hangisine üye olmuştur?

 • Hılfu’l – Fudul
 • Ashab – ı Suffa
 • Daru’n – Nedve
 • Daru’l – Erkam

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar