Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 4-5.Sınıf Genel Değerlendirme Test Soruları-4

Bu Testin En İyi Dereceleri:
ecemerve - 100.000
esozbilir - 100.000
Temelcan - 100.000
temelcan52 - 100.000
ahmetensar - 93.333
kerembuz23 - 93.333
yukselhoca - 86.667
münire - 80.000
oyku10 - 80.000
dammla - 66.667
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: İhlas suresinde ne vurgulanmıştır?

 • Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması
 • Allah'ın birliği
 • Hepsi
 • Hiçbir şey onun dengi olmadığı

Soru-2: Kuran-ı Kerimde anlatılan peygamber hikayelerine ................... denir.

 • Kıssa
 • Menkıbe
 • Hikaye
 • Anlatı

Soru-3: Birisinin arkasından onun hoşlanmayacağı olumsuz bir şekilde konuşmaya ne denir?

 • Nankörlük
 • Dalkavukluk
 • Gıybet
 • Övgü

Soru-4: Selam vermek, hastaları ziyaret etmek, çevreyi  korumak nasıl bir davranıştır?

 • Helal
 • Mekruh
 • Sünnet
 • Haram

Soru-5: Sebepleri yerine getirdikten sonra işleri Allah'a teslim etmeye tevekkül denir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi tevekküllü bir davranıştır?

 • Tarlayı sürdükten sonra Allah'ı unutup ekini topraktan bekleme
 • Tarlayı sürmeden ekin bekleme
 • Derslerine gereği gibi çalışıp başarıyı Allah'tan bekleme
 • Nasıl olsa Allah bu dünyanın sahibidir deyip çevreyi dikkate almama

Soru-6: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe tam iman etmiş olmaz. Hadisi Müslümanlar arasında neyi teşvik etmektedir?

 • yardımlaşmayı
 • duyarlılığı
 • hepsi
 • paylaşımı

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisi Kabe için yanlış bir bilgidir?

 • Arabistan’da Mekke’de bulunur.
 • Namaz kılarken insanlar ona yönelir.
 • Hac ibadeti burada yapılır.
 • Hz. Muhammed'in kabridir.

Soru-8: Öğretmen sınıfa Dua ibadetin özüdür hadisini söyledi. Öğrencilere bu sözde asıl anlatılmak istenen nedir diye sordu. Öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlış olabilir ?

 • Hatice: Duayla insan Allah’la iletişim kurar
 • Edanur:Tüm ibadetler aslında dua niteliği taşır
 • İsmail: İbadetlerin kabulü için dua önemlidir
 • Yusuf:Sadece dua ederek sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz

Soru-9: Hz. Muhammed'in süt annesinin adı ............................

 • Şeyma
 • Üneys
 • Halime
 • Amine

Soru-10: Hz. Muhammedin Mekke'den Medine'ye göç etmesine ................. denir.

 • iltica
 • göç
 • hicret
 • sefer

Soru-11: Yalan söylememek, günahlardan uzak durmak, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir?

 • Kalp temizliği
 • Beden temizliği
 • Elbise temizliği
 • Çevre temizliği

Soru-12: Allah'a ibadet amacıyla yapılmış olan ve Mekke’de bulunan kutsal binaya ne ad verilir?

 • Kabile
 • Kabe
 • Cami
 • Mescid

Soru-13: Bir Müslümanın diğer Müslümanla üç günden fazla küs durması helal olmaz hadisi neyi anlatır?

 • Küstüğümüz kişiyle üç günden önce barışılamayacağı
 • Küslüğün Müslüman kardeşliğini sona erdireceğini
 • Müslümanların küsmesinin mümkün olmadığını
 • Müslümanlar arasında kardeşliğin hakim olup daimi küslük olmamasını

Soru-14: Bir annenin evladına olan derin şefkati Allah'ın en çok hangi sıfatını gösterir?

 • Adaletini
 • İlmini
 • İradesini
 • Rahmet ve şefkatini

Soru-15: Aşağıdakilerden hangisi Esma-ül Hüsnadan (Allah'ın güzel isimlerinden) değildir?

 • Rahim
 • Aziz
 • Hakim
 • Tanrı

Soru-16: Hz. Aişe Hz Muhammed'in ahlakını; ..................... ahlakı olarak ifade etmiştir.

 • İman
 • Kuran
 • Din
 • Kitap

Soru-17: Hz. Muhammed'in annesinin adı .........................., babasının adı ise ................................ Boşlukta hangi isimler yer almaktadır.

 • Amine- Abdullah
 • Halime- Abdulmuttalib
 • Ümmü eymen - Ebu talib
 • Halime – Abdulmuttalib

Soru-18: Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, Peygamberlere inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak, kadere inanmak. Şeklinde sayılan maddelerin tamamına birden ne isim verilir?

 • Dinin şartları
 • Kitabın şartları
 • İslam'ın şartları
 • İmanın şartları

Soru-19: Hz. Muhammed'in ilk yaptığı savaş ................ savaşıdır.

 • Hendek
 • Bedir
 • Mute
 • Uhud

Soru-20: Hz. Muhammed'in peygamberliğinden önce uymuş olduğu Hz İbrahim'den kalmış olan ve tek olan Allah'a inanmayı gerektiren inancın ismi neydi?

 • İslamiyet
 • Yahudilik
 • Hristiyanlık
 • Haniflik

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar