Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 4-5.Sınıf Genel Değerlendirme Test Soruları-3

Bu Testin En İyi Dereceleri:
ecemerve - 100.000
Laydı - 100.000
temelcan52 - 100.000
ahmetensar - 93.333
münire - 86.667
Amanda Sparks - 80.000
ACAR ACAR - 73.333
tahirkaya - 73.333
erdener - 66.667
Amanda Sparks - 53.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Kuranı kerim 114 sure  ve  6666  .........................   oluşur?  Boş alana hangi ifade gelmelidir?

 • ayetten
 • bölümden
 • kısımdan
 • cüzden

Soru-2: Temizlik imanın .................. Hadis-i şerifini tamamlayan ifade hangisidir?

 • aynasıdır
 • parçasıdır
 • yarısıdır
 • göstergesidir

Soru-3: Namazda her rekatta okunan ve Kuran'ın ilk suresi olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fatiha Suresi
 • Fil Suresi
 • Zilzal suresi
 • Nas suresi

Soru-4: Genel manada yapılan her iyi işe, özel manada ise ihtiyaç sahibine Allah rızasını gözeterek yardımda bulunmaya ne denir?

 • Yardım
 • Sadaka
 • Farz
 • Zekat

Soru-5: Peygamberimizin adet ve davranışlarına ne denir?

 • Kural
 • Farz
 • Helal
 • Sünnet

Soru-6: Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış gayesini açıklayan bir ayet-i kerimedir?

 • "De ki: Allah birdir" (İhlas Suresi, 1)
 • "Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin." (İsra Suresi, 44)
 • "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" (Zariyat suresi, 56)
 • "Sana Kevser'i verdik" (Kevser Suresi, 1)

Soru-7: Kuran'ın kitap haline getirilmiş şekline ne denir?

 • Suhuf
 • Cüz
 • Mushaf
 • Kütüb

Soru-8: Kuran-ı Kerimin Mekke'de inen ayetlerine ..................  ayetler, Medine de inen ayetlerine de ....................... ayetler denir. Boş alanlara hangi ifadeler gelmelidir?

 • imani – kurani
 • vahyi -  kurani
 • mekki- medeni
 • kitabi - dini

Soru-9: Peygamberimiz hayattayken onu görebilen kişilere................... ya da ................ denir.  Boş alanlara hangi ifadeler gelmelidir?

 • tabiin- salihler
 • alim - ulema
 • sahabe- eshab
 • evliya- veliler

Soru-10: İnsanın başına gelen küçüklü büyüklü sıkıntı ve acıların bir hikmeti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bazı şeyleri sıkıntılar sebebiyle öğreniriz
 • İnsanın günahlarına kefaret (karşılık) olur
 • Hepsi
 • İnsanı olgunlaştırır

Soru-11: Elhamdülillahi rabbil Alemin (Alemlerin rabbine hamdolsun) (Fatiha, 2) Cümlesi Kuranın bölümlerinden hangisine girer?

 • Bir sayfadır
 • Bir cüzdür
 • Bir suredir
 • Bir ayettir

Soru-12: Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi iyi bir arkadaş olmayı gerektirmektedir?

 • Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.
 • Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğreteninizdir
 • Arkadaşın en iyisi arkadaşına iyi davranandır
 • Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur

Soru-13: Kuranın .................... sayfalık bölümüne bir cüz  denir. Kuranda ............. cüz vardır. Boş alanlara hangi sayılar yazılmalıdır?

 • 10 – 30
 • 40 - 30
 • 20 – 30
 • 30 – 30

Soru-14: Aşağıdakilerden hangisi kul hakkını çiğnemektir?

 • Komşuyu rahatsız etmek
 • Yere çöp atmak
 • Hepsi
 • Birisinin izinsiz eşyasını almak

Soru-15: İman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız hadisi neyi vurgulamaktadır?

 • Cömertlik
 • İman ve sevgi
 • Saygı ve sevgi
 • Oruç tutmanın önemi

Soru-16: Peygamberimizin kızı Hz Fatıma ile amcasının oğlu Hz Ali'den olan torunlarının isimleri nelerdir?

 • Zeyd ve Ammar
 • Zeynel abidin ve  Hasan-ı Basri
 • Talha ve Zübeyr
 • Hz Hasan ve Hz Hüseyin

Soru-17: Kuran ................... insanlar için indirilmiş evrensel bir kitaptır. Cümleyi tamamlayan doğru ifade hangisidir?

 • bazı
 • eski
 • bütün
 • birtakım

Soru-18: Peygamberimize düşmanları tarafından dahi Muhammed-ül Emin denilmesinin sebebi nedir?

 • Haşimoğulları sülalesinden olması
 • Son peygamber olması
 • Güvenilir olması ve hiç yalan söylememesi
 • Amcası Ebu Talibin toplumda sözü geçen bir kişi olması

Soru-19: Kuranın indiriliş sürecinde ayetleri yazmakla görevli sahabelere ne isim verilir?

 • vahiy katibi
 • yazıcılar
 • hattat
 • kuran yazıcısı

Soru-20: Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi çevreye duyarlı olmamızı emreden bir hadis-i şeriftir?

 • İki günü birbirine denk olanlar aldanmıştır.
 • Kişinin malayani (boş) şeyleri terki İslam'ının güzelliğinden ileri gelir.
 • Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde sun.
 • Avlularınızı, sokakları, ağaçlıkları, halka açık alanları temiz tutunuz.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar