Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 4-5.Sınıf Genel Değerlendirme Test Soruları-3

Bu Testin En İyi Dereceleri:
ecemerve - 100.000
Laydı - 100.000
temelcan52 - 100.000
ahmetensar - 93.333
münire - 86.667
Amanda Sparks - 80.000
ACAR ACAR - 73.333
tahirkaya - 73.333
erdener - 66.667
Amanda Sparks - 53.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Kuran'ın kitap haline getirilmiş şekline ne denir?

 • Suhuf
 • Mushaf
 • Kütüb
 • Cüz

Soru-2: Kuranı kerim 114 sure  ve  6666  .........................   oluşur?  Boş alana hangi ifade gelmelidir?

 • kısımdan
 • ayetten
 • bölümden
 • cüzden

Soru-3: Elhamdülillahi rabbil Alemin (Alemlerin rabbine hamdolsun) (Fatiha, 2) Cümlesi Kuranın bölümlerinden hangisine girer?

 • Bir cüzdür
 • Bir sayfadır
 • Bir ayettir
 • Bir suredir

Soru-4: Aşağıdakilerden hangisi kul hakkını çiğnemektir?

 • Komşuyu rahatsız etmek
 • Yere çöp atmak
 • Birisinin izinsiz eşyasını almak
 • Hepsi

Soru-5: Peygamberimizin kızı Hz Fatıma ile amcasının oğlu Hz Ali'den olan torunlarının isimleri nelerdir?

 • Talha ve Zübeyr
 • Hz Hasan ve Hz Hüseyin
 • Zeynel abidin ve  Hasan-ı Basri
 • Zeyd ve Ammar

Soru-6: Kuranın .................... sayfalık bölümüne bir cüz  denir. Kuranda ............. cüz vardır. Boş alanlara hangi sayılar yazılmalıdır?

 • 40 - 30
 • 10 – 30
 • 30 – 30
 • 20 – 30

Soru-7: İnsanın başına gelen küçüklü büyüklü sıkıntı ve acıların bir hikmeti aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsanı olgunlaştırır
 • Bazı şeyleri sıkıntılar sebebiyle öğreniriz
 • Hepsi
 • İnsanın günahlarına kefaret (karşılık) olur

Soru-8: Kuranın indiriliş sürecinde ayetleri yazmakla görevli sahabelere ne isim verilir?

 • yazıcılar
 • kuran yazıcısı
 • hattat
 • vahiy katibi

Soru-9: Genel manada yapılan her iyi işe, özel manada ise ihtiyaç sahibine Allah rızasını gözeterek yardımda bulunmaya ne denir?

 • Farz
 • Sadaka
 • Yardım
 • Zekat

Soru-10: Kuran ................... insanlar için indirilmiş evrensel bir kitaptır. Cümleyi tamamlayan doğru ifade hangisidir?

 • bütün
 • bazı
 • birtakım
 • eski

Soru-11: İman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe de gerçek mümin olamazsınız hadisi neyi vurgulamaktadır?

 • Cömertlik
 • Oruç tutmanın önemi
 • Saygı ve sevgi
 • İman ve sevgi

Soru-12: Kuran-ı Kerimin Mekke'de inen ayetlerine ..................  ayetler, Medine de inen ayetlerine de ....................... ayetler denir. Boş alanlara hangi ifadeler gelmelidir?

 • imani – kurani
 • kitabi - dini
 • vahyi -  kurani
 • mekki- medeni

Soru-13: Aşağıdakilerden hangisi insanın yaratılış gayesini açıklayan bir ayet-i kerimedir?

 • "Sana Kevser'i verdik" (Kevser Suresi, 1)
 • "Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin." (İsra Suresi, 44)
 • "De ki: Allah birdir" (İhlas Suresi, 1)
 • "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım" (Zariyat suresi, 56)

Soru-14: Peygamberimize düşmanları tarafından dahi Muhammed-ül Emin denilmesinin sebebi nedir?

 • Amcası Ebu Talibin toplumda sözü geçen bir kişi olması
 • Son peygamber olması
 • Haşimoğulları sülalesinden olması
 • Güvenilir olması ve hiç yalan söylememesi

Soru-15: Namazda her rekatta okunan ve Kuran'ın ilk suresi olan sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fatiha Suresi
 • Nas suresi
 • Zilzal suresi
 • Fil Suresi

Soru-16: Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi çevreye duyarlı olmamızı emreden bir hadis-i şeriftir?

 • İki günü birbirine denk olanlar aldanmıştır.
 • Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde sun.
 • Avlularınızı, sokakları, ağaçlıkları, halka açık alanları temiz tutunuz.
 • Kişinin malayani (boş) şeyleri terki İslam'ının güzelliğinden ileri gelir.

Soru-17: Peygamberimiz hayattayken onu görebilen kişilere................... ya da ................ denir.  Boş alanlara hangi ifadeler gelmelidir?

 • tabiin- salihler
 • evliya- veliler
 • sahabe- eshab
 • alim - ulema

Soru-18: Peygamberimizin adet ve davranışlarına ne denir?

 • Kural
 • Farz
 • Sünnet
 • Helal

Soru-19: Temizlik imanın .................. Hadis-i şerifini tamamlayan ifade hangisidir?

 • yarısıdır
 • parçasıdır
 • aynasıdır
 • göstergesidir

Soru-20: Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi iyi bir arkadaş olmayı gerektirmektedir?

 • Zarar vermek ve zarara zararla karşılık vermek yoktur
 • Arkadaşın en iyisi arkadaşına iyi davranandır
 • Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğreteninizdir
 • Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar