Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi 4-5.Sınıf Genel Değerlendirme Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
ACAR ACAR - 100.000
ahmetensar - 100.000
Ardacan Küçükcan - 100.000
azrahacer.com - 100.000
Çalışkan Enes - 100.000
ecemerve - 100.000
Hello Kity - 100.000
muhsine - 100.000
sahip - 100.000
Temelcan - 100.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1:

Öldükten sonra dirilmeye ………denir.  Amel defterlerinin dağıtılmasına da …………..denir.

Boş bırakılan yerlere hangi ifadeler gelmelidir?

 • mahşer-mizan
 • vefat-sırat
 • kabir-hesap
 • haşir-neşir

Soru-2: Ölüm nedir?

 • Yok olmaktır
 • Hiçbiri
 • Ebedi olan diğer hayatın başlangıcıdır
 • Bilinemez

Soru-3: Peygamberimizin en büyük ve daimi mucizesi nedir?

 • Bedir savaşında meleklerin yardım etmesi
 • Güvercin ve örümceğin mağara girişine yuva yapması
 • Ay'ı ikiye bölmesi
 • Kuran-ı Kerim

Soru-4: Kur’an-ı Kerim’i kitap haline getirten kimdir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer

Soru-5: Kur’an-ı Kerim,............... sure ve ..................... ayetten oluşmuştur. Boş bırakılan alana hangi ifadeler yazılmalıdır?

 • 30-5000
 • 114-6666
 • 60- 6000
 • 100-300

Soru-6: Hafız kime denir?

 • Kuranı baştan sona bir kere okuyana
 • Namaz surelerini ezbere bilene
 • Kuranı baştan sona ezbere bilene
 • Kuran okumasını bilene

Soru-7: Kainattaki en önemli varlık olan insanın en önemli iki vazifesi nedir?

 • İman ve dua
 • Gezmek
 • Oyun oynamak
 • Zengin olmak

Soru-8: Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri ...............ve.............sureleridir. Boş bırakılan yerlere hangi ifadeler yazılmalıdır?

 • Rahman – Yasin
 • Kevser ve Bakara
 • Fatiha ve Nas
 • Mülk ve Kureyş

Soru-9: İlk inen ayetler hangi sureye aittir?

 • Bakara
 • Alak
 • Nas
 • Kevser

Soru-10: Allah’ın  "koruyan" anlamına gelen ismi hangisidir?

 • Hafiz
 • Rahman
 • Gafur
 • Rezzak

Soru-11: Aşağıdakilerden hangisi dinimize ait sembollerden birisi değildir?

 • Cami
 • Ezan
 • Seccade
 • Kilise

Soru-12: Yüce Allah’a yönelerek ondan çeşitli isteklerde bulunmaya ne denir?

 • Helal
 • Niyet
 • Dua
 • Sevap

Soru-13: Aşağıdakilerden hangisi sınava giren kişiye söylenmez?

 • Allah yardımcın olsun.
 • Başarılar dilerim.
 • Allah zihin açıklığı versin.
 • Allah şifalar versin.

Soru-14: Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son sureleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Fatiha-Bakara
 • Bakara-Nas
 • Bakara-Kevser
 • Fatiha-Nas

Soru-15: Allah'ın vermiş olduğu nimetlerin sayısı ne kadardır?

 • Saymakla bitirilemez
 • 100 tane
 • On milyon tane
 • 5000 tane

Soru-16: Allah’ın, insanların yararlanması için verdiği her şeye ne denir?

 • Sevgi
 • Vahiy
 • Din
 • Nimet

Soru-17: Kuru bir çekirdeğin toprak altında kabuğunu çürütüp yeryüzüne çıkıp filizlenmesi bize aşağıdakilerden hangisini düşündürmez?

 • Varlıkları canlandırmanın Allah'a zor olmadığı
 • Her şeyin çürüyüp yok olacağını
 • Tekrar diriltmenin Allah'ın bir kanunu olduğunu
 • Dünyanın en önemli varlığı olan insanların da ölüp toprağa girdikten bir süre sonra diriltileceğini

Soru-18: Kırda gördüğümüz  güzel bir çiçek hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi bir tefekkür (düşünce ibadeti) sayılır ?

 • Çiçek güzel kokulu bir varlıktır
 • Çiçek bir canlı türüdür
 • Yaratanını anlatan bir kasidedir (övgü şiiri)
 • Çiçek bir bitki türüdür

Soru-19: Güzel olan her türlü işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz?

 • Maşallah
 • Elhamdülillah
 • Bismillahirrahmanirrahim
 • İnşallah

Soru-20: Yüce Allah, söz, ve davranışlarıyla en güzel örnek olarak bize kimi göstermiştir?

 • Kardeşlerimizi
 • Peygamberimizi
 • Melekleri
 • Annemizi ve babamız

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar