Cümlenin Öğeleri Değerlendirme Test Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Kkab12 - 13.333
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: “Hilmi Yavuz şiir ile felsefe arasındaki bağları, ayrılıkları vurguladığı bir söyleşide benim de ilgi alanıma giren kimi kavramlara değiniyor.”
Yukarıdaki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

 • Zarf tümleci
 • Yüklemler
 • Dolaylı tümleç
 • Özne
 • Nesne

Soru-2:

Birçok yapıtında çocuk sevgisini dile getirmiş olan Dağlarca, “Ağır Hasta” şiirinde de ağır hasta bir çocuğun kendisi, çevresi ve özlemleriyle ilgili hissettiklerini büyük bir duyarlılıkla yansıtıyor.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
 • Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem
 • Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Zarf tümleci-Yüklem
 • Dolaylı tümleç-Nesne-Özne-Zarf tümleci-Yüklem
 • Özne-Nesne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Yüklem

Soru-3: Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öğesini oluşturmuştur?

 • Şinasi, Z. Paşa ve N. Kemal Tanzimat yazınının öncü üç şairidir.
 • Başlar çiselemeye hüznün yağmuru içimin tenha, karanlık köşelerine.
 • Dergilerde uzunca bir süredir günümüz şiiri üzerine tartışmalar sürüyor.
 • Ahmet Haşim, Türk şiirinin Batı şiiriyle ilk gerçek karşılaşmasıdır.
 • Günlerce bir çocuk gibi Alâeddin’in sihirli lambasını aradım.

Soru-4: Aşağıdakilerden hangisinde nesne öbeği arasına yüklem girmiştir?

 • Ipıl ıpıl kar yağıyor sokaklarına Adapazarı’nın
 • Tadını iyice alarak yaşadı acı tatlı bu dünyada ne varsa.
 • Tüm kitaplarını okudu dünyaca tanınan bu yazarın.
 • Yalnızlığının sırrını döküyor orada yalnız bir ardıç.
 • Suyu çekilmiş bir ırmağın içli türküsüdür bizimkisi.

Soru-5: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem görevindeki bir deyimin arasına özne girmiştir?

 • Bir gün ağlamak diye bir şey olmayacak.
 • İncecik hüzün bulutları kümeleniyor başucuma.
 • Pusula ortasına yıldırım düşmüş bir ağacı gösteriyor.
 • Aklıma söyleyecek hiçbir şey gelmiyordu.
 • Her gece böler uykumu özlemle yüklü bir kuş.

Soru-6: Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Tiyatromuz, / batılı yönelişin ilk adımlarından bu yana / toplumu merkezine almış bir çizgi / izlemiştir.
 • Dönüp baktığımızda, / her önemli şair gibi / Turgut Uyar’ın da bize büyük bir mıknatıs bıraktığını / görüyoruz.
 • Türk sinemasında / toplumsal içerikli filmler / ilk olarak / köylülük ve göç sorunlarının işlenmesiyle / ortaya çıkmıştır.
 • Yahya Kemal’de sık sık dile gelen İstanbul sevgisi, / tarihsel ve kültürel bütünlük içinde / şiirsel olarak / verilir.
 • Merdiven basamaklarının hemen altında, /arkası kerpiç duvara dayanmış peykenin üzerinde, /gençten, / bıyıklı biri / uyuyordu.

Soru-7: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Ahmet Cemil ölçüsünde bir romanın sayfaları arasından fırlayarak sokaklarda dolaşmaya başlayan pek az roman kişisi / vardır.
 • Edebiyat-ı Cedide hareketi / Tevfik Fikret’in yönetiminde yayımlanan Servet-i Fünun dergisinde toplanan yeni bir kuşakla / başlar.
 • Hüseyin Rahmi’nin romanlarının ortak özelliği, / İstanbul’da geçen olaylara bağlı konuların işlenmesidir.
 • Hikâye sanatının da bir açılım kazandığı şu günlerde / genç hikâyecinin kendine eleştirel gözlerle bakması / zorunludur.
 • Bir şiirin yalnız o şiire giren değil, / bir de girmeyen sözcüklerden oluştuğuna / inanırım.

Soru-8: I-  Her şairin ilk yapıtı, bir kumaşın ilk metresi gibidir.
II- Yazarın anlatım tekniği, pek fazla rastlanmayan bir uygulamaydı.
III- Şeyh Galib’e göre can ışıl ışıl yanan bir mum gibidir.
IV- Sen yalnız geceyi görüyorsun, ben ağaran tanyerini.
V- Bayram günlerinin de sonu var bütün günler gibi.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi öğe dizilişi bakımından özdeştir?

 • III ve IV
 • V ve I
 • II ve III
 • I ve II
 • IV ve V

Soru-9: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yalnızca yüklemden oluşmuştur?

 • Omuzlarının üzerinde kendi kafasını taşıyan çok az insan tanıyorum.
 • “Devlet Ana” Kemal Tahir’in üzerinde en çok tartışılan romanı olmuştur.
 • Bir şairin adının sadece ve sadece şiiriyle öne çıkacağına inanan biriyim.
 • Yiğitlik söz konusu olunca Dede Korkuta göndermeler yapılır.
 • Her ülke şiirinin kendine göre bir rengi olduğunu söylerdi Cemal Süreya.

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisinde yüklem zamirden oluşmuştur?

 • Bahçenin içinde bembeyaz güller arasında, su üzerinde bir nilüfer gibi o.
 • Bu topraklar, senindir ona emek verdiğin sürece.
 • Kim bilir nasıl da çağlıyordur eriyen karlarla birlikte sular.
 • Kerpiç duvarlarla örtülü toprak damlarda geçti çocukluğu.
 • Geldi, indi salınarak, nazlı serin bir mavilik meydana öğle vakti.

Soru-11: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Türk şiiri ve şiir estetiği, / moda ve müzikte olduğu gibi / farklı şekil ve yapılara bürünerek / gelmiştir / günümüze.
 • Orhan Veli’nin “Yol Türküleri” / pek çok kimse için /Anadolu’da yapılmış bir yolculuğu anlatan basit bir şiirdir.
 • Osman Celal’in hikâyelerinde / insanların yoksulluk yüzünden düştüğü durumlar / en çarpıcı biçimde /görülür.
 • Büyük ozan Karacaoğlan’ın aşkı anlatan o nefis türkülerine / bugün / de / birçok düğünde / rastlarsınız.
 • Heraklitus, / dünyayı tanımak isteyen insanların / onu en ince ayrıntılarına kadar öğrenmesi gerektiğini söylüyor.

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

 • Biz, benim yaşıtlarım ile benden yaşça biraz daha büyük ve küçük olanlar, şiir konusunda ikiye bölündük.
 • Ablamı, o fedakâr insanı, her zaman ayrı bir yerde tuttuğumdan, kimseyle paylaşmak istememişimdir.
 • Mitos, dünyanın kökenini, tanrıların doğasını, nesnelerin düzenini açıklayan temel bir anlatıdır.
 • Halk şiirimizde sevgili, el değmemişliği, ulaşılmazlığı, aydınlatıcılığı bakımından aya benzetilir.
 • Kendine özgü bir gelenek içinde söylenen maniler bir ucuyla geçmişe, bir ucuyla da günümüze uzanır.

Soru-13: Gönlümün sararmış yaprakları arasında bir yaralı kuş seğiriyor durmaksızın.
Yukarıdaki cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem-Zarf tümleci
 • Dolaylı tümleç-Özne-Yüklem-Zarf tümleci
 • Nesne-Dolarlı tümleç-Özne-yüklem
 • Dolaylı tümleç-Özne-Nesne-Yüklem
 • Özne-Dolaylı tümleç-Nesne-Zarf tümleci

Soru-14: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir?

 • Dayın yurt dışından geldiğinde ne hediye etti sana?
 • Kim bulabilir şimdi denizde kaybolan saatimi?
 • Ne kadar kaldı zilin çalmasına acaba?
 • Nereye gideceksiniz gecenin bu saatinde, canım?
 • Salı günlerinde ne satılıyor semt pazarlarında?

Soru-15: Aşağıdakilerden hangisinde özne isim tamlamasından oluşmuştur?

 • Reşat Nuri’nin romanları, yirminci yüzyılın değişen toplumsal koşullarının ortaya çıkardığı yeni insanı getirmiştir.
 • Ağalardan alacağını köylüye dağıtmayı düşleyen bir ikinci İnce Memet  değil mi Derviş Bey?
 • Başkaldırının sembolü olan Köroğlu hikâyesidir, ezilenin ezene duyurduğu en güçlü ses.
 • Eski zamanlarda, her anlatıda yalnız kişiler değil olaylar da abartılarak yansıtılırdı.
 • Heyecan uyandırmayı amaçlayan yazar, romanın polisiye havasını da hiç mi hiç ihmal etmez.

Soru-16: Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

 • Şaire göre, şiirde anlatılan şey aslında her zaman için insanın iç dünyasıdır.
 • Kendinden başka kimseyi düşünmeyen kişiler ilkeliklerinden kurtulamamışlardır.
 • Ömer Seyfettin in toplumsal sorunlara uzak kalmadığını kanıtlayan yapıtları çoktur.
 • İkinci Yeni şairlerinden olan Turgut Uyar, şiirde güncelliğe yer veren bir şairdir.
 • Her toplumda, dünyayı eline alıp değiştirmeye çalışanlar yazardır öncelikle.

Soru-17:

I- Ben kendimi denemeci ve yenilikçi sayarım.
II- Fakir Baykurt bu konuya farklı bir açıdan bakar.
III- Sıradan bir insan bir sanatçının yazdığı gibi yazamaz.
IV- Bu romanı bitireceğine söz vermiştim kendime.
V- Okul kitaplarına yazılacaklar ince elenip sık dokunmalı.

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf tümleci vardır?

 • II ve III
 • I ve II
 • III ve V
 • I ve V
 • IV ve V

Soru-18: Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

 • Orhan Pamuk tüm romanlarıyla edebiyat dünyamızda en çok tartışılan romancı olmuştur.
 • “Şu şiiri beğendim” dediğimiz zaman, o şiirin, mutlaka bize hitap eden bir yönü vardır.
 • Sinemanın başlangıcından beri şairlerin şiirlerinde bu sanat dalıyla ilgi kurdukları görülmüştür.
 • Karanlığa ve umutsuzluğa karşı çıkmak sanatın, edebiyatın doğasındadır.
 • Şiirin son dizesi, saçlarının karıştırılmasını isteyen bir yaşlının ilgi bekleyişini anlatıyor.

Soru-19: Genç gazetecileri değil de onların düşürüldüğü durumu ve geçerli anlayışı eleştiriyorum.
Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zarf tümleci-Yüklem
 • Belirtili nesne-Yüklem
 • Yüklem-Nesne-Yüklem
 • Özne-Yüklem
 • Dolaylı tümleç-Yüklem

Soru-20: “II. Meşrutiyet daha ilk yıllarında, halkta özgürlüğü hayata geçirme bilinci yaratmıştı.”
Yukarıdaki cümlenin öğelerini bulabilmek için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır?

 • Kimde-Ne-Ne zaman-Ne
 • Ne zaman-Kimde-Ne-Ne
 • Kim-Ne zaman-Kimde-Ne
 • Ne-Ne zaman-Kimde-Ne
 • Ne zaman-Ne-Kimde-Ne

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar