4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Henüz rekor kaydı yapılmamış.
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdaki olaylardan hangisi millî mücadele döneminin başlangıcı olarak kabul edilir?

 • Sivas Kongresi
 • Büyük Millet Meclisinin açılması
 • Erzurum Kongresi
 • Atatürk’ün Samsun'a çıkması

Soru-2: I. TBMM'nin açılması

II. Cumhuriyetin ilanı
III. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı
Yukarıda verilen gelişmelerle tarihler eşleştirildiğinde hangi tarih dışta kalır?

 • 30 Ağustos 1924
 • 23 Nisan 1920
 • 29 Ekim 1923
 • 19 Mayıs 1919

Soru-3: Mustafa Kemal’e hangi savaştan sonra mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verilmiştir?

 • Sakarya
 • Başkomutanlık
 • Çanakkale
 • İnönü

Soru-4: Aşağıdakilerden hangisi yön bulmak için kullandığımız yöntemlerden değildir?

 • Pusula
 • Karınca yuvası
 • Kutup Yıldızı
 • Kum saati

Soru-5: Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yanlış kullanılmasının olumsuz sonuçlarından biridir?

 • Zaman tasarrufu
 • Tedavilerin daha çabuk yapılması
 • Radyasyon
 • Hızlı iletişim

Soru-6: En güvenilir yön bulma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çubuk gölgesi
 • Pusula
 • Kutup Yıldızı
 • Karınca yuvaları

Soru-7: Sakarya Meydan Muharebesi kimlere karşı yapılmıştır?

 • Ermeniler
 • İtalyanlar
 • İngilizler
 • Yunanlar

Soru-8: ? yerine, aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

 • Kız Kulesi
 • Peribacaları
 • Topkapı Sarayı
 • Anıtkabir

Soru-9: Düşman işgaline karşı halkın oluşturduğu direniş güçlerine ne ad verilmiştir?

 • Düzenli ordu
 • Millî ordu
 • Güçlü askerler
 • Kuvâ-yı Millîye

Soru-10: Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 • Ova
 • Köprü
 • Göl
 • Dağ

Soru-11: Doğal afetler sırasında halkın mal ve can güvenliğini sağlayarak can kayıplarını mümkün olduğunca azaltmaya çalışan kurum hangisidir?

 • Tema Vakfı
 • Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Yeşilay
 • Sivil Savunma Teşkilatı

Soru-12: Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

 • Yangın
 • Deprem
 • Savaş
 • Heyelan

Soru-13: Aşağıdakilerden hangisi beşerî unsurlardan biridir?

 • Çiçek
 • Göl
 • Bina
 • Ağaç

Soru-14: Yüzünü Güneş'in battığı yöne çeviren Mert'in sol kolu yaklaşık olarak hangi yönü gösterir?

 • Doğu
 • Batı
 • Kuzey
 • Güney

Soru-15: Teknolojik ürünler günümüzde farklı alanlarda insan hayatını kolaylaştırmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılmaktadır?

 • Bilgisayar
 • Belgegeçer
 • Otomobil
 • Radyo

Soru-16: Hava durumu hakkında bizleri bilgilendiren ve hava olaylarını tespit eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kızılay
 • TRT Genel Müdürlüğü
 • Sivil Savunma Teşkilatı
 • Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Soru-17: Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerimizden biridir?

 • Kuzeydoğu
 • Doğu
 • Kuzeybatı
 • Güneydoğu

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar