Türkçe dersi test soruları

Türkçe dersi test soruları

Türkçe Testi

1.Aşağıdakilerden hangisi “seçmen-göçmen” sözcüklerinin ortak özelliği değildir?

A)İki sözcük de addır.                                 B)İki sözcük de yapım eki almıştır.

C)İki sözcüğün de kökü eylemdir.              D)İkisi de birden fazla yapım eki almıştır.

 

2.”Balık baştan kokar.”cümlesinde yer alan sözcüklerin yapısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A)Türemiş-basit -basit                      B) Basit-basit basit

C) Türemiş-basit-türemiş                  D) basit- basit –türemiş

 

3.Hangi seçenekteki sözcükler,yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Yağmur-artık-dikiş                B)Bahar-gönül-dallar

C)İnsanlar-istemez-baktı         D)Güzel-karpuz-yedim

 

4.”Denize düşen yılana sarılır.”cümlesinde altı çizili ekler ,sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uygundur?

A)Çekim eki-çekim eki-çekim eki                  B)Yapım eki-yapım eki-çekim eki

C)Çekim eki -çekim eki-yapım eki                D) Çekim eki-yapım eki-çekim eki

 

5.”-ce”eki,hangisinde “Bu yaz gönlümce eğlenemedim.”cümlesindekine benzer bir anlamda kullanılmıştır?

A)Teklifimi kibarca reddetti.                B)Bana kaygısızca davranma.

C)Kendimce kararlar aldım.               D)Beni sessizce dinler,sanırdım.

 

6.”-lik”eki almış sözcük,aşağıdaki cümlelerin hangisinde türce farklıdır?

A)Yazlık ceketimi giydiğimde hazırlanmış olacağım.

B)Tepeyi aşınca geniş bir düzlük çıkacak.

C)İnsanlık görevimizi yerine getirdiğimiz için mutluyduk.

D)Gözlük yere düşünce camı kırılmış.

 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?

A)Anılar beni gerilere,ortaokul sıralarına götürüyor.

B)O yıllarda Rıfat Ilgaz hep hastaydı.

C)Sınıf öğretmenimiz de aynı şeyleri söyledi.

D)Son yıllarda zor bir yaşam sürüyordu.

 

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

A)Çevreden edinilen izlenimler,davranışları etkiler.

B)Kardeşim uzun boylu ve çok yakışıklı bir delikanlıydı.

C)Ölçülü davranışlar hepimizde saygı uyandırıyordu.

D)Dün yolda gördüğü kazayı bize de anlattı.

 

9.”Böyle çarpık düşüncelerle bir yere varamayacağını hala anlayamadın.”cümlesinin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)böyle çarpık düşüncelerle                 B)hala

C)bir yere varamayacağını                   D)böyle çarpık düşüncelerle bir yere varamayacağını

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin dolaylı tümleci belirtili ad tamlamasıdır?

A)Murat’ın kitabına ben de bakacağım.                B)Küçük çocuğa şeker uzattı.

C)Yazım kılavuzunda bunların hepsi var.             D)Dolabın kapağı aşağı sarkmış.

 

11.Aşağıdakilerin hangisine verilecek yanıt, öznedir?

A)Ne zaman geleceksin bize?            B)Kimlerle karşılaştın yolda.

C)Ne yiyorsun yarım saattir?              D)Dünden beri neresi ağrıyormuş?

 

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru özneyi bulmaya yöneliktir?

A)Senden borç para mı aldı?                       B)Konuları sadece sen mi anlatacaksın?

C)Dikiz aynasından mı gördün bizi?            D)Kar yağsa da yine gider misin?

 

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem,çatı bakımından ötekilerden farklıdır?

A)Oda ben de saçımızı aynı modelde kestirmişiz.

B)Seni dershanenin kapısında on dakika beklerim.

C)Bu büyük maçı evde izlemeyi düşünüyorum.

D)Düşmanın felaketine bile üzülmemelisin.

 

14.Aşağıdakilerin hangisinde işteş çatılı bir fiil yoktur?

A)Bu konuyu seninle tartışmayız.                  B)Her konuda güzelce anlaştık.

C)Arkadaşlarla şurada buluşacaktık.             D)Bir saat sınıfta ders çalıştım.

 

15.”Öğretmenin isteği üzerine tahta silindi.”cümlesindeki eylemin öznesine göre çatısı,aşağıdakilerden hangisidir?

A)Etken          B)Edilgen         C)Dönüşlü      D)İşteş

 

16.Kar yolları kapadı

     Köylü buna üzüldü

     Zavallı gözlerden yaşlar süzüldü

     Buzlu yollara tuzlar döküldü.

Yukarıdaki dizelerde hangisi yoktur?

A)etken eylem                 B)Edilgen eylem                 C)Dönüşlü eylem            D)İşteş eylem    

 

27.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde noktalama işaretleri,doğru olarak kullanılmıştır?

A)Geçen yıl iyi hatırlıyorum;babam:”Bu işin suçlusu sensin!”demişti.

B) Geçen yıl, iyi hatırlıyorum,babam:”Bu işin suçlusu sensin!”demişti.

C) Geçen yıl, iyi hatırlıyorum,babam:”Bu işin suçlusu sensin,”demişti.

D) Geçen yıl; iyi hatırlıyorum.babam:”Bu işin suçlusu sensin”demişti.

 

18.”Kolay kolay kızmaz,olur olmaz şeylere aldırmazdı.”cümlesinin niteliği,aşağıdakilerden hangisidir?

A)kurallı,olumlu,eylem cümlesi               B)devrik,olumlu ,ad cümlesi

C)kurallı,olumsuz, eylem cümlesi           D)Kurallı ,olumlu,ad cümlesi

 

19.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem büyük hem de küçük ünlü uyumu kuralına uyar?

A)kitaplar              B)annemi                C)konuklarımıza   D)kalemden

 

20.”Hasta hemşireyi odasında görmek istemiyor;her geldiğinde ona,bu sevecen kızcağıza bağırıyordu.”

Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A)Ünsüz yumuşaması          B) Ünsüz benzeşmesi               C)Ünlü daralması           D)Kaynaştırma ünsüzü

 

21.Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A)Zulmü sevmez çekinmez zulümdende            B)Affeder geldi mi işine

C)Kin güder gelmedi mi de                                 D)İçlidir,duyarlıdır sırasına göre

 

22.”Yemekte ne var?”Sorusuna yanıt olabilecek aşağıdaki cümlelerin hangisinin yazımı doğrudur?

A)Dolmada var tavukta.                     B)Dolma da var tavuk ta var.

C)Dolmada var tavukda  var.             D)Dolma da var tavuk da.

 

23.Bu kitapların hepsini ayrı ayrı eleştiriyor()değerlendiriyor( )yargıya varmaya çalışıyordu( )

Yukarıdaki parantezlere,sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A(,)(,)(.)                B)(.)(,)(!)

C)(,)(;)(.)               D)(,)(;)(!)

 

24.Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin çeşidine göre diğerlerinden farklıdır?

A)Her zaman seninleyim.                  B)Fırtınalar çaldı seni.

C)Gitme ,aklım sen de kalır.              D)Geceyi sana yazdım.

 

25.”Bahçeye çıkdı.Onu bekliyecekti.Oysa ki o çoktan uzaklaşmıştı.”cümlesinde kaç yazım yanlışı vardır?

A)1         B)2           C)3              D)4


tag Türkçe dersi test soruları sorular soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz Türkçe soru bankası

2012-12-28 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 3555 kez ve en son 2021-10-26 17:38:02 tarihinde görüntülenmiş.