Tarih Dersi 9.Sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

Tarih Dersi 9.Sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

SORULAR

Her Bölüm 10′ar Puandır.Süre 45 Dk.

 

1: Aşağıdaki yer alan ifadelerin doğru ya da yanlış olduğunu parantez içinde belirtiniz. (2X5)
 A) İslamiyet'in doğduğu sırada güçlü devletlerden biri Sasanilerdi.( )
 B) Japonya'da kast sistemi görülür. ( )
 C) Göktürkler Akhunlar'a karşı Sasaniler ile işbirliği yaptılar. ( )
 D) İslamiyet'ten önce de Arabistan'da sosyal adalet ve eşitlik vardı. ( )
 E) Kâbe İslamiyet ile birlikte kutsal bir yer oldu.( )

 

2: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara ilgili kelimeleri yazınız. (2X5)

A) Annesi ve babası ölen Hz. Muhammed dedesi ......... Himayesine girdi.
 B) 619 yılına Hz. Muhammed'in eşi ve amcası öldüğü için ........ denir.
 C) Hz. Ömer'in Sasaniler'e son verdi ve Müslümanlar ile ........ komşu oldu.
 D) Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri ........ devletini kurdular.
 E) ........ Dönemi Büyük Selçuklular'ın en parlak dönemi oldu.

 

3: Aşağıda yer alan tabloda belirtilen sözcüklerin hangi uygarlığa veya kişiye ait olduklarını karşılarına yazınız. (2X5)
KAVRAM UYGARLIK/KİŞİ
 Kutadgu Biliğ
 Tolunoğlu camii
 Divan-ı İşraf
 Ribat (kervansaray)
 Avasım

 

4: Hudeybiye Barışı Anlaşması'nın önemi nedir?
5: Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi?
6: Emeviler'in ırkçı, Abbasiler'in ise ılımlı ve hoşgörülü olmalarını sonucu nedir?
7: Büyük Selçuklular hangi olay sonucunda İslam dünyasının siyasi lideri oldular?
8: Malazgirt Savaşı'nın en önemli sonucu nedir?
9: Memlûkleri'in tarihteki önemi nedir?
10: Tolunoğulları ve İhşidilerin ortak özelliklerini yazınız.


tag Tarih Dersi 9.Sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Soruları Tarih Dersi 9.Sınıf 2.Dönem 3.Yazılı Soruları

2012-12-17 tarihinde Dosyabak.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 4208 kez ve en son 2021-10-24 01:53:36 tarihinde görüntülenmiş.