Milli Güvenlik Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Milli Güvenlik Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Adı ve Soyadı:...............

Sınıfı ve Numarası:.............

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Her soru 10 puandır.)

1. Milli strateji ne demektir?

..........................................

..........................................

..............................

2.Milli güç unsurları nelerdir?

......................................

........................................

......................

B. Aşağıdaki soruların doğru olan seçeneklerini işaretleyiniz. (Her soru 5 puan)

 

1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi milli güvenlik siyaseti ile ilgili değildir?

A)  Milli güvenliğin sağlanmasını amaçlar

B)  Milli hedeflere ulaşılmasını amaçlar

C)  Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) belirlediği görüşler dikkate alınır

D)  Bakanlar kurulu tarafından belirlenir

E)  Dış savunma hareket tarzına ait esasları kapsamaz

 

2. Aşağıdaki kurumlardan hangisi "Milli Güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından",

TBMM'ye karşı sorumludur?

A)  Milli Savunma Bakanı

B)  Bakanlar Kurulu

C)  Cumhurbaşkanı

D)  Genelkurmay Başkanı

E)  MGK Genel Sekreteri

 

3. Aşağıdakilerden hangisi MGK'nın çalışma yöntemine uymaz?

A) Genel Kurmay Başkanının başkanlığında toplanır.

B) İki ayda bir toplanır.

C) MGK'nın gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

D) Gündemin hazırlanmasında Başbakanın önerileri dikkate alınır.

E) MGK Genel Sekreteri de toplantıya katılır, fakat oylamaya katılmaz.

Aldığı Toplam Puan

Yazıyla

5'lik Sistemde

Aldığı Not

 

 

 

 

4. "Devletin anayasal düzeni , milli varlığını, bütünlüğünü milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarının yanı sıra, uluslararası antlaşmalarda kararlaştırılan haklarını, her türlü iç ve dış tehdide karşı korunmak ve kollanmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür."

      Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Milli güvenlik  B)Milli güç  C) Siyasi güç        D) Milli strateji     E) Askeri güç

 

5. Aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurlarından değildir?                 

A) Siyasi güç                   B) Ekonomik güç    C) Askeri güç                  D) Fiziki güç E) Demografik güç

 

6. Bir ülkenin ekonomik gücünün yüksek olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) İç ve dış kaynaklarının devamlı ve yeterli olması

B) İthalat ve ihracat dengesinin sağlanması

C)Teknoloji ve bilişimde dünya standartlarına ulaşması 

D) Uluslar arası IMF'ten kredi alması

E) Dünyadaki pazar payını arttırması

 

7." ......., Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir."

    Atatürk'ün yukarıdaki vecizesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Milletvekillerimiz      B) Ordumuz   C) Düşmanlarımız           D) Komşularımız            E) Dostlarımız 

 

8. Demografik güç nedir?

A) Siyasi güç                      B) Bilimsel güç         C) Nüfus gücü                    D) sanayi gücü          E) Teknoloji gücü

9. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin coğrafi gücünü etkileyen unsurlardan biri değildir?   

A) Ülkenin jeopolitik ve jeostratejik konumu

B) Yer altı ve yer üstü zenginliği

C) Topraklarının verimliliği

D) Çevresindeki enerji kaynakları ve doğal ticaret yolları üzerinde olması

E) Genç nüfusu

 

10. "Devletin resmi dilinin etkin ve kurallara uygun olarak kullanılması" hangi gücün milli güce katkı sağlaması için gerekir? 

A) Psiko-sosyal ve kültürel güç         B)Milli güç C) Siyasi güç D) Ekonomik güç     E) Askeri güç

 

11. "Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır."

      Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? 

A) Milli strateji  B) Milli güç  C) Siyasi güç    D) Ekonomik güç     E) Askeri güç

 

12. "......, elde edilmesi halinde, milli çıkarların gerçekleştirilmesini sağlayan sonuçlardır. "

      Yukarıdaki açıklamada, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Milli strateji    B)Milli güç      C) Siyasi güç     D) Ekonomik güç     E) Askeri güç

13. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin siyasi hedeflerinden biri değildir?

A) Devlet yönetiminde gücün halktan kaynaklanması

B) İthalat-ihracat dengesini lehimize geliştirmek

C) Bireyin doğuştan sahip olduğu inanç özgürlüğünü sağlamak

D) Devlet yönetiminin içeride demokratik, dışarıda devletin tam bağımsız olmasını sağlamak

E) Uluslararası  kuruluşlarda etkili ve aktif olarak yeni dünya düzeninde milli hedeflerimizden vazgeçmeden yer almak 

14. Aşağıdakilerden hangisi   Milli Menfaatlerimize" uygun düşmez?

A. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü,

B. hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olması,

C. Atatürk ilke ve inkılaplarının bir hayat tarzı olarak benimsenmesi,

D. Avrupa Birliği'nin her isteğinin müzakeresiz kabul edilmesi,

E. Vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması,

15." ......., Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatan severliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir."

Atatürk'ün yukarıdaki vecizesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Milletvekillerimiz    B) Ordumuz   C) Düşmanlarımız     D) Dilimiz   E) Dostlarımız  

16. "Bir toplumun milli menfaatlerini gerçekleştirmek amacıyla ulaşılması gereken ve ulaşıldıktan sonra da korunup devam ettirilecek somut ve belirli amaçlardır."

       Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Milli hedef       B)Milli güç           C) Siyasi güç      D) Ekonomik güç     E) Askeri güç


tag Milli Güvenlik Bilgisi Dersi I. Dönem I. Yazılı Sınavı Milli Güvenlik Bilgisi Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

2012-12-17 tarihinde Dosyabak.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2474 kez ve en son 2021-03-03 09:15:18 tarihinde görüntülenmiş.