Karbonhidratlar İle İlgili Test Soruları

Karbonhidratlar İle İlgili Test Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi fotosentez sırasında bitkiler tarafından sentezlenmez?

A) Selüloz B) Nişasta C) Fruktoz D) Maltoz E) Gilikojen

2) Aşağıdakilerden moleküllerden hangisi hücrede sentezlenemez?

A) Karbonhidratlar B) Vitaminler C) Proteinler D) Yağlar E) Mineraller

3) Bir hücre sükroz molekülü sentezliyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bitki hücresidir

B) Hücrede fruktoz yoğunluğu azalır

C) Hücrede glikoz yoğunluğu azalır

D) Çevreden su içeri alınır

E) Çevreye su verilir

4) Aşağıdakilerden hangisi tüm hücrelerde bulunur?

A) Nişasta B) Selüloz C) Gilikojen D) Maltoz E) Protein

5) Bir kapta bulunan sükroz, maltoz ve laktoz bileşikleri hidroliz edilirse, aşağıdaki bileşiklerden hangisinin en fazla oluşması beklenir?

A) Glikoz B) Sükroz C) Galaktoz D) Fruktoz E) Pentoz

6) Aşağıdakilerden hangisi yapı taşlarına hidroliz edilemez?

A) Laktoz B) Nişasta C) Glikoz D) Sükroz E) Selüloz

7) Aşağıdaki tablo monosakkaritleri, bunların birleşmesi ile oluşan disakkarit ve polisakkaritleri göstermektedir. Hangisi yada hangileri doğru eşleştirilmiştir?

Monosakkarit Disakkarit Polisakkarit

I. Glikoz Fruktoz Nişasta

II.Galaktoz Glikoz Glikojen

III.Glikoz Fruktoz Selüloz

IV.Glikoz Sükroz Nişasta

V. Fruktoz Galaktoz Glikoz

A) I ve II B)III, IV ve V C) Yanlız IV D) Yalnız II E) II, III ve IV

8) Aşağıdakilerden hangisi suyun canlılar için önemli oluşunu en iyi açıklar?

A) Yapısında oksijen ve hidrojen bulunması

B) Dünyada en çok bulunan madde olması

C) Taşıma sisteminde kullanılması

D) Boşaltım ürünleri için su gerekmesi

E) Çok iyi bir çözücü olması

9) Temel yapı taşları glikoz olan aşağıdaki bileşiklerden hangisi hayvansal karbonhidrattır?

A) Nişasta B) Maltoz C) Sükroz D) Glikojen E) Selüloz

10)Aşağıdakilerden hangisi karaciğerde depolanan karbonhidrat çeşididir?

A) Glikojen B) Nişasta C) Glikoz D) Selüloz E) Fruktoz

11)Bitkiler güneş enerjisini hangi enerjişekline dönüştürürler?

A) Elektrik enerjisi

B) Işık enerjisi

C) Hareket enerjisi

D) Kimyasal bağ enerjisi

E) Isıenerjisi

12)Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların vücuttaki ana görevidir?

A) Yapıtaşı olarak kullanılırlar

B) Vücudu dış etkilerden korurlar

C) Enerji vericidirler

D) Yapıcıve onarıcıdırlar

E) Savunma sistemini oluştururlar

13) X + Y = Z reaksiyonunda Z bir disakkarit ise bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) X ve Y birer monosakkarittir

B) Bu bir dehidrasyon sentezidir

C) Z maddesi glikozit bağı taşır

D) Z maddesi bir proteindir.

E) X glikoz olabilir.

14)Bir hidroliz reaksiyonunda 520 molekül su kullanılmış ve 521 glikoz elde edilmiştir. Kaç glikozit bağı koparılmıştır?

A) 520 B) 521 C) 522 D) 1040 E) 1100

15)Aşağıdaki eşit kütleli moleküllerden hangisi parçalandığında en fazla momomer (yapıtaşı) oluşur?

A) Glikoz B) Glikojen C) Sükroz D) Galaktoz E) Laktoz

16)Kemik ve dişlerin gelişimi için en önemli mineral aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalsiyum B) Demir C) İyot D) Fülor E) Magnezyum

17)Guatr hastalığı hangi mineral eksikliğinde oluşur?

A) Kalsiyum B) Fosfat C) İyot D) Bakır E) Magnezyum

18)Fosfat açısından en zengin besin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süt B) Et C) Baklagiller D) Yeşil sebzeler E) Kuruyemiş


tag biyoloji biyoloji sınav soruları sorular soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2013-02-24 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 5743 kez ve en son 2017-11-23 16:22:05 tarihinde görüntülenmiş.