Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12 TMC sınıfı  I. Dönem I. Yazılı sınavıdır.

Adı Soyadı:

Sınıf –Numara:

..................................................................................................................

1-İngiltere ile Fransa’nın 1920 de Orta Doğuyu aralarında paylaştıkları konferans................

.............................konferansıdır.

2-Türkistan doğumlu olup Basmacı Hareketi içinde yer alan ünlü Türk Tarihçisi.........

.............................................. dır.

3-ABD nin Avrupa sorunlarının dışında kalması gerektiğini savunan lider...............

............................... Dur.

4-Albert Einstein tarafından 1905 yılında “Hareketli cisimlerin elektro dinamiği üzerine” geliştirilen teori ..........................................teorisidir.

5-I.Dünya Savaşını bitiren antlaşmalardan .............................. Macaristan’la yapılmıştır.

6-Sadabat Paktı Türkiye, .................... , .....................  ve ..........................

nın katılımlarıyla kurulmuştur.

7-Osmanlı Devletinin I.Dünya savaşına girmesine neden olan.................. ve .................

 Gemileridir.

8-Almanya,Fransa,İngiltere,İtalya,Belçika,Polonya ve Çekoslovakya arasında 1925 te imzalanan anlaşma .....................................dur.

9-Almanya’da 1930 lu yıllarda iktidara gelip Alman ırkının üstünlüğünü savunan ve II.Dünya savaşının çıkmasında etkili olan devlet adamı.........................dir.

10-18 Ocak  1919 da I.Dünya savaşı sonunda mağlup Devletlerce yapılacak anlaşmanın içeriğini görüşmek amacıyla toplanan konferans .................................................... dır.

Aşağıdaki sorulara DOĞRU – YANLIŞ olarak cevap veriniz.

 

11- I. Dünya savaşı sonrasında Orta Doğuya egemen olma isteğinin nedeni petroldür.(        )

 

12-Akdeniz ittifakı Türkiye’nin İslam ülkeleri ile ilişkilerini normale çevirmiştir.(        )

 

13-Marshal Planı, Amerika’nın Avrupa politikasından uzaklaşmasıdır.(        )  

 

14-Emperyalizm I.Dünya Savaşından sonra manda ve himaye sistemine büründü.(        )

 

15-Milletler Cemiyeti Versay Antlaşması ile kuruldu.(        )

 

 AŞAĞIDAKİ TESTLERİ CEVAPLANDIRINIZ.

16-1929 Dünya Ekonomik Buhranı karşısında Türkiye

            I.İş bankasının oluşturulması

            II.Türk ofisinin kurulması

            III. Kliriğ ve takas sisteminin benimsenmesi

Tedbirlerinden hangisi yada hangilerini uygulamıştır?

 

A) Yalnız I                  B)Yalnız II              C)Yalnız III            D)I ve II          E)II ve III

 

17-I. Dünya Savaşında gizli protokol şeklinden imzalanmış olan

    I.Sykes Picot

    II.Balfour

    III.Saint Jean De Maurienne

Antlaşmalarından hangileri Orta doğuda ki durumu düzeltmeye yöneliktir?

A) Yalnız I                  B)Yalnız II              C)Yalnız III            D)I ve II          E)II ve III

 

18-I.Dünya Savaşı sonunda Almanya’da Hiper Enflasyonun ortaya çıkma nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A)Alman parasının değerinin artması

B)1929 Dünya Ekonomik buhranının çıkması

C)Ağır savaş tazminatı ödemesi

D)II. Dünya savaşının çıkması

E)Tarım alanlarının daralması

  

19-Japonya ile ilgili ;

      I.Meiji İdaresinin kurulması

      II.Sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması

      III.İtilaf Devletlerine dahil olması

 Gelişmelerinin sebep-sonuç ilişkisi bakımından sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)I,II,III           B)I,III,II        CII,III,I       D)II,I,III          E)III,II,I

 

20-Bulgaristan aşağıdaki cephelerden hangisinin sonucunda İttifak devletleri içerisinde savaşa girmiştir?

A)Galiçya      B)Çanakkale          C)Romanya        D)Makedonya      E)Kanal          

 

NOT: Her sorunun tam ve doğru cevabı 5 puan olup toplam 100 puandır.

Süre:45 Dakikadır.

 

Özmen ŞAHİN


tag Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları sorular soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz Özmen ŞAHİN

2012-12-24 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 8217 kez ve en son 2022-08-11 11:14:27 tarihinde görüntülenmiş.