9.Sınıf fizik dersi soru bankası

9.Sınıf fizik dersi soru bankası

Lise 1 Fizik Dersi Soru Bankası

 

1.      Bilim nedir?

2.      Fizik nedir?

3.      Tarihi gelişim içinde ilk olarak öne çıkan bilim dalları hangileridir?

4.      Fiziğin alt alanları nelerdir?

5.      Fizikle diğer bilim dalları arasındaki ilişkilere örnekler veriniz.

6.      Madde ve ısı ilişkisini fiziğin hangi alt alanı inceler?

7.      Fiziğin atom çekirdeğinde olan olayları inceleyen dalına ne ad verilir?

8.      Nitel ve nicel gözlemler arasında ne fark vardır?

9.      Temel ve türetilmiş büyüklükler arasında ne fark vardır?

10.  Temel büyüklükler nelerdir?

11.  Herhangi bir ölçmede hata nelerden kaynaklanabilir?

12.  83.10-8 dag kaç cg’dır?                            (Cevap: 83.10-5)

13.  22,1 hg = ? g                                            (Cevap: 2210)

14.  5,7 kg = ? g                                              (Cevap: 5700g)

15.  63000mg = ? dag                                     (Cevap: 6,3)

16.  22000 dm = ? km                                    (Cevap: 2,2)

17.  3,2.103cm = ? km                                                (Cevap: 0,032)

18.  5,04.10-2hm = ?  mm                                (Cevap: 5040)

19.  4.108 nA = ?   A                                      (Cevap: 0,4)

20.  4,5 .10-13GA = ?  mA                              (Cevap: 0,45)

21.  9,023 .10-7MA = ?  nA                            (Cevap: 902300000)

22.  5.104 kA=?  MA                                      (Cevap : 50)

23.  Skaler ve Vektörel büyüklükler arasında ne fark vardır?

24.  Bir iletkenden birim zamanda geçen yük miktarına ne denir?

25.  Hipotez nedir?

26.  Fizikte kullanılan ölçme araçlarına örnek veriniz.

27.  Vektörel büyüklüklere örnek veriniz.

28.  Skaler büyüklüklere örnek veriniz.

29.  Aşağıdaki birimlerden hangisi temel bir büyüklüğün birimi değildir.

a) Desimetre               b) Litre                       c) Kelvin                     d) Miligram                e) Dakika

(Cevap: B)

30.  Üzerinde çalışma yapmak için gerçeğine benzetilerek yapılan kopya ya da canlandırmaya ..............denir. (Cevap: Modelleme)

31.  Dokunup görülebilen model türüne ........................denir.                         (Cevap: Fiziksel Model)

32.  Bilgisayar yardımları ile oluşturulan model türüne ..........................denir. (Cevap: Bilgisayar modeli)

33.  Olay ve olgularla ilgili düşünürlerin görüşlerini içeren model türüne ..........................denir.           (Cevap: Düşünce Modeli)

34.  Fiziğin dili.................................tir.                                                          (Cevap: Matematik)

35.  Fizikte modellemenin sağladığı aşağıdaki avantajlardan hangisi her zaman geçerli olmayabilir?

a) Görseldir                                  b) Ekonomiktir                       c) Test aracıdır                                  

d) İletişim aracıdır                        e) Kontrol edilebilir.                                                  (Cevap: B)

36.  Aşağıdakilerden hangileri günlük yaşamda kullanılan maddelere örnek olarak verilebilir?

I- Maket uçak

II- Yangın Tatbikatı

III- Savaş tatbikatı

a) I                             b) II                            c) III                          d) I ve III                   e) I,II ve III

(Cevap: E)

37.  Burnumuzda ..............................yasaları uygulanır. (Cevap: termodinamik)

38.  Beynimizde ..............................yasaları uygulanır. (Cevap: elektrik)

39.  Kalbimizde .......................ve ...................yasaları uygulanır. (Cevap: elektrik ve mekanik)

40.  Gözlerimizde..............................yasaları uygulanır. (Cevap: optik)

41.  Ellerimizde...................ve.....................yasaları uygulanır. (Cevap: mekanik ve termodinamik)

42.  Fizikte iş yapmanın şartları nelerdir?

43.  İş nedir?

44.  Sürtünmesiz yatay düzlemdeki 5kg kütleli cisme etkiyen kuvveti cisme 30m yol aldırıyor. F=10N olduğuna göre, F kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule’dür?    (Cevap: 300 J)

45.  100m yükseklikten serbest bırakılan 5kg kütleli cismin ağırlık kuvvetinin hareket boyunca yaptığı iş kaç joule’dür? (g= 10m/s2)                 (Cevap: 5000 Joule)

46.  Bir motor 10kg kütleli cismi 20 s de 10m yüksekliğe sabit hızla çıkarabiliyor. Buna göre motorun gücü kaç watt’tır?  (g= 10m/s2)                   (Cevap: 50 watt)

47.  200kg kütleli cismi 4 s de 8 m yüksekliğe çıkarabilen vincin gücü kaç kilowatt’tır?

(g= 10m/s2)                       (Cevap: 4 kilowatt)

48.  Yatay zeminde durmakta olan bir cisme 30N’luk yatay kuvvet uygulanarak 9 s de 60m yol aldırılıyor. Kuvveti uygulayan kişinin gücü kaç watt’tır?                  (Cevap: 200 watt)     

49.  Kinetik enerji nedir?

50.  Potansiyel enerji nedir?


tag 9.Sınıf fizik dersi soru bankası sorular soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2013-01-08 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 18243 kez ve en son 2017-11-23 19:50:25 tarihinde görüntülenmiş.