9.Sınıf fizik dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

9.Sınıf fizik dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

A

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz (5x3=15 Puan)
1-......
KATI HAL....................fiziği kristal özelliğe sahip maddeleri inceler.
2-Herhangi bir ölçme aracı kullanılmadan yalnız duyu organları ile yapılan gözleme...
NİTEL.gözlem denir.
3-Fizikte büyüklükler...
TEMEL................ve türetilmiş büyüklükler olmak üzere ikiye ayrılır
4-“Ne kadar uzak?”,”Ne kadar süre?”,”Ne kadar sıcak?”,”Kaç metre”gibi sorulara cevap bulabilmek için yapılan işlemlere...
**ÇME...............denir
5-SI birim sisteminde zaman birimi......
SANİYE................dir.
B-
Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının yanına D , Yanlış olanlarının yanına Y yazınız. (5x3=15 Puan)

(
D)1- Fizik kişisel tercih gerektiren konularla ilgilenmez
(
Y)2- Atom fiziği atom çekirdeğini inceler
(
Y)3- Bilim adamları çevresindeki olaylara genel kabul görmüş düşünce kalıpları ile bakarlar
(
D)4- Fizikte bilinen pozitif ve negatif yükler kimyada bileşik oluşumuna temel oluşturmuştur
(
D)5- Fizikte sıvı basıncının bulunması ile Biyolojide bitki köklerinden yapraklara besin iletilmesi arasında ilişki kurulmuştur

C-Fiziğin alt alanlarının karşısına verilen konulardan hangisi ile ilgili olduğunu yazınız (5x3=15 Puan)

Nükleer Fizik
IŞIMA Kuvvet ,hareket,enerji ilişkisi
Atom Fiziği
ATOMLARIN YAPISI Madde ve ısı ilişkisi
Optik
IŞIK OLAYLARI Atomların Yapısı
Mekanik
KUVVET HAREKET Işık Olayları
Termodinamik
MADDE VE ISI İLİŞKİSİ Işıma

D-Aşağıdaki birimleri birbirine çeviriniz(10x2=20 Puan)

2hm......
200...........m 1g......0,001..................kg 1 h......3600.............s
4800cm...
4,8..........dam 10k...10,000,000......mg 2 h.........120..........dak
50m...
50,000..............mm 5,3g.........5300...............mg 120 s.........2..........dak
600mm....
6....dm

E-Aşağıdaki büyüklüklerin karşısına vektörel ise V, skaler ise S yazınız(5x3=15 Puan)

Kuvvet
V Ağırlık V Alan S Kütle S
Hız
V

F-Aşağıdaki soruları cevaplayınız (2x10=20 puan)

1-Toz şekerle dolu bir kabın darası 80 g geliyor.Kap toz şekerle tartıldığında 1 adet 200 g , 1 adet 50 g,1 adet 20 g, 3 adet 1 g lık kütlelerle dengeye geliyor.Buna göre toz şekerin kütlesi kaç gramdır?

DARA:80g GRAMLAR:200+50+20+3=273g ŞEKERİN KÜTLESİ:273-80=193g

2-Herhangi bir ölçmede hata nelerden kaynaklanır.

a)Ölçme yönteminden b)Ölçüm yapandan c)Ölçme aletinden d)Ortamdan


B

A- Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz (5x3=15 Puan)
1-Yönü,büyüklüğü,doğrultusu ve başlangıcı ile birlikte ifade edilebilen büyüklüklere...
VEKTÖREL büyüklükler denir
2-Bilimsel teoriler herkes tarafından kabul edilir ve bilimdeki yeni gelişmelerle desteklenirse bilimsel bir ......
YASA...........olur
3-Gerçek bir olay yada olguya benzetilerek yapılan kopyalara...
MODELLEME................denir
4-Fiziğin,atom çekirdeğinde olan olayları inceleyen dalı......
NÜKLEER...............fiziktir.
5-Yaşadığımız dünyayı ve evreni tanımak için yapılan çalışmalara...
BİLİM...........denir.

B-
Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının yanına D , Yanlış olanlarının yanına Y yazınız. (5x3=15 Puan)

(
Y )1- Nitel ve nicel gözlemler birlikte kullanılamaz
(
Y)2- Tüm ölçüm hataları insandan kaynaklanır
(
D)3- Bilimsel çalışma sorularla başlar
(
D)4- Modelleme yapmak olayları daha görsel hale getirir.
(
D)5- Fizikteki kırılma ve yansıma olayları ile biyolojide görme olayının gerçekleşmesi arasında ilişki vardır

C-Fiziğin alt alanlarının karşısına verilen konulardan hangisi ile ilgili olduğunu yazınız (5x=15 Puan)

Manyetizma
MIKNATISLAR Atomların yapısı
Katı hal Fiziği
KATI VE KRİSTAL MAD Madde ve ısı ilişkisiMekanik KUVVET VE HAREKET Katı ve kristal maddeler
Termodinamik
MADDE VE ISI İLİŞKİSİ Kuvvet ve Hareket
Atom Fiziği
ATOMLARIN YAPISI Mıknatıslar

D-Aşağıdaki birimleri birbirine çeviriniz(10x2=20 Puan)


600mm....
6....dm 5,3g.........5300...............mg 120 s.........2..........dak
50m...
50,000..............mm 1600g......1,6...............kg 7200 s......2..........h
4dm......
400...........mm 1kg......1000..................g 300 dak......5........h
400km...
400,000...........m

E-Aşağıda verilen büyüklüklerin karşılarına birimlerini tablodan seçerek yazınız(5x3=15 Puan)

Akım Şiddeti
AMPER Saniye
Uzunluk
METRE Amper
Kütle
KİLOGRAM Metre
Sıcaklık
KELVİN Kilogram
Zaman
SANİYE Kelvin

F-Aşağıdaki soruları cevaplayınız (2x10=20 puan)

1-Boş bir kap tartılıyor ve 50 g ve 20 g lık kütlelerle dengeye geliyor.Kap su ile doldurulup tartıldığında ise 2 adet 100 g, 1 adet 20 g, 1 adet 5 g ve 2 adet de1 g ile dengeleniyor.Buna göre kaptaki suyun kütlesini bulunuz.

DARA:50+20_70g GRAMLAR: 200g+20g+5g+2g=227g SUYUN KÜTLESİ:227-70=157g

2-Modellemenin yararlarından 4 tanesini yazınız

Görseldir-zaman sınırlamaz-ekonomiktir-güvenilirdir-hızı ayarlanabilir-iletişim aracıdır-test aracıdır-kontrol edilebilir-tekrarlanabilir-düşündürücüdür-zaman kazandırır.


tag 9.Sınıf fizik dersi 2.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2014-03-24 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 23118 kez ve en son 2018-01-17 15:07:31 tarihinde görüntülenmiş.