9.Sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

9.Sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları ve cevapları

A.Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri  yerleştiriniz

1.                Enzimlerin çalışmasını durduran maddelere İNHİBİTÖR denir.

2.                DEMİR; hemoglobinin yapısına katılan mineraldir.   

3.    C vitamini kas liflerinin yapısında bulunan  KOLLOGEN adlı proteinin yapısına katılır.

4.                KİTİN; eklembacaklıların ve böceklerin dış iskeletini oluşturur.

5.                NÜKLEOTİT ler  yapısında bulunan azotlu baza göre isimlendirilir.

B)      Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

6.  Doğadaki bütün canlılar düşünülecek olursa, aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olamaz?

A) Üreme       B) Enerji Üretme       C) Boşaltım              D) Uyarılara tepki verme           E) Organik Besin Üretme 

7. İnorganik maddelerle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) CO2 ve H2O organik maddelerin üretiminde kullanılır.

B) Su, karasal canlılarda vücut sıcaklığının düzenlenmesinde rol oynar.

C) Bazı iyonlar pasif enzimleri aktifleştirir.

D) Suda çözünenleri, ortamın su yüzdesini değiştirerek osmotik    basıncı etkiler.

E) Gerek görüldüğünde bazı hücrelerde enerji verici olarak kullanılır.

8.         Glikoz + X = Sakkaroz + Y

Yukarıda bir disakkarit oluşurken gerçekleşen tepkime gösterilmiştir.

Verilen tepkimeye göre,

I. Olay bir dehidrasyon tepkimesidir ve Y su molekülüdür.

II. X molekülü galaktoz olabilir.

III. Reaksiyon gerçekleşirken peptit bağı oluşmuştur.

ifadelerinden hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II          C) I ve III          D) II ve III                    E) I, II ve III

9.  Aşağıdakilerden hangisi steroidler için söylenemez?   

A) Üreme hormonlarının yapısına katılır.

B) En önemli steroid kolesteroldür.

C) Yağların sindirilmesine yardımcı olur.

D) A vitaminin yapısına katılır.

E) Sinir hücresinin yapısına katılır.

10. Proteinler ve aminoasitler ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) Bitkisel hücreler bütün aminoasitleri sentezleyebilir.

B) Proteinler DNA daki şifrelere uygun üretilir.

C) Aminoasitler amfoter özellik gösterir.

D) Karbonhidrat ve yağlar gerektiğinde proteine dönüştürülür.

E) Hayvansal hücreler esansiyel aminoasitleri hazır alırlar.

11.  B grubu vitaminleri için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)   Kansızlığı önler.

B)   Meyve, sebze, süt ve yumurta ve karaciğerde bulunur.

C)   Kemiklerin normal gelişmesini sağlar.

D)   Hücrelerde katalizör görevi yapar.

E)   Eksikliklerinde beriberi, pellegra gibi hastalıklar görülür.

12. Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonucunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar.

A) ATP     B) tRNA         C) Aminoasit      D) mRNA           E) Su

13. Bir DNA molekülünün birinci kolunda A/T = 2/3 oranı vardır. Karşı kolda ise 900 Guanin bulunmaktadır.  Bu DNA nın birinci kolundan üretilen bir RNA molekülünde kaç tane Urasil bulunur?

A) 300      B) 600       C) 900    D) 1500           E) 1800

14. Nükleik asitlerin;

      I- Organel yapısında yer alma

      II- Protein sentezinde rol alma.

      III- Aminoasitleri tanıma

Özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümünde  bulunur?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II            C) Yalnız III                         D) I ve II                       E) II ve III

15. Toplam  12000 nükleotitli bir DNA molekülünün 2. ipliğindeki  nükleotitlerin 1/3 ü Guanindir. Aynı iplikte 1500 A ve 1100 T vardır.

      Buna göre; DNA daki toplam zayıf hidrojen bağ sayısı kaçtır.

A) 1000    B) 1500     C) 2500     D) 15400         E) 20.000

 

C)      Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.

16.  Doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitlerinin farklarını yazınız?

Doymuş Yağ Asitleri: C zincirleri arasında çift bağ yoktur. Oda sıcaklığında katı olup, hayvansal kökenlidir. Palmitik asit, bütirik asit ve stearik asit örnek verilebilir.

Doymamış Yağ Asitleri: C zincirleri arasında çift bağ bulunur. Oda sıcaklığında sıvı olup, Bitkisel kökenlidir. Oleik asit, Linoleik asit örnek verilebilir. Yüksek basınç ve sıcaklıkta H ile doyurularak Margarin elde edilir.

17. Sıcaklık enzimlerin çalışmasını nasıl etkiler?

Kural olarak enzimler  0-55 0C derecede çalışırlar. Ancak yüksek sıcaklıklarda bozulurlar. Düşük sıcaklık enzim yapısını bozmaz. Ancak  çalışması yavaşlar. Enzimlerin en iyi çalıştıkları ısı seviyesine OPTİMUM SICAKLIK denir.

18.  DNA ve RNA arasındaki farklar nelerdir?

1. RNA ‘da 5 karbonlu riboz şekeri bulunur.

DNA ‘da ise riboza benzeyen 5 karbonlu deoksiriboz şekeri bulunur.

2. RNA’ da Timin (T) bazı  yoktur. Bunun yerine Urasil (U) bazı bulunur.

3.   RNA sitoplazmada,DNA çekirdek ve bir kısımda mitokondriler de, plastitlerde bulunur.

4. RNA protein sentezinde rol oynar. DNA ise bir kalıtım maddesidir.

5. DNA çift sarmal iplik içerirken, RNA tek ipliklidir.

19. Nükleik asitlerde bulunan azotlu organik bazların çeşitlerini yazınız ?

Pürin Bazları; Adenin ve Guanin bazlarıdır. Çift halkalı yapıya sahiptir.

Pürimidin Bazları; Timin Sitozin ve Urasil dir. Tek halkalı yapıya sahiptir.

20. Aminoasidin yapısı hakkında bilgi veriniz?

Aminoasitlerbir C atomuna bağlı dört farklı grubun birleşmesi sonucu oluşur. Bu gruplar; Amino Grubu (NH2, Karboksil grubu (-COOH) ve Radikal (Reel=değişken) grup ve bir de 4. olarak H vardır. Radikal Grup dediğimiz R grubunun bulunduğu yere farklı maddelerin gelmesi sonucu amino asit çeşitliliği olur.

NOT BAREMİ: Tüm sorularının tam doğru cevabı 5 puandır.                                                BAŞARILAR

Yusuf KARACA / Biyoloji Öğretmeni 

tag 9.Sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları cevaplarıyla soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz tepkime

2013-11-04 tarihinde Biyoloji tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 36064 kez ve en son 2022-05-12 08:41:56 tarihinde görüntülenmiş.