9.Sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

9.Sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları

A.Aşağıdaki doğru – yanlış sorularını okuyarak parantezlerin içine cümle doğruysa (D) ,yanlışsa (Y) yazınız. (Doğru-Yanlış soruları 2’şer Puan olup toplam 20 puandır.)
1. (......) Canlı varlıkların hepsi ister bir hücreli ister çok hücreli olsun hücresel bir yapıya sahiptir. 
2. (......) Mantarlar beslenme şekli bakımından hayvanlar gibi heterotroftur. 
3. (......) Hücrede meydana gelen yapım ve yıkım tepkimelerinin tümüne organel denir.
4. (......) Fotosentez bir çok tepkimenin gerçekleştiği hücre düzeyinde bir yapım olayıdır.
5. (......) İnorganik bileşikler vücutta sentezlenir.
6. (......) Maltoz bitki hücrelerinde üretilen bir disakkarittir.
7. (......) Glikoz + fruktoz Laktoz 
8. (......) Nişasta hayvan ve mantar hücrelerinde depo edilen bir polisakkarittir.
9. (......) Lipitler ,solunumda parçalandığında karbonhidrat ve proteinlere göre az enerji elde edilir.
10. (......) Vücutta sentezlenen yağ asitlerine temel (esansiyel) yağ asitleri denir.
B.Aşağıda boşluk doldurma sorularında boş bırakılan yerleri doldurunuz.
(Her boşluk 2 Puan olup toplam 20 puandır.)

1. Vitaminler canlıların yapısında bulunan ............................. bir bileşiktir.yazılısoruları.com
2. Su ............................. özelliğinden dolayı metabolizma sonucu ortaya çıkan bir çok zararlı atığın seyreltilmesinde görev yapar.
3. Ph cetvelinde, Ph 7’den 0’a gidildikçe.......................özellik artar.
4. Beş Karbonlu şekerlerden Riboz ,............... ve ...................’nın yapısına katılır.
5.Büyük moleküllere su katarak yapı birimlerine ayrıştırılmasına ............................. denir.
6. Doymuş yağ asidi içeren yağlara örnek olarak .............................yağını verebiliriz.
7. Lipitler;.............................. , ................................. , .............................. olarak gruplandırılır. 

C.Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız. ( Her soru 10 puan olup toplam 60 puandır.)
1.Canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazarak bir tane özelliği bitki,hayvan ve bakteriler açısından değerlendiriniz.

2.Üretici ve tüketici canlı nedir? Örneklerle açıklayınız.

3.Solunum nedir?Kaç çeşit solunum vardır?Açıklayınız.

4.Bir hücreli canlıların çevresel uyarılara verdikleri tepkileri örneklerle anlatınız.

5.Polisakkaritler bitkilerin hangi kısımlarında bulunur?Açıklayınız.

6.Canlılarda bulunan lipitlerden, steroitlerin görevlerinden 3 tanesini yazınız.


tag 9.Sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınav soruları sorular soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları indirmeden tepkime

2013-11-04 tarihinde Biyoloji Sever tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 37691 kez ve en son 2022-05-17 05:06:07 tarihinde görüntülenmiş.