9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.dönem 1.yazılı soruları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.dönem 1.yazılı soruları

İDİL Ç.P.L.   D.K.A.B DERSİ 9. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
1.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın özelliklerinden değildir ? 
a)  Hz. Muhammed’e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir   
b)  Kuran’ın her bir 20 sayfalık bölümüne tecvid denir.
c)  Kur’anın Kaynağı vahiydir.  
d)  Peygamberimiz gelen vahiyleri vahiy katiplerine yazdırıyordu.


2. Aşağıdakilerden hangisinde Peygamber Efendimizin    sırayla- doğumu, Peygamber oluşu, Mekke’den Medine  ye Hicreti ve vefatı doğru olarak verilmiştir?
a) 570 – 605 ¬- 612 - 630           
b) 570 – 610 – 624 - 625
c) 571 – 610 – 622 - 632 
d) 571 – 607 – 625 – 630


3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur’an için söylenemez?
a) Kur’an’ın hükümleri evrenseldir.
b) Kur’an sureleri rast gele sıralanmıştır.
c) Kur’an en son ilahi kitaptır.
d) Kur’an bozulmamış tek ilahi kitaptır.


4.Kur’an’la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur’an Peygamber efendimize 610 yılının Ramazan ayı  27. gecesinde inmeye başlamıştır
b) Kur’an 23 yılda tamamlanmış ve Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir.
c) Kur’an Bakara suresiyle başlar Nas suresiyle biter
d) Kur’an’da ki en uzun sure Bakara suresi, en kısa sure Kevser suresidir.


5. Kur’an-ı Kerim’de aşağıda sayılan konulardan hangisi bulunmaz?
a) Allah’ın varlığı ve birliği konusu
b) İbadetlerle ilgili konular
c) Ahlak kuralları
d) Kıyametin ne zaman kopacağı konusu


6.”Sevgili Peygamberimiz Müslümanı tanımlarken ‘Müslüman elinden ve dilinden diğer din kardeşlerinin zarar görmediği insandır.’ buyurmaktadır. Buna göre ideal Müslüman örneği için aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
a) Manevi temizliğe önem verme           
b) Konuşurken nazik ve kibar olma
c) Bencil ve çıkarcı olma              
d) Çevresiyle iyi ilişkiler kurma


7.Kur’an-ı kerim’in indirilmesi kaç yılda tamamlanmıştır?
 a)13   b)63   c)32   d)23


8. Kuranı Kerimde yer alan kıssaların asıl gayesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geçmişte yaşamış milletlerden haberler vermek
b) İnananların karşılaştıklara güçlükleri anlatmak
c) Peygamberlerin hayatları hakkında bilgiler vermek
d) İnsanların ders ve ibret almalarını sağlamak


9.İnsan davranışları Allah-u Teala katında aşağıdakilerden hangisine göre değer kazanır?
a) Davranışı yapanın toplumdaki derecesine göre         
b) Davranışın sonucuna göre
c) Davranışı yapanın niyetine göre  
d) Davranışı yapanın dış görünüşüne göre


10. Fatma kolejin 9. sınıfında öğrenim gören bir öğrencidir. Annesi onu uyardığı halde kendi yattığı yatağı hiç toplamamıştır.Okuldaysa bütün uyarılara rağmen kafeteryadan aldığı yiyecek ve içeceklerle sınıflara çıkmakta, yediği yiyecek ve içeceklerin ambalajlarını bilerek ve umursamayarak sağa sola bırakmaktadır.Tuvaletleri kullandıktan sonra sifonu çekmemekte, ayrıca kağıt havluları gereksiz ve rastgele kullanarak çöp sepetinin dışına atmaktadır.Paragrafa göre Fatma nasıl biridir?
a)  Çevresine karşı oldukça duyarlı ve temiz biridir.
b) Çevre ve mekan temizliğine dikkat etmeyen  umursamaz ve sorumsuz biridir.
c) Annesinin takdirini ve övgüsünü kazanmış çalışkan bir öğrencidir.
d) Çok şakacı ve arkadaş canlısı biridir


11.“K.Kerim’de insanlık için gerekli her türlü bilginin özünü bulmak mümkündür. Ancak  Kur’an’ın asıl gayesi insanı terbiye etmek ve onun dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Yoksa Kur’an bir tarih, coğrafya;bir fizik,matematik kitabı değildir.O, sadece insanların bu konularda araştırma yapmasını ve bilgi sahibi olmasını ister.”Buna göre,aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın gayelerinden değildir?
 a) İnsanı terbiye etmek
 b) Dünya ve ahirette mutlu olmasını sağlamak
 c) Şifrelerle gelecekten haber vermek
 d) Pozitif bilimlerde araştırmayı teşvik etmek


12.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa surelerinin isimlerini ifade eder ?
a) Fatiha- Nas        c) Bakara- Kevser          b) Nas- Kevser                d) İsra- Nas


13.Aşağıdakilerden hangisi insanın sorumluluğu açısından doğrudur ?
 a) İnsan dünyada yaptıklarından sorumlu değildir 
 b) İnsan küçük günahlardan sorumlu tutulmaz   
 c) İnsan hiçbir zaman cezalandırılmaz  
 d) İnsan ergenlik döneminden sonra iradesi ile yaptıklarından sorumludur


14.Aşağıdakilerden hangisi "Müşrik" sözcüğünü açıklar
a) Doğru yolu gösteren          b) Allah yolunda savaşan 
c) Allah'a  ortak  koşan           d) Camilerde dini öğütler veren


15.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İbadet sadece namaz, oruç, hac ve zekattan ibarettir
b) İbadet sadece Allah rızası için yapılır
c) İbadet sadece Allah’u Teala’ya yapılır
d) Çalışmak ibadettir


16.Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz döneminde yazanlara ne ad verilir?
a) Sahabe   b) Muhacir   c) Vahiy Katibi  d) Ensar


17.Su bulunmadığı veya kullanma imkanı olmayan hallerde alınan abdeste ne ad verilir?
 a) Gusül      b) Abdest     c) Teyemmüm      d) Duş


18.Kur-anı Kerim de kaç sure vardır, en kısa sure kaç ayettir?
a) 114-3  b)124-4         c)114-4         d-)124-3


19. Bir kişi Peygamberimize gelip: “Ey Allah’ın Resulü! İslam hakkında bana öyle bir söz söyle ki artık bu konuda başkasına bir şey sorma ihtiyacı duymayayım.” demiştir.Bunun üzerine Peygamberimiz: “İman ettim de, sonra dosdoğru ol.” demiştir.Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce nedir?
a)  İnanç- davranış ilişkisinin önemi            
b)  Dindeki anlayış farklılıklarına dayalı oluşumlar      
c)  Peygamberin sözünü tutmanın önemi   
d)  Dindeki anlayış farklılıklarının nedenleri


20.Her yıl ramazan ayında Cebrail (a.s) ile Peygamberimiz (sav) Kur’an-i Kerim’i karşılıklı okuyarak gözden geçiriyorlardı. Aynı geleneğin devamı olarak günümüzde de ramazan ayında camilerde ve evlerde Kur’an-i Kerim okunmaya devam etmektedir. Kur’n-i Kerim’in karşılıklı okunmasına................................... denir.
Boşluğu uygun cevapla doldurunuz.


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Lütfi ÖZEN


tag 9.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi 2.dönem 1.yazılı soruları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz Peygamberimiz Müslüman

2014-03-23 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 10029 kez ve en son 2019-01-17 18:32:51 tarihinde görüntülenmiş.