9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

1-Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezbere bilen kişilere......................denir.


2-Kur’an-ı Kerim’in geniş bir şekilde açıklanıp yorumlanmasına  ............................ denir.


3-Peygamberimiz (s.a.v) e Kur’ an’ı getiren melek ........................dir.


4- Kur’an-ı Kerim’in her 20 sahifelik bölümüne.....................denir.


5- Kur’an-ı Kerim’de ....................... sure vardır.


6- Kur’an’a karşı görevlerimiz ;
 - Okumak  -......................-...........................-.............................-.......................


7-Bir toplumda ya da toplumsal grupta  kişilerin benimseyip olumlu tepki gösterdikleri düşünce kural
    ve uygulamaların her birine ...................................  denir.


8-Dinin amacı  insanlara .................................................. ...................................................


9- Toplumu birleştiren temel değerlerden ikisi:................................  ...........................................


10-Toplumda geçmişten günümüze yapıla yapıla alışkanlık haline gelmiş davranış ve uygulamalara ..............
              Denir.
-----------------Doğru olan cümlelerin başına (D) yanlış olan cümlelerin başına (Y)  yazınız.--------------------------

(     )11- Kur’an-ı Kerim 610 yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır.
(     )12- Yasalar tarafından belirlenmemiş,toplumun çoğunluğu tarafından benimsenen kural ve davranış
                biçimlerine  Örf denir.
(     )13- Kur’an-ı Kerim’in baştan sona bir defa okunmasına Mukabele denir.
(     )14- Kişilik gelişiminde din, ahlak, örf ve adetlerin etkisi olmaz.
(     )15- Peygamberimize ilk inen sure Fatiha suresinin 5 ayetidir.

       16- Peygamberimiz (s.a.v.) in “İki günü eşit olan zarardadır” hadisini açıklayınız.
       17- “Ey iman edenler yapamayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz”  Ayetini açıklayınız.


18- Kelime-i şahadet ve anlamını yazınız.


19- İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin,
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.    (M.Akif ERSOY)  mısralarını açıklayınız.


Not Baremi : İlk 10 soru 5 er , 11-15 sorular 2 şer 16,17,18,19. sorular 10 ar puandır. Süre 40 dk.


tag 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Yazılı sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2014-03-20 tarihinde Üyelerimiz tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 8721 kez ve en son 2017-11-22 09:01:13 tarihinde görüntülenmiş.