9.Sınıf Biyoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

9.Sınıf Biyoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

9. Sınıf Biyoloji Dersi II. Dönem 1. YazıSınav Soruları


 A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 3 Puan)

(   )1- Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı artar.

(   )2-İlk sınıflandırmayı Aristo yapmıştır.

(   ) 3-Aynı tür canlılar aynı sayıda kromozom taşır.

(   ) 4-Aerob bakteriler sadece oksijensiz ortamda çoğalabilir.

(   )5-Bütün bakteriler hücre çeperi taşır.


B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 4 Puan)

1- Kloroplastlarda ................. ve ............... olmak üzere iki bölüm vardır.

2- ................ ve .................. organellerinin kendine 

     özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır.

3-Sineğin kanadı ve kuşun kanadı, .............. organlara örnektir.

4-Kendi besinini kendisi oluşturan bakterilere ....................  bakteriler denir.

5-Hücrelerde kalıtımı sağlayan organik molekül ............. ‘dır.


C)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz. (Her Soru 3 Puan)

1)Aşağıda verilen isimleri inceleyiniz. Bunlardan hangisi ikili adlandırma ile adlandırılır?

A) Gülgiller           B) Omurgasızlar       C)Mantarlar

D) Kara çam          E) İğne yapraklılar

2) Oksijenli solunum yapan bir bakteride aşağıdaki yapılardan hangisine rastlanmaz?

A) Hücre Zarı         B) Ribozom           C) Hücre çeperi   

D) DNA                  E) Mitokondri

3) Filogenetik( Doğal)sınıflandırma yapılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkatealınmaz?

A) Protein benzerliği B) Beslenme Şekli C)Köken benzerliği D)Embriyolojik gelişim benzerliği E)Homolog organ benzerliği

4).-Aşağıdakilerden hangisi çekirdekte bulunan yapılardan biri değildir?

A) Çekirdekçik   B) Protein    C)Krista     D) RNA    E)DNA

5) Aşağıdaki organellerden hangisi çift kat zarla çevrilidir?

A) Ribozom     B) Sentrozom.     C) Lizozom.

D) Mitokondri  E)Endopazmjk retikulum

                                                                                  

D) Aşağıdaki klasik Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 10 Puan)

1) Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan 3 hücresel yapı ismi yazınız.?

2)Prokaryot hücre nedir? Tanımlayıp örnek veriniz.?

3) Omurgasız hayvanları sınıflandırınız ?

4) Solunumlarına göre bakterileri sınıflandırınız.

5) Tür kavramını tanmlayınız. Canlılar kaç alemde incelenir? İsimlerini yazınız.  

 

 

CELAL AKTEN

BAŞARILAR DİLERİM


tag 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2014-03-24 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 23380 kez ve en son 2019-01-18 12:56:20 tarihinde görüntülenmiş.