9. Sınıf Biyoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Biyoloji Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Biyoloji Dersi II. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

Ad- Soyad:                         Sınıf:                         No:

 

A) Aşağıda Verilen Bilgileri Doğru (D) veya Yanlış (Y) Olarak İşaretleyiniz. ( Her Soru 2 Puan)

(   ) 1-Kromozom sayısı aynı olan canlılar mutlaka aynı türdür.

(   ) 2- Alemden türe doğru gidildikçe birey sayısı artar.

(   ) 3-İlk sınıflandırmayı Aristo yapmıştır.

(   ) 4-Homolog organlar filogenetik sınıflandırmada önemli değildir.

(   ) 5-Tür adı Canis lupus olan bir canlı, lupus cinsine aittir.

(   ) 6-Aynı tür canlılar aynı sayıda kromozom taşır.

(   ) 7-Aerob bakteriler sadece oksijensiz ortamda çoğalabilir.

(   ) 8-Bakteriler prokaryot canlılardır.

(   ) 9-Bütün bakteriler hücre çeperi taşır.

(   ) 10-Ribozom prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak organeldir.

 

B) Aşağıda Verilen Cümlelerdeki Boşluklara Uygun Sözcükler Yerleştiriniz. ( Her Soru 3 Puan)

1- …………….  ve …………….organelleri, zarsız organellerdir.

2- Kloroplastlarda …………….. ve …………… olmak üzere iki bölüm vardır.

3- ……………. ve ……………… organellerinin kendine özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır.

4-Sineğin kanadı ve kuşun kanadı, ………….. organlara örnektir.

5-Takımdan bir büyük sınıflandırma birimi ………….. olarak isimlendirilir.

6-Kendi besinini kendisi oluşturan bakterilere ………….. bakteriler denir.

7- En küçük sınıflandırma birimi ….…’dür.

8-…………. …………….., canlıların dış görünüşlerine göre yapılır.

9- …………….özelleşmiş bir koloni örneğidir.

10- Hücrelerde kalıtımı sağlayan organik molekül ……. ‘dır.

 

C) Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız. ( Her Soru 3 Puan)

1) Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan 3 hücresel yapı ismi yazınız.

 

 

2)Hücrelerde bulunan tek zarla çevrili organellerden 3 tanesinin ismini yazınız.

 

 

3) Prokaryot hücre nedir? Tanımlayıp örnek veriniz.

 

 

4) Sınıflandırma birimlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız?

 

 

5)Doğal sınıflandırmada dikkate alınan kriterlerden 3 tanesinin ismini yazınız.

 

 

6) Solunumlarına göre bakterileri sınıflandırınız.

 

 

7) Canlılar kaç alemde incelenir? İsimlerini yazınız.

 

 

8) Tür kavramını tanmlayınız.

 

 

9) Golgi, mitokondri ve ribozom organellerinin görevlerini yazınız.

 

 

10) Canlılardaki organizasyon birimlerini küçükten büyüğe  doğru sıralayınız

 

 

D)Aşağıdaki Sorularda Doğru Seçeneği İşaretleyiniz.

(Her Soru 2 Puan)

 

1) I. Familya     II. Takım    III. Sınıf    IV. Cins     V. Tür

 Yukarıda verilen sınıflandırma birimlerinden hangisinde bireyler arasındaki benzerlik en fazladır?

A) I         B) II           C) III           D) IV           E) V

 

2) Aşağıda verilen isimleri inceleyiniz. Bunlardan hangisi ikili adlandırma ile adlandırılır?

A) Gülgiller           B) Omurgasızlar       C)Mantarlar      D) Kara çam      E) İğne yapraklılar

 

3) Oksijenli solunum yapan bir bakteride aşağıdaki yapılardan hangisine rastlanmaz?

A) Hücre Zarı         B) Ribozom          C) Hücre çeperi       D) DNA          E) Mitokondri

 

4) Filogenetik ( Doğal) sınıflandırma yapılırken aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Protein benzerliği    B) Beslenme Şekli    C)Köken benzerliği D)Embriyolojik gelişim benzerliği  E)Homolog organ benzerliği

 

5.  Aşağıdaki terimlerden hangisi çubuk şeklindeki bakterileri belirtmek için kullanılır?

A) Basil       B) Streptokok     C) Stafilokok     D) Spirillum    E) Vibrio

 

6.  I. Doku         II. Organizma        III. Sistem     IV. Hücre         V. Organ           

 Yukarıdaki yapıların küçükten büyüğe doğru dizilimi aşağıdakilerden haisin verilmiştir?

A) I-II-III-IV-V   B) II-III-V-IV    C) III-II-V-I-V    D) IV-I-V-III-II   E) V-I-IV-III-II

 

7)Aşağıdakilerden hangisi çekirdekte bulunan yapılardan biri değildir?

A) Çekirdekçik   B) Protein    C)Krista     D) RNA    E)DNA

 

8) Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken hücre yüzeyi büyür?

A) Aktif taşıma  B) Endositoz   C) Ekzositoz     D)Difüzyon     E) Osmoz

 

9) Aşağıdaki organellerden hangisi çift kat zarla çevrilidir?

A) Ribozom     B) Sentrozom.     C) Lizozom.  D) Mitokondri  E)Endopazmjk retikulum

 

10) Filogenetik sınıflandırma ve özellikle binomial isimlendirmeyle ilgili çalışmaları aşağıdaki bilim adamlarından hangisi yapmıştır?

A) Linne   B) Aristo  C) Einstein   D) Pasteur     E)Mendel    

 

Selma KIRAÇ


tag 9. sınıf biyoloji dersi 2. dönem 1. yazılı soruları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2015-04-03 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 48230 kez ve en son 2021-08-03 06:41:05 tarihinde görüntülenmiş.