8.Sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları

8.Sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları

                   VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ 8. SINIF I. DÖNEM II. YAZILI ORTAK SINAVI

 

1) İnsanların yaşamsal değeri açısından önemli olan temel hak ve hürriyetlerin korunduğu ve geliştirildiği bir yönetim şekli olan demokrasinin egemen olduğu bir toplumda aşağıdakilerin hangisinin görülmesi beklenmez?

A) Farklı görüş ve düşüncelerin olması

B) Kararların tartışılarak alınması

C) Toplum içinde saygı ve hoşgörünün olması

D) Temel hak ve özgürlüklerin kullanımının sınırsız olması

 

2) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir?

A) Doğuştan tüm insanların sahip olduğu haklardır.

B) İnsan hakları evrenseldir.

C) Farklı ülkelerde farklı uygulanabilir.

D) Hukuki belgelerle güvence altına alınmıştır.

 

3) Aşağıdakilerden hangisi demokrasi kültürünün geliştiği toplumlarda sorun çözmede izlenecek yollardan biri değildir?

A) Tarafların kendilerini ifade etmelerine engel olmak.

B) Çözüm yollarının belirlenmesinde çok yönlülüğü esas almak.

C) Sorununun sebeplerini araştırmak.

D) Çözümün gerçekleşme süreçlerini kontrol etme.

 

4) Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişimin gelişmesine engel olur?

A) Emir vermek          B) Dinlemek          C) Eleştirmek          D) Öğüt vermek

 

5) Demokratik vatandaş olma bilincine sahip bireyden, aşağıdaki davranışların hangisini yapması beklenmez?

A) Farklı görüş ve düşüncelere saygı gösterir.

B) Tartışma ve katılım sonucunda alınan karalara saygı gösterir.

C) Kendi haklarını korumak için hukuk kurallarının dışına çıkar.

D) Çevresindeki sorunların çözümüne etkin katılım sağlar.

 

6) Aşağıda verilenlerden hangisi insanı değerli kılan bir özellik olamaz?

A) Akıllı olması           B) Seçim yapabilmesi               C) Düşünebilmesi           D) Üremesi

 

7) Aşağıdakilerden hangisi karşımızdaki kişiye kendisini değerli hissettiren örnek bir davranış değildir?

A) Başarılı bir insanı başarısından dolayı kutlamak. yazılısoruları.com

B) Karşımızdaki kişiyi niteliklerinden dolayı övmek ve onaylamak.

C) Ailemizden birinin veya çevremizdeki kişilerin doğum gününü hatırlamak.

D) Arkadaşımızın her dediğini ve her yaptığını onaylamak, kabul etmek.

 

8) Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında etkili yollardan biri değildir?

A) Yaşlıların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

B) Kadınların iş olanaklarından yararlanmasına fırsat sağlanması

C) Engellilerin sadece evde yaşamalarına imkan sağlayacak şartların oluşturulması.

D) Bebek ve çocukların bakımı için uygun şartların sağlanması.

 

9) “Ön yargıları yok etmek, atomu parçalamaktan daha zordur.” sözünü söyleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arşiment            B) Platon             C) Einstein (Aynştayn)           D) Dekart

 

      I-   Sorumluluk alması

      II-  Farklı görüşleri grupla paylaşabilmesi

      III- Görüş hakkının sınırlı olması

      IV- Görevlerini yerine getirmesi

10) İş birliği ve iş bölümü anlayışına sahip tüm bireyler için uygun davranış biçimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) I-II-IV          B) Sadece III         C) I-II-III         D) Sadece I  

 

  SÜRE 15 DAKİKADIR.                                                                       

  BAŞARILAR DİLERİM.                                                                                


tag 8.Sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi 1.dönem 2.yazılı sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz çocuk katılım değer

2014-01-07 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 4972 kez ve en son 2017-11-20 13:43:23 tarihinde görüntülenmiş.