8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Adı-Soyadı:

Sınıfı,No:                                       DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU

2011-2012 ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ DERSİ 8A/B SINIFLARI  I. YAZILISI

A)AŞAĞIDA VERİLEN  DOĞRU İFADELERİN BAŞINA 'D' YANLIŞ İFADELERİN BAŞINA 'Y' YAZINIZ. (20P)

1- [      ]-Hak bir özgürlüğün sağlanması için kişiye anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkidir

2- [      ]-Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerine sorumluluk denir.

3- [      ]-Kişinin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesine    hak denir.

4- [      ]-İnsanların birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kurallara  özgürlük denir

5- [      ]- Bütün vatandaşların kanun önünde aynı haklara sahip olmasına  eşitlik denir

6- [      ]-Seçme  ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılmak yeterlidir

7- [      ]-Vatandaş olarak herkesin aynı vergiyi vermesi gerekir.

8- [      ]-Bütün insanlar özgürlük,onur,ve haklar bakımından eşittir

9- [      ]-Demokrasilerde ülkeyi halkın oylarıyla seçilen sivil toplum örgütleri yönetir

10-[     ]-Hukuk Devletinde kişi hak ve hürriyetleri devlet tarafından güvence altına alınmamıştır.

 

B)Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz (25p)

 

(VATANDAŞ,SEÇİM,YASALAR,CUMHURİYET,BİMER,MONARŞİ)

1-........hukuksal olarak bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese verilen isimdir.

2-Demokrasilerde halk, adına görev yapacak temsilcileri ..........yoluyla halk seçer.

3-Demokraside insanlar,temel hak ve hürriyetlerini .............öngördüğü sınırlar içinde kullanabilmektir.

4-Demokrasinin ilkelerini en iyi biçimde uygulayan yönetim biçimi...........tir

5-Başbakanlık iletişim merkezinin kısa adı....................dir

C)AŞAĞIDAKİ SORULARIN DOĞRU CEVAPLARINI ÜZERİNE İŞARETLEYİNİZ(55 PUAN)

1. Kişilerin doğdukları andan itibaren sırf insan olmalarından dolayı elde ettikleri ve diğer tüm hakların kullanımı için anahtar görev üstlenen hak aşağıdakilerden hangisidir?

A.Sağlık Hakkı              B.Eğitim Hakkı               C.Yaşama Hakkı        D.Özel hayatın gizliliği hakkı

 

2.Aşağıdakilerden hangisi ayrımcı uygulamalara örnek gösterilemez?

A.Tüm şartları uygun olmasına rağmen engelli olduğu için bir kişinin işe alınmaması

B.Inançları farklı olsa da tüm vatandaşlara aynı hukuk kurallarının uygulanması

C.Kadın olduğu için bir insanın eğitim hakkından mahrum bırakılması

D.Aslen ülkenin başka bir yöresinden olan kişinin taşındığı yerdeki insanlarca dışlanması

 

3.Aşağıdakilerden hangisi Sivil Toplum Kuruluşları'ndan değildir?

A.Sokak Çocukları Koruma Vakfı         

B.MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı)

C.AKUT (Arama Kurtarma Timi)          

D.İnsan Hakları Derneği

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ''Adalet'' kelimesinin karşılığıdır?

A)İnsanların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini belirleyen yasalardır.

B)Kişinin kendisine ve başkasına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerdir.

C) Haklının hakkını almaması ve haksızın cezalandırılmamasıdır.

D) Kanun ve yasalar karşısında insanlar arasında ayrım yapılmaması durumudur.

 

5.Aşağıdakilerden hangisinin demokratik ilkelerle yönetilen bir ülkenin özellikleri arasında gösterilemez?

A)Bireylerin hakları ihlal edildiğinde ihlali yapan kişi ya da kuruluşlar cezalandırılır.

B)Birey ve toplum arasında güven duygusu vardır.

C)Kişi egemenliğine dayalı yönetim anlayışı vardır.

D) Yasalara aykırı davranmadıkları sürece insanlar özgürdürler.

  

6.Karşılaştığımız sorunlarda ilk çözüm yolu hangisi olmalıdır?

A.Uzlaşma                  B.Polise başvurma      C.Şiddete başvurma               D.Mahkemeye başvurma

 

7.Aşağıdakilerden hangisi insan hakları eğitimi almış bir kişinin sahip olması gereken özellikler arasında gösterilemez?

A.Birey olarak sahip oldukları hakları bilirler.

B.İnsan haklarının korunmasında üstlerine düşeni yapmaları gerektiğini bilirler.

C.Haklarını nasıl kullanacaklarını ve koruyacaklarını bilirler.

D.Başkalarının haklarına kendilerine zarar gelmediği sürece saygılıdırlar.

 

8.*Bir anne çocuğunu; "Benim kızım doktor olacak, hastaları tedavi edecek." diye sevmektedir.

   *Bir başka anne; "Benim oğlum komiser olacak, suçluların kötülük yapmasına engel olacak." diyerek sevmektedir.

Annelerin bu sözleri, çocuklarından hangi beklenti içinde olduklarını ortaya koymaktadır?

A.Kişisel çıkarını koruma     B.Çevresine hoşgörülü olma       C.Inançlara saygılı olma      D. Toplum için yararlı olma

 

9.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre ;

''Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulamaz veya sürülemez.''

Bu durum insan hak ve özgürlüklerinden en çok hangisi ile ilgilidir?

A.Yaşama hakkı         B.Düşünce özgürlüğü       C.Kişi dokunulmazlığı          D.Din ve vicdan hürriyeti

 

10. Okullar, çocuklara demokrasi ve insan haklarını ve bu hakları kullanmayı öğretmelidir. Bunun için öğrencilere içi boş demokrasi tanımları ve çeşitli kavramlar ezberletmek yerine, okulda demokrasinin ve insan haklarının yaşamda uygulanılmasına ve öğrencilerin bu kavramları yaşayarak öğrenmelerine çalışılmalıdır.

Bu metindeki görüşün dayanağı, aşağıdakilerden hangisidir?

A.Demokrasi bir yaşam biçimidir.

B.Demokrasi gelişmiş toplumlara özgüdür.

C.İnsan onuru, demokrasinin temel değeridir.

D.Demokrasilerde insan amaç değil, araçtır.

 

11.Ülke yasaları anayasaya uygun olarak çıkarılır ve hakların korunmasıyla ilgili ayrıntılı düzenlemeler,yapar,bu konuda devlete düşen  görevleri belirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Yasalar anayasaya uygun olmak zorundadır.  

B.Anayasa   yasalara  bağlı kalmak zorundadır.

C.Yasalar anayasaya  bağlı olarak hakların korunmasıyla ilgili ayrıntıları düzenler.

D.Anayasa tüm yasaların kaynağıdır.

 

 Süre 40 dk                                                  BAŞARILAR DİLERİM

                                                                                            L.ERGÜN


tag 8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları 8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları soru bankası

2012-12-10 tarihinde sosyalci5861 tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 3737 kez ve en son 2017-11-20 06:22:48 tarihinde görüntülenmiş.