8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

ADI  SOYADI:

NUMARASI  :

SINIFI             :

 

VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ  2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV 

 Aşağıda verilen  doğru ifadelerin başına 'D' Yanlış ifadelerin başına 'Y' yazınız. (50p)

 

1-[            ]-Hak bir özgürlüğün sağlanması için kişiye anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkidir

2-[            ]-Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerine sorumluluk denir.

3-[            ]-Kişinin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesine    hak denir.

4-[            ]-İnsanların birbiriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kurallara  özgürlük denir

5-[            ]- Bütün vatandaşların kanun önünde aynı haklara sahip olmasına  eşitlik denir

6-[            ]-Seçme  ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine katılmak yeterlidir

7-[            ]-Vatandaş olarak herkesin aynı vergiyi vermesi gerekir.

8-[            ]-Bütün insanlar özgürlük,onur,ve haklar bakımından eşittir

9-[            ]-Demokrasilerde ülkeyi halkın oylarıyla seçilen sivil toplum örgütleri yönetir

10-[          ]-Hukuk Devletinde kişi hak ve hürriyetleri devlet tarafından güvence altına alınmamıştır.

Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz (25p)

1-........hukuksal olarak bir ülkeye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese verilen isimdir.

2-Demokrasilerde halk, adına görev yapacak temsilcileri ..........yoluyla halk seçer.

3-Demokraside insanlar,temel hak ve hürriyetlerini .............öngördüğü sınırlar içinde kullanabilmektir.

4-Demokrasinin ilkelerini en iyi biçimde uygulayan yönetim biçimi...................tir

5-Başbakanlık iletişim merkezinin kısa adı............................dir

 

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını üzerine işaretleyiniz(25p)

 

1- Aşağıdaki haklardan hangisi diğerlerinden daha önce gelir?

A)Dilekçe Hakkı           B)Eğitim Hakkı       C)Sağlık Hakkı      D)Yaşama Hakkı       

2-Hangisi hukuk devletinin unsurlarından biri değildir?

A)Kanunsuz  suç ve ceza olmaz                                  B) Eşitlik

C)Kuvvetler ayrılığı ilkesi                                           D) Yargı bağımlılığı 

3-Aşağıdakilerden hangisi çevremizde karşılaştığımız demokratik olmayan tavır ve tutumlardandır?

A)Toplu taşıma araçlarına sıra ile binilmesi                B)Öğretmenin sürekli olarak aynı öğrenciye söz hakkı vermesi

C)Öğrencinin okul bahçesine çöp atan arkadaşlarını uyarması D)Sınıf arkadaşlarının düşüncelerine saygı gösterme 

4-Hangisi çocuk hakları konusunda uluslar arası bir gelişme değildir?

A) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi      B) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

C)Çocuk Hakları   Bildirgesi                                       D) Çocuklara Yardım

5-Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden biri değildir?

A-Doğuştan tüm insanların sahip olduğu haklardır  B-İnsan hakları evrenseldir

C-Farklı ülkelerde farklı uygulanabilir                         D-Hukuki belgelerle güvence altına alınmıştır.


tag 8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları 8.Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları soru bankası

2012-12-10 tarihinde sosyalci5861 tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2971 kez ve en son 2017-11-21 06:34:38 tarihinde görüntülenmiş.