7. Sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 3. yazılı sınav soruları test soruları

7. Sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 3. yazılı sınav soruları test soruları

7. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisinde 1.kişi ağzıyla anlatım yapılmıştır?

A) Simitçi bütün simitleri sattıktan sonra tepsisini bir kenara bıraktı. Hemen arkasında bulunan bir oyuncakçı dükkanına girdi.

B) Polisler adamın arkasından koşuyorlardı. Saatlerdir süren koşturma herkesi yormuştu.

C) Her yaz mutlaka giderdik Akyaka’ya. Bir dizide görmüştük ilk defa. O zaman daha karar vermiştik gitmeye.

D) En çok çocuklarını severdi yaşlı adam. Her gün işten gelince önce çocuklarını görmek isterdi.

 

2-) Kahramanları genellikle hayvanlar olan, sonunda okuyana bir ders veren kısa olay yazılarına…………… denir.

Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere ne gelmelidir?

Hikaye             B) Fabl             C) Şiir               D) Deyim

 

 3-) Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi zarf değildir?

A) Akşam öğrenciler tiyatroya gidecek.

B) Bu sınavı kazanmak için çok çalıştı.

C) Saçları siyah ve uzundu.

D) Toplantıdan konuşarak çıktılar.

 

4-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kipinde anlam kayması(kip kayması)vardır?

A)Ben de seninle geleceğim.

B)Annem mutfakta yemek yapıyor.

C)Buraya salı günleri tezgah açıyorlar.

D)Her sabah spor yaparım.

 

5-) İnsan aklını derin bir denize benzetirsek, bilgiler de bu denizin içindeki incilerdir. İnsan bu incileri denizden çıkarıp kullanmadıkça, bu incilerin taştan bir farkı olmayacaktır.

Yukarıdaki paragraftan anlatılmak istenen nedir?

A)  Bilgiler yararlandıkça değer kazanır.

B)  Bilgilerin çoğalması zaman alır.

C)  Kolay ulaşılan bilgi en çok kullanılandır.

D)  Bilgiler en az inci kadar değerlidir.

 

6-“Gitmeliyim–gideceğiz–gitse” fiillerinin kipleri, hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir?                                 

A) Dilek – şart-istek, gereklilik

B) Dilek – şart, gereklilik, geçmiş zaman

C) Gereklilik, dilek-şart, istek

D) Gereklilik, gelecek zaman-şart 

 

7-)

1- Koltuk değnekleriyle gezebiliyor güneş,

     Solgun ümitlerin sokaklarında.

2- Bir bulut geldi bahçenin üstüne,

     Bütün ağaçların keyfi kaçtı.

3- Ne vakit Maçka ‘dan geçsem,
     Limanda hep gemiler olurdu.

4- Eskici dükkânındaki asma saat,

     Çelik bir şal atmış omuzlarına.

Hangisine ait cümlede kişileştirme yoktur?

A) 1                  B) 2              C) 3             D) 4

yazılısoruları.com

8-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatm vardır.

 

9-) Aşağıdaki tümcelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir birleşik fiil kullanılmıştır?

A) Ben bu soruyu çözebilirim.
B) Bu tatilde çantamı kaybettim.
C) Kazayı sanki hissetmişti.
D) Son zamanlarda onu hiçbir şey memnun etmiyor.

 

10-) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş bir fiil değildir?

A) İtfaiye yangını başarıyla söndürdü.
B) Bütün zararını bizden çıkarttı.
C) Bu evde iyi günler de yaşandı.
D) Traktörü tarla komşusuna sattı.

 

11-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapısı yönünden bileşik bir fiildir?

A) Bu işin böyle olacağını hissetmiştim.
B) Bu tamiratı kendin yap.
C) Uçan kuşu, esen yeli bile özledim.
D) Bu yerlerin havası bize yaramadı.

 

12.   “Verdiğim kitabı iki günde okuyuverdi”

Yukarıdaki cümlenin yüklemi,  aşağıdakilerden hangisine uygundur?

A) Sürerlilik fiili           

B) Yeterlik  fiili

C) Yaklaşma fiili            

D) Tezlik fiili

 

 

13.  I-    uygulanışıdır

II-   değil

III-  varlığı

IV-  yasaların

V-   olan

VI-  önemli

Yukarıdaki verilen kelimelerle kurallı bir cümle kurulursa sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

A) I-II-III-IV-V-VI

B) VI-V-III-II-IV-I

C) VI-V-IV-III-II-I

D) IV-III-II-VI-V-I

 

14-) Bir kimsenin başından geçen ya da kendi döneminde ortaya çıkan olay ya da olguları, gözlem ve izlenimlerine dayanarak anlatmasıdır. Türün temelinde, geçmişte yaşanılanları sorgulama; yaşadıklarını başkalarıyla paylaşma amacı yatar.

Yukarıda  anlatılan tür aşağıdakilerden hangisidir?5p

       A) Anı      B) Günlük     C) Deneme     D) Fıkra  

 

15-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? (5puan)

 

16-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır.

A)Komşumuz Doktor Ahmet Bey iyi bir insandır.

B)Bütün ilaçlarımı Şifa eczanesinden aldım.

C)Mehmet dayım Cumhuriyet Caddesi’nde oturuyor

D)Sait Faik’in ‟Son Kuşlar” adlı hikâyesini okudun mu?

 

17-)  Toplumdaki bir sıkıntıyı görüp de buna çare bulamayan aydın, dipsiz karanlıklara bağıran çocuk gibidir. Altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam hangisinde vardır?

A) Sesini son raddeye kadar kullanarak etrafına bağırdı.

B) Kazanamayacağını bilmesine rağmen çaresizce bekliyordu.

C) Çevresindekilerle uyum sorunu yaşıyordu.

D) Bu hayatta yolunu kaybetmiş zavallı bir seyyahım ben.

 

18-)  Bugünkü dersimizde Arif Nihat Asya ( )nın ( ) Bayrak ( ) şiirini inceleyeceğiz ( ) dedi ( ) Sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (;) (") (") (,) (.)       B) (’) (") (") (.) (...)

C) (’) (") (") (,) (.)        D) (’) (") (") (.) (.)

 

19-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili yer-yön bakımından etkileyen bir zarf kullanılmıştır?

A) Ailesini ziyaret etmek için Tavşanlı’ya gitti.

B) Çocuklar evde sessizce seni beklediler.

C) Kova için merdivenden aşağı uzandı.

D) Annem yemekleri yapıp dışarıya çıktı

 

20-) Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcükler birbirinin sesteşi olarak kullanılmamıştır?

Çocukla hep alay ediyorlar.

Er adam sözünden dönmez.

Bu yemek biraz ekşimiş.

Bu bahçeye mısır ek bence.


tag 7. Sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 3. yazılı sınav soruları test soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2018-03-11 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2609 kez ve en son 2020-02-20 17:11:42 tarihinde görüntülenmiş.