6. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları ve cevapları

6. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları ve cevapları

6. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları ve cevapları" href="/text/sinav-sorulari-ve-cevaplari ">sınav soruları ve cevapları                   

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (4*20=80 puan)

I. Başkalarında bulunan üstünlükleri kıskanmaktır

II. Arkadaşlarımıza ait bir başarıyı çekememektir

III.Açgözlülüğü ve büyüklük (kibir) duygusunu körükler

1.Yukarıdaki maddelerde özellikleri anlatılan davranış türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A) Hırsızlık                        B) İftira                            C) Haset             D) Gıybet

 

Bir kimsenin gülünç,kusurlu veya eksik yönlerini küçümseyerek söz ,işaret veya yazı ile eğlence konusu yapmaktır.Dinimizin sakınılmasını istediği çirkin davranışlardan biridir.İnsanların kusur ve noksanlarını dile dolayıp onları küçük düşürmeyi, yüce dinimiz kesinlikle yasaklamıştır

2.Yukarıdaki paragrafta sözü edilen olumsuz davranış biçimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A-) Alay etmek                  B-) Dedikodu                 C-) Çekememe             D-) İftira

 

 “Şu dört şeyi kesinlikle yapmayınız: Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı, haksız yere öldürmeyin. Zina etmeyin. Hırsızlık yapmayın…”(Veda Hutbesi’nden)

3.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed(sas.)’in Veda Hutbesi’nde sakındırdığı davranışlardan biri değildir?                                                                                                                     A)Şaka yapma              B)Allah’a ortak koşma              C)Cana kast etme       D)Hırsızlık

 

4. Bir suçu ya da kötü davranışı başkasına yüklemeye ne denir?                                                                             

A) İnanmamak                B) Doğruluk                      C)    Kibirlenmek                D) İftira

 

5.  Aşağıdakilerden hangisi güzel huylardan değildir?

A)Cömertlik                       B)Salih Amel                       C)Gıybet                         D)Sözünde durmak

 

6. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi verdiği öğüt bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)“Kıskançlıktan sakının; çünkü ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi kıskançlık da güzel amelleri(işleri) yer, bitirir.” (Hz. Muhammed[sas.])

B)“İki günü birbirine eşit olan zarardadır.” (Hz. Muhammed[sas.])

C)"İnsan ancak çalıştığına erişir…”(Necm suresi, 39)

D)“Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.”(İnşirah suresi, 7–8)

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kötü huylardan değildir?

    A)Haset                       B) Gıpta                          C) Nifak                        D) Gıybet

 

8. İslamiyet’i ilk kabul eden Türk devleti hangisidir?

   A) Karahanlılar                   B) Abbasiler                 C) Selçuklular             D) Osmanlılar

 

9.Aşağıdakilerden hangisinde zıt kavramalar yanlış eşleştirilmiştir?

A) Dedikodu-Haset      B) İsraf –Tutumluluk     C) Cimrilik-Cömertlik         D) Yalancılık-Doğru sözlülük

 

10.Bir kimsenin sahip olduğu üstünlükleri, nimetleri çekememek,bunların yok olmasını istemeğe ne denir?

A) Gıybet                        B) Dedikodu                        C) Haset                       D) Nifak

 

11. Bir insanın kendisini diğer insanlardan üstün görmesine ne denir?

A) Haset                            B) Gıybet                          C) Kibir                          D) Kıskançlık

 

 Bir kimse hakkında doğru bilgi ve delile dayanmadan yapılan olumsuz tahmin ve görüşlere denir.Kesin olmayan bir bilgi,haber ve ya ön yargılarla bir kimse hakkında olumsuz değerlendirmede bulunmaktır. 12.Yukarıdaki paragrafta sözü edilen olumsuz davranış biçimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak  verilmiştir?

A-) İftira                             B-) Gıybet                      C-)Su-i zan                              D-)Hüsnü zan

 

13. Aşağıdakilerden hangisi kibirli insanın özelliklerinden biri olamaz?

A) Kendini beğenme           B) Başkalarını küçük görme                  C) Övünme            D) Başkalarının fikirlerine değer verme.

 

14.Talas savaşı kaç yılında ve kimler arasında olmuştur?

A)751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında                    B) 705 yılında Emevilerle Çinliler arasında               C) 751 yılında Çinliler- Abbasiler ve Türkler arasında        D) 705 yılında Türklerle Abbasiler arasında 15.Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yasakladığı kötü davranışlardan değildir?

A) Çalışkan olmak          B) Kötü zanda bulunmak        C) Kıskanmak                   D) Büyüklenmek

 

16.İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında aşağıdaki ünlü isimlerden hangisinin etkisinden söz edilemez?

A)Hacı Bektaş Veli         B)İmam Maturidi           C)Ahi Evran         D)M. Akif Ersoy

 

 “Rahman’ın kulları, yeryüzünde vakar(edep) ve tevazu(alçakgönüllülük) ile yürüyen kimselerdir. Kötü niyetli, bilgisiz kimseler kendilerine laf attığı zaman, incitmeksizin “selam!(sağlık, esenlik olsun size)” der, geçerler.” (Furkan suresi, 25)   

17.ayetinden hangisi çıkarılabilecek doğru bir yargı değildir?

A-Güzel ahlaklı kimseler, başkalarının çirkin ve kaba davranışları karşısında çirkin ve kaba davranmazlar.

  B-Güzel ahlaklı kimseler saygısız ve kaba davranmazlar.

  C-Güzel ahlaklı kimseler her ortamda terbiyeli ve nazik davranırlar.

  D-Güzel ahlaklı kimseler kendilerine yapılan saygısızlığa aynı şekilde karşılık verirler.

 

18.  fıkhı ekber  adlı eser, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Ahmet Yesevi                     B) Yunus Emre      C) Ebu Hanife                            D) Ahi Evran

 

19.Türkler Çin’e karşı Abbasilerin yardımıyla galip gelmiştir. Müslüman Arapları yakından tanıyan Türkler kitleler halinde Müslüman   olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmasını kolaylaştıran sebeplerden değildir? 

A) Türklerin gök tanrı inancına mensup olması   

B) Abbasilerin hoşgörülü politika izlemesi   

C) Türklerin de Müslümanlar gibi toplumda adalet ve ahlaka büyük önem vermesi    

D)Türklerin Çinlilerle savaş yapması 

 

20.Türkler  Araplarla ilk defa ne zaman karşılaşmıştır? 

A)Hz.Ali döneminde                              B) Peygamber efendimiz zamanında                 C) Emeviler döneminde           D)Hz. Ömer Halife iken

yazılısoruları.com

B. Aşağıdaki Felak ve Kureyş Sürelerinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.(10 puan)

Bismillahirahmanirrahim.

Kul eûzü birabbil……………………. Min şerri mâ  ……………………... Ve min …………….. ğâsikin izâ  …………………. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad.Ve min şerri ………………..  izâ hased.

Bismillahirrahmânirrahîm.

Li'î lâfi ………………….. Îlâfihim rihleteş şitâi ve sayf.

Felya'büdû …….….…. hâzel beyt.…………………et'amehüm min   cû'in  ve……..…………..   min havf.

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının yanına (D)           Felak suresinin anlamını yazınız.(5 puan)

 ve yanlış olanlarının yanına da (Y) işaretini koyunuz.

(5 puan) 

(….) Gıybet,kıskançlık demektir.

(….) Haset dedikodu demektir..

(….) Hırsızlık haksız kazançtır.

(….)Maturudi meşhur fıkıh alimidir.

(….)Türkler islamiyetten önce de cennet ve cehenneme İnanıyorlardı.

                       CEVAPLAR

1)C 2A 3A 4D 5C 6A 7C 8A 9A 10C 11C 12C 13D 14C 15A 16D 17D 18C 19D 20C


tag 6. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sınav soruları ve cevapları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz HASAN HÜSEYİN YAŞAR

2017-03-23 tarihinde HASAN HÜSEYİN YAŞAR tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 3800 kez ve en son 2020-08-10 19:49:03 tarihinde görüntülenmiş.