6. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

6. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

6. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

din

1.Şemadaki parantez içindeki rakamların yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)  4–2–5–4     B) 2–4–3–2    C)  3–2–4–3    D) 2–3–4–2

 

2.Kişilerin arkasından hoşlanmayacağı bir şekilde konuşmak dinimizce yasaklanmış ve günah sayılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu yasağın adıdır?

A) Gıybet etmek         B) Yalan söylemek          C) İftira etmek           D) Başkalarını suçlamak

 

3. Başka insanlara imrenmek, onlar gibi başarılı olmayı istemeye ………………….. denir. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa getirilmelidir?

A) Haset       B) Gıpta         C) Alay    D) Ahlak

 

4. Öğle saati okuldan dönen Ahmet cami önünde insanların sıra sıra ayakta durduklarını gördü ve ne yaptıklarını merak ederek, insanların belli bir süre konuşmadan, hareket etmeden ayakta durduklarını ve dört kere Allahü Ekber sesi geldiğini duydu. Evet dedi kendi kendine; bunlar ……………. namazı kılıyorlar.

Boşluk hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) Cuma         B) Vitir        C) Cenaze         D) Bayram

 

5. Kur’an’ın içeriğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Namaz, oruç, zekât vb ibadetlerden bahsedilir

İnsanın bazı yaptıklarından sorumlu olmadığı açıklanır

İyilik, doğruluk vb. ahlaki değerler vardır.

İnsanın dünyada imtihan olduğu vurgulanır

 

6. Nuray bulmaca çözüyordu. Bir soruda takıldı ve arkadaşı Esra’ya ; “ İlk vahyin geldiği mağara neresidir?” diye sordu. Esra da  cevap olarak ………………dedi.

Boşluğa uygun cevap hangi seçenekte verilmiştir?

A) Sevr         B) Arafat           C) Nur             D) Hira

 

7. Mekkeli müşriklerin aşırı baskı ve işkencelerinden kurtulmak için inançları uğruna Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesine ne ad verilir? 

A) Hicret                   B) Akabe Biatları                    C) Ensar                     D) Davet

 

8. Türkler hangi savaştan sonra İslamiyet’i kabul etmeye başlamışlardır?

A) Talas Savaşı         B) Malazgirt Savaşı            C) Kurtuluş Savaşı         D) Uhut Savaşı        

 

9. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında etkili olan kişilerden biri değildir?

A) Mevlana                  B) Hacı Bektaş-ı Veli            C) Ahi Evran                D) Hz. Hamza

 

10. Büyük İmam (İmam-ı Azam) diye anılan, Hanefi mezhebinin kurucusu, İslam Hukuku alanında çalışmalar yapan, “Fıkhu’l-Ekber” isimli eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam Maturidi             B) Ebu Hanife              C) Ahmet Yesevi               D) Yunus Emre

 

11. Aşağıdakilerden hangisi dinimizce çirkin bir davranış sayılıp yasaklanan, bir kimsenin arkasından onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmaya verilen addır?

A) Kıskançlık                B) İftira                  C) Gıybet                     D) Hırsızlık

 

12. Bir kimsenin, kendisine ait olmayan bir malı, parayı yada eşyayı sahibinin izni ve haberi olmadan gizlice almak diye tanımlanan, hem dinimizce hem de yasalarımızca suç sayılan yüz kızartıcı kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hırsızlık             B) Yalan        C) İftira           D) Alay etmek

 

13. Hz. Muhammed (S.A.V)’e ilk inen ayet hangisidir?

A) “Namaz kıl”        B) “Yaratan rabbinin adıyla oku!”         C) “Kurban kes”        D) “Puta tapma”

 

Bir kişinin arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmak kötü zandır.

İftira, birisini haksız yere suçlamaktır.

Haset etmek demek, başkalarına imrenmek demektir.

Hile herhangi bir konuda birisini aldatmaya denir.

14. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I, III, IV          B) I ve III          C) III ve IV         D) II ve IV

 

15. Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberimiz hayatı boyunca birçok zorlukla karşılaşmıştır.

B) Babasını dünyaya gelmeden, annesini ise küçük yaşta iken kaybetmiştir

C) Fatıma hariç, diğer 6 çocuğu peygamberimizden önce vefat etmişlerdir.

D) Peygamberimiz Uhud Savaşı’nda şehit olmuştur.

 

16. Aşağıdaki hangi seçenekte ilk ve son gönderilen peygamberler birlikte verilmiştir?

A) Hz. İsa - Hz. Musa                                  B) Hz. Âdem - Hz. Muhammed(sav)       

C) Hz. Nuh - Hz. Muhammed(sav)              D) Hz. Âdem – Hz. İbrahim

 

17. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri değildir?

A) Uyumak                             B) Tuvalet ihtiyacı gidermek dersimiz.com

C) Yemek yemek                   D) Namazda iken sesli gülmek

 

18. Aşağıdakilerden hangisi gusül (boy) abdestinin farzlarından biri değildir?

A) Ağzı yıkamak        B) Burnu yıkamak       C) Bütün vücudu yıkamak       D) Kıbleye yönelmek

 

19. Haftada bir kez kılınan, Yüce Allah tarafından farz kılınan ve sadece cemaatle kılınabilen namaz hangisidir?

A) Teravih Namazı        B) Cenaze Namazı           C) Cuma Namazı          D) Bayram Namazı 

 

20- Rüku’da hangi dua okunur?

A) Sübhane Rabbiye’l-Azim             B) Sübhane Rabbiye’l-A’la

C) Allahü Ekber                               D) Semi Allahü Limen Hamideh

 

21- Namaz kılarken son oturuşta okuduğumuz dualar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Sübhaneke, Allahümme salli-barik

B) Ettahiyyatu, Allahümme salli-barik, Rabbena

C) Rabbena, Allahümme salli-barik, Sübhaneke

D) Fatiha, Allahümme salli-barik, Rabbena

 

22-Namazın her rekâtında okunan sure hangisidir?

A) Fatiha Suresi       B) İhlâs Suresi          C) Kevser Suresi       D) Sübhaneke Duası

 

23- Namazda otururken okunmaz?

A) Salli Barik Duaları  B) Rabbena Duası

C) Tahiyyat Duası       D) Sübhaneke Duası

 

24-Aşağıdaki namazlardan hangisinde ilk iki rekâttan sonraki rekâtlarda kısa sure okunmaz?

A)  Vitir namazında                                            B)  Dört rekatlı sünnet namazlarda  

C)  Üç ve dört rekatlı farz namazlarda               D)  Teravih namazında

 

25-Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından birisi değildir?

A) Yüzü yıkamak                             B) Kolları dirseklerle beraber yıkamak

C) Başı meshetmek (silmek)          D) Ağza burna su vermek


tag 6. Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2017-03-28 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 3317 kez ve en son 2020-09-30 00:34:46 tarihinde görüntülenmiş.