6. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

6. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR

SORULAR
“Bugünkü okulun ve eğitimin amaçlarından biri de okumayı alışkanlık haline getirmektir. Bütün eğitim kurumları bu amacın gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Çünkü bireylerin gelişmesinde, milletlerin kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez. 
Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onların yararını ve gerekliliğini inkâr edemez. Muhakkak ki iyi memur, iyi işçi, iyi tüccar, iyi sanatçı... Kısaca iyi vatandaş daha da okumuş ve okuyan kimseler arasından çıkacaktır.
(İlk 5 soruyu yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)


1. Bireylerin gelişmesinde ve milletlerin kalkınmasında hangi nokta ihmal edilemez?

A- Okuma alışkanlığının yurttaşlara kazandırılması
B- Eğitim olanaklarının genişletilmesi
C- Ekonomik kalkınmaya öncelik verilmesi
D- Kalkınmanın önemi ve gereği


2. Okumanın en önemli faydası nedir?
A- İyi vatandaş yetişmesini sağlamak
B- Bilgimizi artırmak
C- Kültürümüzü artırmak
D- İnsanı kitaplara yaklaştırmak


3. “İyi işçi, iyi memur, iyi tüccar, iyi sanatçı...” olmak daha çok neye bağlıdır?
A- Kitaplardan bol bol yararlanmaya
B- Her zaman düzenli olarak çalışmaya
C- Ülkede meslek okullarının yaygınlaştırılmasına
D- İleri bir ülkede yaşamaya


4. Yukarıdaki parça ele aldığı konu ve konuyu işleyiş biçimine göre nasıl bir yazıdan alınmıştır?
A- Bir düşünce yazısından alınmıştır.
B- Bir olay yazısından alınmıştır.
C- Duygusal özellikler taşıyan bir yazıdan alınmıştır.
D- Kahramanlığı anlatan bir yazıdan alınmıştır.


5. Parçada geçen “Çünkü bireylerin gelişmesinde, milletlerin kalkınma ve yükselmesinde bu nokta ihmal edilemez.” cümlesindeki “nokta” kelimesinin anlamı aşağıdaki cümlelerden hangisinde vardır?
A- Biten cümlelerin sonuna nokta koymayı unutmayınız.
B- Ona bu noktada daha dikkatli olması gerektiğini söylemiştim.
C- Bu çalışma noktası noktasına tamam olmuş.
D- Herkes önceden belirlenmiş bir noktada toplandı.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük vardır?
A- En sevdiğim mevsim sonbahardır.
B- Alnın açık yaşayabilmek için dürüstçe çalış.
C- Son zamanlarda gazete okumuyorum.
D- Öğrencilerimin başarısı beni çok mutlu etti.


7. “Her güzelin bir kusuru vardır”  sözünü ifade eden atasözümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A- Gülü seven dikenine katlanır.
B- Dikensiz gül olmaz.
C- Körle yatan şaşı kalkar.
D- At binicisine göre kişner.


8. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden fazla ek vardır?
A) geldi
B) gözlükçü 
C) almış 
D) çocuklar 


9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir isimdir?
A) uyu 
B) yat
C) ayak  
D) koş


10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A) Yarın akşam Malatya’ya gidiyoruz.
B) Sen gelmezsen Karabaş da gelmez.
C) Hayır, ahmet burada kalacak.
D) Milli Eğitim Müdürlüğü yazı göndermiş.


11. Aşağıdaki  kelimelerden hangisi basit bir kelimedir?
A) balıkçı  
C) kalemlik
B) bir  
D) eskici

 
12. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir kelimedir?
A) baktım  
C) koşar
B) bilgelik  
D) çiçekler


13. Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül doğru kullanılmıştır?
A) Kaynak yetersizliğinden; işler ağır ilerliyor.
B) Ağır bir hastalık geçirdi; ama şimdi iyi.
C) Ağır taşıtlar; yolun sağından gitmelidir.
D)Amcamın kızları Ayşe, Fadime, Sevda; dayımın kızları Selen,Hamide, Cevriye’dir.


14. Aşağıdakilerden hangisinde üç nokta yanlış kullanılmıştır?
A.Öyle güzel gözlerin var ki…
B.Sensizlik öyle zor ki…
C.Niçin gelmedin?
D.Babam yarın dönecekmiş tatilden...


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimede ünsüz benzeşmesi vardır?
A) Çocuk ağaca çıkmak için uğraşıyordu.
B) Kitabı masanın üstünde bıraktım.
C) Tilkinin kuyruğu kapana sıkışmış.
D) Çiftlikte arkadaşlarıyla oturuyordu.


16. Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinin yazımı yanlıştır?
A) öğretmenevi
B) karafatma
C) Karaoğlu
D) Pamuk kale


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ömer ''Seyfettin’in Yalnız Efe adlı'' eserini çok beğendim.
B) Yaşamamız için “su” çok önemlidir.
C) Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirini okudum.
D) Okuduğu metnin başlığı “Hiroşimalar Olmasın” imiş.


18. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük yoktur?
A) Elbiseyi
B) Dolaba    
C) Bayrağı
D) Umudu


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır?
A) Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı
B) Her geçen güz işimiz zorlaşıyor. 
C) Yüreğime ansızın bir hüzün çöküverdi.
D) Uzun yıllar memleketimden ayrı yaşadım.


20. Aşağıdakilerin hangisinde isimden isim yapan bir yapım eki vardır?
A) başla
B) susuz
C) başar
D) boşa

Not baremi: Her soru 5 puandır.


tag 6. sınıf türkçe dersi 1. dönem 3. yazılı soruları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2016-01-04 tarihinde Esra tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 3837 kez ve en son 2017-11-23 15:47:38 tarihinde görüntülenmiş.